Jyväskylän yliopisto
25 op

Kuvaus

Ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään. Ilmiölähtöinen opiskelu sopii kasvatustieteen opiskeluun, koska kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan monia näkökulmia. Moninäkökulmaisuus syntyy paitsi tieteenalojen eroista myös erilaisista intressiristiriidoista ja kulttuurista eroista.

Kasvatustieteen perusopinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat ja tutkimusintressit.

Kohderyhmä

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta.

Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Kasvatustiede koskettaa kaikkia!

Aika ja paikka

Erillisten opintojen ryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana 6–7 viikonloppuna (pe–la) ryhmänohjaajan vetämiin lähitapaamisiin. Niiden aikataulu ilmoitetaan elokuussa.

Kansanopisto-opiskelijoiden ryhmä kokoontuu lukujärjestyksensä mukaisesti.

Opintomaksu

Erilliset opinnot
390 €, sisältää yliopiston perimän maksun.

 

Lisätietoja

ryhmänohjaaja Maria Beirad
maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978

Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto
Kasvatustiede

Ilmoittautuminen

Erillisiin opintoihin ennakkoilmoittaudutaan Lahden kansanopistolle 1. - 30.8.2017 täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Kansanopistolinjalle opiskelijaksi hakeneiden/valittujen ei tarvitse ennakkoilmoittautua.

Osallistujat ilmoittautuvat avoimen yliopiston opintotietojärjestelmä Korppiin vasta, kun opintoryhmän toteutuminen on varmistunut.

Pin It on Pinterest