Koulutus valokuvauksen ja visuaalisen viestinnän alalle aikoville.

17.8.2020–28.5.2021

Tutustu kuvan tekemisen ja kuvakerronnan laajaan kenttään. Tunne valokuvan kehityshistoria ja käyttöympäristöt. Opi visuaalisen viestinnän peruskäsitteet, käytännöt ja tekniikat, joiden avulla hallitset digitaalista työnkulkua. Löydä oma tapasi ilmaista valokuvalla.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Koulutus sopii myös tavoitteelliselle harrastajalle.

Koulutuksen sisältö

Valokuvausalan opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään opiskelijan taiteellista ajattelua. Valokuvauksen eri osaamisaloihin, kuten esim. kameratekniikkoihin, analogiseen valokuvaukseen, digitaaliseen työskentelyyn, valaisuun, valokuvataiteeseen ja dokumentaariseen kuvaan perehdytään lukuvuoden mittaan vaihtuvilla opintojaksoilla.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun kursseja. Nämä opinnot on mahdollista hyväksyttää myöhemmin opiskeltavaan tutkintoon.

Koulutukseen voidaan liittää työharjoittelujakso.

Valokuvaus osana taidekoulutusta

Valokuvausta opiskellaan taiteiden koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen taiteen ja muotoilun perusaineita kuten piirustusta, sommittelua, värihahmotusta ja typografiaa.

Opiskelu Vapaan akatemian taidekoulutuksessa tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden perehtyä laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja kokeilla oman taiteenalansa ohessa myös muiden alojen menetelmiä, tekniikkoja ja materiaaleja.

Valokuvauksen opiskelijat kuvaamassa Lahden rautatieaseman ympäristössä
Valokuvauksen opinnoissa kuten valokuvaajan ammatissakin edellytetään aktiivista ja uteliasta otetta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti, työparin kanssa ja ryhmässä. Kuva: Linda Keränen

Avoimen korkeakoulun kurssit:

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)
Hyvä tietää

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla käytössään oma digitaalinen järjestelmäkamera.

Opiskelu on päätoimista. Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös oppituntien jälkeen, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Toisen vuoden opinnot

Opiskeltuaan lukuvuoden taidekoulutuksessa opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opinnot: Taide II.

Lisätietoa

vastuuopettaja Mikko Kerttula
mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi
p. 050 407 2329

Instagram-logoOppilastöitä- ja tunnelmia – käy katsomassa Instagramissa!

Opiskelijat ottamassa valokuvia studiossa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten sekä siihen liitettyjen työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu valokuvauksen alan yhteiseen opetussuunnitelmaan. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Sivun yläosan kuva: Elisa Kohtanen

Hakeminen

Haku elokuussa 2020 alkaviin opintoihin aukeaa viimeistään maaliskuussa 2020.

Pin It on Pinterest