Aikuisten perusopetus: lukutaito- ja alkuvaihe

Perusopetuksen lukutaito- ja alkuvaiheessa hankit suomalaisessa yhteiskunnassa välttämättömät lukemisen ja kirjoittamisen taidot.

Ne helpottavat arjen asiointia ja avaavat ovia opiskeluun, ammattiin ja työelämään.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille ja viimeistään opintojen aloitusvuonna 17 vuotta täyttäville nuorille, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa suomen kieltä tai jotka eivät ole suorittaneet peruskouluopintoja kotimaassaan.

Lukutaitovaiheessa opiskelija saa valmiudet perusopetuksen alkuvaiheeseen. Alkuvaiheen suorittanut puolestaan voi siirtyä peruskoulun päättövaiheeseen tai työelämään.

Koulutuksen sisältö

Lukutaitovaihe

Koulutuksessa opiskellaan mm. suomen kieltä, yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta, ympäristö- ja luonnontietoa, matematiikkaa ja opiskelutaitoja.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja opiskelusuunnitelma (HOPS). Koulutus toteutetaan osallistujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta opiskelu- ja arjen taitojen hallinnassa sekä terveyteen, koulutukseen ja työelämään liittyvää ryhmäohjausta.

Alkuvaihe

Alkuvaiheessa opiskellaan yhteensä vähintään 38 kurssia seuraavia aineita:

  • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
  • englanti
  • matematiikka
  • ympäristö ja luonnontieto
  • yhteiskuntatietous ja kulttuurin tuntemus
  • opinto-ohjaus
  • valinnaisaineet

Yksi kurssi = 28 tuntia opetusta.

Lukutaitokoulutuksessa opetellaan suomen kielen äänteet ja niitä vastaavat kirjaimet. Alkuvaiheessa hankitaan suomen kielen taito, jolla pärjää päättövaiheen opinnoissa.

Lukuvuosi 2024 – 2025

Alkaa

12.8.2024 uudet ryhmät
13.8.2024 jatkavat ryhmät

Päättyy

30.5.2025

Opintojen kesto

Lukutaitovaiheen opintojen suorittaminen kestää yhden lukuvuoden. 

Alkuvaiheen opintojen suorittaminen kestää puolitoista (1,5) vuotta.

Haku

Huom.! Haun päättymistä on aikaistettu.

Elokuussa 2024 alkaviin ryhmiin viimeistään 17.6.2024.

Kaikki hakijat kutsutaan heinäkuun lopussa pidettävään valintatestiin.

Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan tekstiviestillä.

Huom.! Aikuisten perusopetuksen ryhmiä aloittaa myös tammikuussa.

Opintomaksut

Koulutus on maksuton.

Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaan ja päiväkahvin.

Opiskelija tai hänen huoltajansa vastaa koulumatkakuluista (perusopetuslaki 32 § 2).

Kysy lisää!

aikuisten perusopetuksen koordinaattori
Anna Halme
anna.halme@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9984

Hae koulutukseen!

Hae elokuussa 2024 alkavaan koulutukseen viimeistään 17.6.2024.
Täytä sähköinen hakulomake.

Pin It on Pinterest