Koulutus valokuvauksen, videotuotannon ja visuaalisen viestinnän alalle aikoville

7.8.2023–31.5.2024 Lähiopetus alkaa 21.8.

Valokuvaukseen ja videokuvaukseen keskittyvä monipuolinen opintokokonaisuus avaa näkymiä visuaaliseen viestintään ja alan monimuotoisuuteen. Se sopii alan korkeakouluopintoihin tähtääville sekä ammatillisen osaamisen täydentäjille. Opinnot palvelevat myös omien julkaisujensa kehittämisestä kiinnostuneita kuvaajia, tubettajia ja vloggaajia.

Koulutuksen sisältö

Miten kuvausalan ammattilainen työskentelee? Miten syntyy onnistunut valokuva- tai videoteos? Mikä on sinun tapasi kertoa tarinoita kuvin ja millaista osaamista tarvitset siihen?

Valokuvaus ja video -alan opinnoissa tutustutaan käsitteisiin, käytäntöihin ja erilaisiin kameratekniikkoihin, joiden avulla hallitaan valokuva- ja videotuotannon vaiheita ideoinnista julkaisuun.  Lukuvuoden mittaan opiskelija toteuttaa taiteellisia projektejaan ammattilaisten ohjauksessa ja luo samalla vahvat edellytykset opiskella alaa eteenpäin ja työskennellä alalla.

Opintojen sisältöjä ovat mm. digitaalisen valokuvauksen perusteet ja kuvankäsittely, analoginen valokuva, videokuvaus, valaisu, äänitys sekä liikkuvan kuvan jälkituotanto. Opiskelija perehtyy näissä tarvittaviin ohjelmistoihin ja tekniikkaan sekä kuvaustuotantojen prosesseihin. Opintojaksoilla harjaanutaan työskentelemään sekä studiossa että vaihtelevissa olosuhteissa sen ulkopuolella ja käsittelemään kuvamateriaalia ammattimaisesti ja julkaisukanavat huomioiden.

Kutakin opintojen osa-aluetta tarkastellaan sekä teorian että käytännön kannalta. Opiskelussa korostuu kuitenkin tekemällä oppiminen. Myös omien ja muiden töiden analysoinnilla ja niistä käytävillä palautekeskusteluilla on tärkeä rooli.

Huom.! Koulutukseen osallistuvalle kuuluu maksuttomana kattava käyttöoikeus Adobe Creative Cloud -ohjelmiin (mm. Photoshop, Camera Raw, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Animate, Audition, InDesign, Illustrator).

Valokuvaus ja video osana taidekoulutusta

Valokuvausta ja videotuotantoa opiskellaan taiteiden koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen taiteen ja muotoilun perusaineita kuten piirustusta, sommittelua, värioppia ja visuaalista kulttuuria.

Opiskelu Vapaan akatemian Taidekoulutuksessa tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden verkostoitua ja kokeilla oman taiteenalansa ohessa myös muiden alojen menetelmiä, tekniikkoja ja materiaaleja.

 

 

Valokuvauksen opiskelijat kuvaamassa Lahden rautatieaseman ympäristössä
Opinnoissa kuten kuvaajan ammatissakin edellytetään aktiivista ja uteliasta otetta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti, työparin kanssa ja ryhmässä. Kuva: Linda Keränen

Opiskelijat voivat suorittaa osana opiskelua visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston opintojaksoja. Nämä opinnot voi myöhemmin hyväksyttää kokonaan tai soveltaen osaksi korkeakoulututkintoa.

  • Värihahmotus, 5 op (LAB-ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (LAB-ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimus: Tekijät, toimijat, kentät, 5 op (Turun yliopisto)

 

Huom.! Valokuvaus ja video korvaa joissakin Taidekoulutuksen ennakkotiedoissa mainitut, aiemmin ohjelmassa olleet erilliset valokuvauksen, elokuvan ja videon sekä visuaalisen viestinnän alan koulutukset. Käynnissä olevan valokuvauskoulutuksen lukuvuosi päättyy 2.6.2023.

Hyvä tietää

Lukuvuosi alkaa kahden viikon etäjaksolla. Lähiopetus Lahdessa alkaa 21.8.

Opiskelu on päätoimista. Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös oppituntien jälkeen, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Koulutukseen hakevalta ei edellytetä aiempaa kokemusta tai osaamista alalta. Opiskelijalla tulisi kuitenkin olla käytössään oma järjestelmäkamera, joka mahdollistaa valotusasetusten manuaalisen säätämisen sekä raakakuvauksen. Lisätietoja ja ohjeita asiassa antaa koulutuksen vastuuopettaja.

Toisen vuoden opinnot

Opiskeltuaan lukuvuoden taidekoulutuksessa opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opinnot: Taide II.

Lisätietoa

vastuuopettaja Mikko Kerttula
mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi
p. 050 407 2329

Vapaan akatemian visuaalisten taiteiden koulutuksia esittelee taidekoulutus.fi

Instagram-logoOppilastöitä- ja tunnelmia – käy katsomassa Instagramissa!

Opiskelijat ottamassa valokuvia studiossa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten sekä siihen liitettyjen työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista. Tutustu opintomaksuihin.
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Huom.! Vapaan akatemian opintoihin myönnetty opintotuki ei vaikuta tutkintotavoitteisen opiskelun tukikuukausien määrään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Sivun yläosan kuva: Elisa Kohtanen

Hakeminen

Hae lukuvuoden 2023-24 koulutukseen 10.8. mennessä. Huom.! Vapaille paikoille otamme hakemuksia vastaan elokuun ajan.

Liitä hakemukseesi sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi. (Työt voivat olla paitsi valokuvia myös piirustuksia, maalauksia, kollaaseja). Opiskelijavalintaan liittyy myös haastattelu. Hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan sen toteutuksesta ja ajankohdasta.

Valokuvaus löytyy luettelosta otsikon Vapaa akatemia alta. Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Lahden kansanopiston Wilma”.

Pin It on Pinterest