Valokuvauskoulutus

Valokuvaus ja video

Koulutus visuaalisen viestinnän ja taiteen alalle aikoville

Avaa näkymiä valokuvauksen ja videokuvauksen monimuotoisuuteen.

Hallitse käsitteet ja käytännöt, joilla hallitset työprosessin ideoinnista julkaisuun.

Vahvista edellytyksiäsi edetä alan korkeakouluopintoihin ja työtehtäviin.

Hyvä tietää

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Toteutuksessa yhdistellään ohjattuja ja itsenäisiä työtapoja.
Opiskelijat voivat käyttää Vapaan akatemian opetustiloja omaehtoiseen työskentelyyn oppituntien jälkeen.
Koulutus sopii hyvin myös ammatillisen osaamisen täydentäjälle.

Koulutuksen sisältö

Miten kuvausalan ammattilainen työskentelee? Miten syntyy onnistunut valokuva- tai videoteos?

Opinnoissa tutustutaan käsitteisiin, käytäntöihin ja kameratekniikkoihin, joiden avulla hallitaan valokuva- ja videotuotannon eri vaiheita. Lukuvuoden mittaan opiskelija toteuttaa taiteellisia projektejaan ammattilaisten ohjauksessa ja luo samalla vahvat edellytykset opiskella alaa eteenpäin ja työskennellä alalla.

Sisältöjä ovat mm. digitaalisen valokuvauksen perusteet ja kuvankäsittely, analoginen valokuva, videokuvaus, valaisu, äänitys sekä liikkuvan kuvan jälkituotanto. Opiskelija perehtyy ohjelmistoihin, tekniikkaan ja tuotantoprosesseihin, harjaantuu työskentelemään sekä studiossa että vaihtelevissa olosuhteissa sen ulkopuolella ja oppii käsittelemään kuvamateriaalia ammattimaisesti, julkaisukanavat huomioon ottaen. Omien ja muiden töiden analysoinnilla ja niistä käytävillä palautekeskusteluilla on oppimisessa tärkeä rooli.

Opiskelijat ottamassa valokuvia studiossa

Lukuvuosi 2023 – 2024

Alkaa

7.8.2023 ohjattu etäopiskelu 2 viikkoa

21.8.2023 lähiopetus

Päättyy

31.5.2024

Lukuvuosi 2024 – 2025

Alkaa

12.8.2024 ohjattu etäopiskelu 2 viikkoa

26.8.2024 lähiopetus

Päättyy

30.5.2025

Suoritustapa

Lähiopetusta Lahdessa 36 viikkoa, ohjattua etäopiskelua 6 viikkoa.

Opiskelu on päätoimista.

Haku

Alkaa

4.4.2024

Päättyy

4.8.2024

Opintomaksut

Koulutus on maksullinen.

Opiskelu oikeuttaa hakemaan opintotukea ja opintoseteliavustusta.

Siirry Opintomaksut-sivulle.

Lisätiedot

Mitä kaikkea koulutus sisältää?

Opinnot koostuvat Taidekoulutuksen yhteisistä opinnoista ja Valokuvaus ja video -alan omista opinnoista. Opiskelijan on mahdollista suorittaa osa opinnoista (5-15 op) avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoina.

Taidekoulutuksen osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu koulutuskokonaisuuden ja sen opintojaksojen keskeinen sisältö, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa ePerusteet-palvelussa. Siirry opetussuunnitelmaan. 

Mitä opintomaksulla saa?

Maksuun kuuluu opetus ja ateriat (lounas, päiväkahvi) sekä mahdolliset opintokäynnit ja
-retket. Se kattaa myös kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvien avoimen amk:n ja avoimen yliopiston opintojaksojen opintomaksut.

Opiskelijan käytössä on harjoitustehtävissä tarvittavat perusmateriaalit ja taidetarvikkeet sekä laitteet ja ohjelmistot. Opetustiloja ja niiden välineistöä on mahdollista sopimuksen mukaan käyttää itsenäiseen työskentelyyn oppituntien ulkopuolella.

Opiskelija voi asentaa opintojensa ajaksi kotikoneelleen Adobe CC:n ohjelmat (Photoshop, Illustrator, InDesign ym.) veloituksetta.

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma järjestelmäkamera, joka mahdollistaa valotusasetusten manuaalisen säätämisen sekä raakakuvauksen. Lisätietoja ja ohjeita antaa koulutuksen vastuuopettaja.

Taidekoulutuksen toinen vuosi

Opiskeltuaan Taidekoulutuksessa lukuvuoden opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus: Taide II.

Ota yhteyttä!

Lisätietoja antaa koulutuksen vastuuopettaja Mikko Kerttula, mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi, 050 407 2329

Hakukriteerit ja opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään 18 vuoden ikää ja suoritettuja lukio- tai ammatillisia opintoja.

Opiskelijat valitaan hakemusten ja niihin liitettyjen työnäytteiden sekä haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä kyky ja halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Koulutus on suunnattu erityisesti alan korkeakouluopintoihin aikoville, mutta valituksi voi tulla, vaikka tähtäimessä ei olisi alan tutkinto. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatkosuunnitelmat.

Hae koulutukseen!

Varmista paikkasi ja opintojen sujuva aloitus hakemalla 4.8.2024 mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella elokuun ajan.
Liitä hakemukseen sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi (piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia ym.).
Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei peritä maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy Lahden kansanopiston Wilma.

Pin It on Pinterest