Kuvitus ja graafinen suunnittelu

Koulutus visuaalisen viestinnän alalle tähtääville

Opi hallitsemaan perusteet, tekniikat ja työprosessi ideoinnista julkaisuun.

Harjaannu tunnistamaan persoonallinen tyylisi. Kehitä luomiskykyäsi.

Vahvista mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja muotoilun korkeakouluopintoihin.

Hyvä tietää

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Toteutuksessa yhdistellään ohjattuja ja itsenäisiä työtapoja.
Opiskelijat voivat käyttää Vapaan akatemian opetustiloja omaehtoiseen työskentelyyn oppituntien jälkeen.
Koulutus sopii hyvin myös ammatillisen osaamisen täydentäjälle.

Koulutuksen sisältö

Kiinnostaako kuvittaminen tai sarjakuva? Onko tähtäimessäsi taiteen ja media-alan korkea-asteen tutkinto? Haaveiletko työstä graafisella alalla tai markkinointiviestinnässä?

Opinnot antavat monipuoliset valmiudet visuaalisen viestinnän, taiteen ja muotoilun korkeakouluopintoihin sekä alan työtehtäviin. Pääpaino on kuvakerronnassa, piirtämisen tekniikoissa, kuvankäsittelyssä ja typografian perusteissa sekä näihin liittyvissä laite- ja ohjelmisto-opinnoissa. Lisäksi opiskellaan mm. julkaisemista ja visuaalisen alan historiaa.

Opiskelu tarjoaa tilaisuuden kokeilla uusia tekniikkoja ja tyylejä. Käytännön harjoituksia tehdään paljon, ja ne ovat monipuolisia. Harjoitusten avulla opiskelija vahvistaa visuaalista ajatteluaan ja kädentaitojaan sekä kehittää valmiuksiaan vuorovaikutteiseen, ammattimaiseen työskentelyyn. Palautteen saamisella ja antamisella on opinnoissa tärkeä rooli.

kuvakollaasi opiskelijoiden julistekurssin töistä

Lukuvuosi 2023 – 2024

Alkaa

7.8.2023 ohjattu etäopiskelu 2 viikkoa
21.8.2023 lähiopetus

Päättyy

31.5.2024

Lukuvuosi 2024 – 2025

Alkaa

12.8.2024 ohjattu etäopiskelu 2 viikkoa
26.8.2024 lähiopetus

Päättyy

30.5.2025

Suoritustapa

Lähiopetusta Lahdessa 36 viikkoa, ohjattua etäopiskelua 6 viikkoa.

Opiskelu on päätoimista.

Haku

Alkaa

4.4.2024

Päättyy

4.8.2024

Opintomaksut

Koulutus on maksullinen.

Opiskelu oikeuttaa hakemaan opintotukea ja opintoseteliavustusta.

Siirry Opintomaksut-sivulle.

Lisätiedot

Mitä kaikkea koulutus sisältää?

Opinnot koostuvat Taidekoulutuksen yhteisistä opinnoista ja kuvataiteen alan omista opinnoista. Opiskelijan on mahdollista suorittaa osa opinnoista (5-15 op) avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoina.

Taidekoulutuksen osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu koulutuskokonaisuuden ja sen opintojaksojen keskeinen sisältö, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa ePerusteet-palvelussa. Siirry opetussuunnitelmaan. 

Mitä opintomaksulla saa?

Maksuun kuuluu opetus ja ateriat (lounas, päiväkahvi) sekä mahdolliset opintokäynnit ja
-retket. Se kattaa myös kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvien avoimen amk:n ja avoimen yliopiston opintojaksojen opintomaksut.

Opiskelijan käytössä on harjoitustehtävissä tarvittavat perusmateriaalit ja taidetarvikkeet sekä laitteet ja ohjelmistot. Opetustiloja ja niiden välineistöä on mahdollista sopimuksen mukaan käyttää itsenäiseen työskentelyyn oppituntien ulkopuolella.

Opiskelija voi asentaa opintojensa ajaksi kotikoneelleen Adobe CC:n ohjelmat (Photoshop, Illustrator, InDesign ym.) veloituksetta.

Taidekoulutuksen toinen vuosi

Opiskeltuaan Taidekoulutuksessa lukuvuoden opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus: Taide II.

Ota yhteyttä!

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Radek Karkulowski, radek.karkulowski@vapaa-akatemia.fi, 050 560 9953

Hakukriteerit ja opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään 18 vuoden ikää ja suoritettuja lukio- tai ammatillisia opintoja.

Opiskelijat valitaan hakemusten ja niihin liitettyjen työnäytteiden sekä haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä kyky ja halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Koulutus on suunnattu erityisesti alan korkeakouluopintoihin aikoville, mutta opiskelijavalinnassa huomioidaan myös hakijat, joiden tavoitteet ja jatkosuunnitelmat liittyvät työelämään.

Hae koulutukseen!

Varmista paikkasi ja opintojen sujuva aloitus hakemalla 4.8.2024 mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella elokuun ajan.
Liitä hakemukseen sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi (piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia ym.).
Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei peritä maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy Lahden kansanopiston Wilma.

Pin It on Pinterest