Koulutus visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun alalle aikoville


7.8.2023–31.5.2024 Lähiopetus alkaa 21.8.

Perehdy kuvituksen ja graafisen suunnittelun perusteisiin. Tunne alan kehityshistoria ja nykyiset käyttöympäristöt. Opi peruskäsitteet ja tekniikat, joiden avulla hallitset visuaalisen viestinnän prosesseja. Harjaannu tunnistamaan omia ideoitasi ja kehitä luomiskykyäsi.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin.

Koulutuksen sisältö

Kiinnostaako kuvitus, hahmosuunnittelu tai piirrosanimaatio? Haluaisitko kehittyä sarjakuvan tekijänä? Tähtäätkö graafisen suunnittelijan ammattiin? Haaveiletko työstä pelialalla tai markkinointiviestinnässä?

Kuvituksen ja graafisen suunnittelun alan opinnot antavat valmiuksia visuaalisen viestinnän ja muotoilun korkeakouluopintoihin ja alan työtehtäviin. Opintojen pääpaino on kuvakerronnassa, piirtämisen tekniikoissa, kuvankäsittelyssä ja typografian perusteissa sekä näihin liittyvissä laite- ja ohjelmisto-opinnoissa. Lisäksi opiskellaan julkaisemista ja visuaalisen alan historiaa. Koulutukseen sisältyy myös vuoden mittaan vaihtuvia visuaalisten taiteiden kursseja.

Opintojen toteutuksessa yhdistellään ohjattuja ja itsenäisiä työskentelytapoja. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös iltaisin, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Kuvitus ja graafinen suunnittelu osana taidekoulutusta

Kuvitus ja graafinen suunnittelu kuuluu taidekoulutuksen kokonaisuuteen, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten plastista sommittelua, valokuvausta ja videoilmaisua.

Opiskelu taidekoulutuksessa vahvistaa taitoja, joita opiskelijalla jo on, mutta samalla tarjoutuu tilaisuus perehtyä laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen sekä kokeilla uusia tekniikkoja ja materiaaleja.

kuvakollaasi opiskelijoiden julistekurssin töistä

Kuvituksen ja graafisen suunnittelun opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun kursseja. Nämä opinnot voi myöhemmin hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa.

Avoimen korkeakoulun kurssitarjonta:

  • Väri, muoto ja sommittelu, 5 op (LAB-ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (LAB-ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimus: Tekijät, toimijat, kentät, 5 op (Turun yliopisto)

 

Hyvä tietää

Lukuvuosi alkaa kahden viikon etäjaksolla. Lähiopetus Lahdessa alkaa 21.8.

Opiskelu on päätoimista. Lukujärjestyksessä oppitunteja on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Ne ovat pääasiassa ma–pe klo 9.00–16.00 välisenä aikana, mutta opetusta voidaan toisinaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Toisen vuoden opinnot

Lukuvuoden jälkeen opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus: Taide II.

Lisätietoa koulutuksesta

vastuuopettaja Radek Karkulowski
radek.karkulowski@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 560 9953

Vapaan akatemian visuaalisten taiteiden koulutuksia esittelee taidekoulutus.fi

Instagram-logoOppilastöitä- ja tunnelmia – käy katsomassa Instagramissa!

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten ja niihin liitettyjen työnäytteiden sekä haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka pohjana on opintolinjan opetussuunnitelma.

Huom.! Koulutus sopii ensisijaisesti alan korkeakouluopintoihin aikoville, mutta opinnot palvelevat myös ammatillisen osaamisen täydentäjää. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatkosuunnitelmat.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista. Tutustu opintomaksuihin.

Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Opintotuen saaminen ei kuitenkaan vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Graafista suunnittelua Adoben Creative Cloudin sovelluksilla
Opiskelija voi asentaa opintojensa ajaksi kotikoneelleen Photoshopin, Illustratorin, InDesignin ym. Adobe CC:n ohjelmat veloituksetta.
Hakeminen koulutukseen

Hae lukuvuoden 2023-24 koulutukseen 10.8. mennessä. Huom.! Ryhmä on täyttymässä. Vapaille paikoille otamme hakemuksia vastaan elokuun ajan.

Liitä hakemukseesi sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi. (Työt voivat olla piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia.) Opiskelijavalintaan liittyy myös haastattelu. Hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan sen toteutuksesta ja ajankohdasta.

Kuvitus ja graafinen suunnittelu löytyy luettelosta otsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Lahden kansanopiston Wilma”.

Pin It on Pinterest