Jyväskylän yliopisto
25 op

Kuvaus

Ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään. Ilmiölähtöinen opiskelu sopii kasvatustieteen opiskeluun, koska kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan monia näkökulmia. Moninäkökulmaisuus syntyy paitsi tieteenalojen eroista myös erilaisista intressiristiriidoista ja kulttuurista eroista.

Kasvatustieteen perusopinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat ja tutkimusintressit.

Kohderyhmä

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta.

Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Kasvatustiede koskettaa kaikkia!

Aika ja paikka

Erillisten opintojen ryhmä kokoontuu Lahden kansanopistolla (Vuorikatu 13) lukuvuoden aikana iltaisin ja viikonloppuisin ryhmänohjaajan vetämiin lähitapaamisiin. Vapaan akatemian ryhmä (integroidut opinnot) kokoontuu lukujärjestyksensä mukaisesti.

Opintomaksu

Erilliset opinnot
390 €, sisältää yliopiston perimän maksun.

 

Lisätietoja

ryhmänohjaaja Maria Beirad
maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978

Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto
Kasvatustiede

Aikataulu

INFO + OPINTOIHIN ORIENTOITUMINEN

4.9. klo 17.00 – 19.30

OPPIMINEN JA OHJAUS

28.9. klo 16.30 – 19.45
29.9. klo 9.30 – 14.30

KASVATUS, YHTEISKUNTA JA MUUTOS

31.10. klo 16.30 – 19.45
22.11 klo 16.30 – 19.45

 

TIETEELLINEN AJATTELU JA TIETO

18.1. klo 16.30 – 19.45
19.1. klo  9.30 – 14.30
tarvittaessa 1 – 2 erikseen sovittavaa iltatapaamista

VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ

15.3. klo 16.30 – 19.45
16.3. klo  9.30 – 14.30

OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS

3.5. klo 16.30 – 19.45
4.5. klo  9.30 – 14.30

Ilmoittautuminen

Erillisiin opintoihin ennakkoilmoittaudutaan Lahden kansanopistolle täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Kansanopistolinjalle opiskelijaksi hakeneiden/valittujen ei tarvitse ennakkoilmoittautua.

Osallistujat ilmoittautuvat avoimen yliopiston opintotietojärjestelmä Korppiin vasta, kun opintoryhmän toteutuminen on varmistunut.
Huom.! Valittuasi opinnot listasta, valinta siirtyy "ostoskoriin". Tässä vaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja.

Pin It on Pinterest