Koulutus valokuvauksen ja visuaalisen viestinnän alalle aikoville.

8.8.2022–2.6.2023 

Tutustu kuvan tekemisen ja kuvakerronnan laajaan kenttään. Tunne valokuvan kehityshistoria ja käyttöympäristöt. Opi visuaalisen viestinnän peruskäsitteet, käytännöt ja tekniikat, joiden avulla hallitset digitaalista työnkulkua. Löydä oma tapasi ilmaista valokuvalla.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Koulutus sopii myös tavoitteelliselle harrastajalle.

Koulutuksen sisältö

Valokuvausalan opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään opiskelijan taiteellista ajattelua.

Valokuvauksen eri osaamisaloihin, kuten esim. kameratekniikkoihin, analogiseen valokuvaukseen, digitaaliseen työskentelyyn, valaisuun, valokuvataiteeseen ja dokumentaariseen kuvaan perehdytään lukuvuoden mittaan vaihtuvilla opintojaksoilla.

Koulutukseen voidaan liittää työharjoittelujakso.

Valokuvaus osana taidekoulutusta

Valokuvausta opiskellaan taiteiden koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen taiteen ja muotoilun perusaineita kuten piirustusta, sommittelua, värihahmotusta ja typografiaa.

Opiskelu Vapaan akatemian taidekoulutuksessa tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden perehtyä laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja kokeilla oman taiteenalansa ohessa myös muiden alojen menetelmiä, tekniikkoja ja materiaaleja.

Opiskelijat voivat suorittaa osana opiskelua visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston kursseja. Nämä opinnot voi myöhemmin hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa.

Valokuvauksen opiskelijat kuvaamassa Lahden rautatieaseman ympäristössä
Valokuvauksen opinnoissa kuten valokuvaajan ammatissakin edellytetään aktiivista ja uteliasta otetta sekä kykyä työskennellä itsenäisesti, työparin kanssa ja ryhmässä. Kuva: Linda Keränen
Avoimen korkeakoulun opinnot:*
  • Värihahmotus, 5 op (LAB-ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (LAB-ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimus: Tekijät, toimijat, kentät, 5 op (Turun yliopisto)

*opinnot ovat suunnitteilla, muutokset mahdollisia

Hyvä tietää

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla käytössään oma digitaalinen järjestelmäkamera.

Opiskelu on päätoimista. Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös oppituntien jälkeen, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Toisen vuoden opinnot

Opiskeltuaan lukuvuoden taidekoulutuksessa opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opinnot: Taide II.

Lisätietoa

vastuuopettaja Mikko Kerttula
mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi
p. 050 407 2329

Vapaan akatemian visuaalisten taiteiden koulutuksia esittelee taidekoulutus.fi

Instagram-logoOppilastöitä- ja tunnelmia – käy katsomassa Instagramissa!

Opiskelijat ottamassa valokuvia studiossa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten sekä siihen liitettyjen työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista. Tutustu opintomaksuihin.
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Huom.! Vapaan akatemian opintoihin myönnetty opintotuki ei vaikuta tutkintotavoitteisen opiskelun tukikuukausien määrään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Sivun yläosan kuva: Elisa Kohtanen

Kun olet päättänyt hakea…

Ennen kuin lähetät hakemuksesi, haluat ehkä tietää, mitä sitten tapahtuu ja milloin saat tietää opiskelupaikasta.

Katso video: Näin hakuprosessi etenee (2:44)

Hakeminen

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2022-23 koulutukseen on päättynyt, mutta otamme edelleen vastaan hakemuksia vapaille paikoille.

Liitä hakemukseesi sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi. (Työt voivat olla paitsi valokuvia myös piirustuksia, maalauksia, kollaaseja). Opiskelijavalintaan liittyy myös haastattelu. Hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan sen toteutuksesta ja ajankohdasta.

Valokuvaus löytyy luettelosta otsikon Vapaa akatemia alta. Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest