Lukuvuosi 2022–23: 15.8.2022–26.5.2023

Vahvista suomen kielen taitoasi jatko-opintoja ja työelämää varten. Hanki tietoja ja taitoja, joita tarvitset omassa arjessasi ja asioinnissa. Kasva aktiiviseksi kansalaiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 16 vuotta ja vailla ammatillista koulutusta ja jatko-opintokelpoisuutta Suomessa. Koulutuksessa on luku- ja kirjoitustaidon ryhmä sekä ryhmät opiskelijoille, joilla nämä taidot jo on. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0–A2.1.

Tavoite ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2022).

Mitä opiskellaan ja miten?

Opiskeltavia aineita ovat

 • suomen kieli ja kulttuuri
  • luku- ja kirjoitustaito
  • alkeet (lähtötaso 0)
  • jatko (lähtötaso A2.1)
 • yhteiskuntatieto
 • ympäristötieto
 • koulutus- ja työelämätieto
 • tietokoneen käyttö
 • matematiikka

Opiskelu on kokopäivätoimista, opiskelijan opinto-ohjelmasta riippuen 21–25 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu noin 20 hengen ryhmässä. Työskentelytapoja ovat mm.

 • keskusteleva luennointi
 • pienryhmätyöskentely, ryhmätyöt, esitelmät
 • tekemällä oppiminen
 • virtuaalioppimateriaalit, kotitehtävät
 • opintokäynnit
 • yhteiset työpajat ja tapahtumat suomalaisten opintoryhmien kanssa.

Opintoihin sisältyy neljän viikon mittainen työssäoppimisjakso.

Opintomaksut

Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Maksuttomia koulutuspaikkoja on myös yli kolme vuotta Suomessa asuneille maahanmuuttajille. Opettajan tekemästä oppimateriaalista ei peritä maksuja.

 • Opintoihin voi hakea Kelan opintotukea tai hyödyntää mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Rahoitus täytyy selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua.
Lisätietoja

Suomen kieli ja kulttuuri -koulutuksen koordinaattori
Kirsi Tuokko
kirsi.tuokko@lahdenkansanopisto.fi
p. 040 838 9975

Hakeminen

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Hae elokuussa 2022 alkavaan koulutukseen viimeistään 31.7.2022.

Hakijat kutsutaan elokuun alussa pidettävään alkukartoitukseen. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä tai tekstiviestillä. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Siirry oikealla olevasta painikkeesta sähköiseen hakuun. Huom.! Suomen kielen ja kulttuurin koulutus löytyy kohdasta Vapaa sivistystyö.

Haku postitettavalla lomakkeella

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen ja postittaa sen opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, MAPE-tiimi, Saimaankatu 11, 15140 LAHTI.

Pin It on Pinterest