Koulutus visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun alalle aikoville

Lv. 2019–20
19.8.2019–29.5.2020

Perehdy kuvituksen ja graafisen suunnittelun perusteisiin. Tunne alan kehityshistoria ja nykyiset käyttöympäristöt. Opi peruskäsitteet ja tekniikat, joiden avulla hallitset visuaalisen viestinnän prosesseja. Harjaannu tunnistamaan omia ideoitasi ja kehitä luomiskykyäsi.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin.

Koulutuksen sisältö

Onko tähtäimessäsi graafisen suunnittelijan ammatti? Kuvituksen ja graafisen suunnittelun koulutus antaa valmiuksia visuaalisen viestinnän ja muotoilun korkeakouluopintoihin ja alan työtehtäviin.

Opintojen pääpaino on kuvakerronnassa, piirtämisen tekniikoissa, kuvankäsittelyssä ja typografian perusteissa sekä näihin liittyvissä laite- ja ohjelmisto-opinnoissa. Lisäksi opiskellaan julkaisemista ja visuaalisen alan historiaa. Koulutukseen sisältyy myös vuoden mittaan vaihtuvia visuaalisten taiteiden kursseja.

Opintojen toteutuksessa yhdistellään ohjattuja ja itsenäisiä työskentelytapoja. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös iltaisin, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Kuvitus ja graafinen suunnittelu osana taidekoulutusta

Kuvitus ja graafinen suunnittelu kuuluu visuaalisten taiteiden koulutuskokonaisuuteen, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten sommittelua, värihahmotusta, typografiaa ja kuvankäsittelyä.

Opiskelu Vapaan akatemian taidekoulutuksessa vahvistaa taitoja, joita opiskelijalla jo on, mutta samalla tarjoutuu tilaisuus perehtyä laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen sekä kokeilla uusia tekniikkoja ja materiaaleja.

Graafisen suunnittelun koulutuksessa opiskellaan typografian perusteita

Kuvituksen ja graafisen suunnittelun opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun kursseja yhteensä 18 op. Nämä opinnot voi myöhemmin hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa.

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)

 

Hyvä tietää

Opiskelu on päätoimista. Lukujärjestyksessä oppitunteja on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Ne ovat pääasiassa ma–pe klo 9.00–16.00 välisenä aikana, mutta opetusta voidaan toisinaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Visuaaliset taiteet II

Visuaaliset taiteet -opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoa koulutuksesta

vastuuopettaja Radek Karkulowski
radek.karkulowski@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 560 9953

Instagram Visuaaliset taiteet Instagramissa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten ja niihin liitettyjen työnäytteiden sekä haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka pohjana on opintolinjan opetussuunnitelma.

Huom.! Koulutus ottaa erityisesti huomioon alan korkeakouluopintoihin aikovat, mutta ryhmässä voi opiskella vaikka tähtäimessä ei olisikaan alan tutkinto. Jos olet kiinnostunut kuvataiteista ja haluat kehittyä kuvantekijänä, kerro tästä hakemuksessasi.  HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatkosuunnitelmat.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Opintotuen saaminen ei kuitenkaan vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Graafisen suunnittelun opiskelijalla on käytössä Adoben Creative Cloudin uusimmat ohjelmista Photoshop, Illustrator, InDesign jne.
Opiskelija voi asentaa opintojensa ajaksi kotikoneelleen Photoshopin, Illustratorin, InDesignin ym. Adobe CC:n ohjelmat veloituksetta.
Hakeminen koulutukseen

Hakemuksia elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen otetaan edelleen vastaan. Liitä hakemukseesi sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi. (Työt voivat olla piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia.) Opiskelijavalintaan liittyy myös haastattelu. Hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan sen toteutuksesta ja ajankohdasta.

Kuvitus ja graafinen suunnittelu löytyy luettelosta otsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest