19.8.2019–29.5.2020

Tutustu valokuvauksen laajaan kenttään. Tunne valokuvan kehityshistoria ja käyttöympäristöt. Opi käsitteet, käytännöt ja tekniikat, joiden avulla hallitset digitaalista työnkulkua. Löydä oma tapasi ilmaista valokuvalla.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Valokuvauslinja sopii myös tavoitteelliselle harrastajalle.

Sisältö

Visuaalisia taiteita opiskellaan koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten piirustusta, sommittelua, värihahmotusta, typografiaa ja kuvankäsittelyä. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen.

Valokuvauksen suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on kameratekniikan sekä digitaalisen työnkulun opiskelussa. Valokuvauksen eri osaamisaloihin, kuten esim. studiokuvaukseen, kuvajournalismiin ja mustavalkokuvaukseen perehdytään lukuvuoden mittaan vaihtuvilla opintojaksoilla. Alan ammattilaisia vierailee luennoimassa ja vetämässä eri osaamisalueiden käytännön kursseja. Koulutukseen on mahdollista liittää työharjoittelujakso.

 

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorianavoimen korkeakoulun opintojaksoja yhteensä 18 op.

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu opintolinjan yhteiseen opetussuunnitelmaan. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Sivun yläosan kuva: Elisa Kohtanen
Alempi kuva: Linda Keränen

Hyvä tietää

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla käytössään oma digitaalinen järjestelmäkamera.

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Visuaaliset taiteet II

Visuaaliset taiteet I –koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoa

koulutuspäällikkö Jarmo Tevajärvi
jarmo.tevajarvi@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9994

Instagram Visuaaliset taiteet Instagramissa

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Varsinainen haku on päättynyt 5.8., mutta hakemuksia otetaan edelleen vastaan. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest