Koulutus valokuvauksen ja visuaalisen viestinnän alalle aikoville.

Tutustu valokuvauksen laajaan kenttään. Tunne valokuvan kehityshistoria ja käyttöympäristöt. Opi käsitteet, käytännöt ja tekniikat, joiden avulla hallitset digitaalista työnkulkua. Löydä oma tapasi ilmaista valokuvalla.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Koulutus sopii myös tavoitteelliselle harrastajalle.

Koulutuksen sisältö

Valokuvauksen opiskelussa pääpaino on kameratekniikan sekä digitaalisen työnkulun opiskelussa. Valokuvauksen eri osaamisaloihin, kuten esim. studiokuvaukseen, kuvajournalismiin ja mustavalkokuvaukseen perehdytään lukuvuoden mittaan vaihtuvilla opintojaksoilla.

Alan ammattilaisia vierailee luennoimassa ja vetämässä eri osaamisalueiden käytännön kursseja.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun kursseja yhteensä 18 op. Nämä opinnot on mahdollista hyväksyttää myöhemmin opiskeltavaan tutkintoon. Koulutukseen voidaan liittää työharjoittelujakso.

Valokuvaus osana taidekoulutusta

Valokuvausta opiskellaan visuaalisten taiteiden koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten piirustusta, sommittelua, värihahmotusta ja typografiaa.

Opiskelu Vapaan akatemian taidekoulutuksessa tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden perehtyä laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja kokeilla oman taiteenalansa ohessa myös muiden alojen menetelmiä, tekniikkoja ja materiaaleja.

Valokuvauksen opiskelijat kuvaamassa Lahden rautatieaseman ympäristössä
Valokuvauksen opinnoissa edellytetään aktiivista ja uteliasta otetta sekä sopeutumista niin ohjattuun kuin itsenäiseenkin työskentelyyn. Kuva: Linda Keränen

Avoimen korkeakoulun kurssit:

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)
Hyvä tietää

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla käytössään oma digitaalinen järjestelmäkamera.

Opiskelu on päätoimista. Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös oppituntien jälkeen, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Visuaaliset taiteet II

Visuaaliset taiteet I –koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoa

vastuuopettaja Mikko Kerttula
mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi
p. 050 407 2329

Instagram Visuaaliset taiteet Instagramissa

Opiskelijat ottamassa valokuvia studiossa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten sekä siihen liitettyjen työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu opintolinjan yhteiseen opetussuunnitelmaan. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Sivun yläosan kuva: Elisa Kohtanen

Hakeminen

Haku elokuussa 2020 alkaviin opintoihin aukeaa maaliskuussa 2020.

Pin It on Pinterest