14.8.2023–24.5.2024

Vahvista suomen kielen taitoasi jatko-opintoja ja työelämää varten. Hanki tietoja ja taitoja, joita tarvitset omassa arjessasi ja asioinnissa. Kasva aktiiviseksi kansalaiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tavoite ja sisältö

Koulutus on omaehtoista kotoutumiskoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet peruskoulun, ammattikoulun tai korkeakoulututkinnon omassa kotimaassaan mutta joilta puuttuu jatko-opinnoissa tai työelämässä vaadittu suomen kielen taito. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan suomen kielen osaamista sekä suomalaisessa yhteiskunnassa ja omassa arjessa toimimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja.

Koulutuksessa on luku- ja kirjoitustaidon ryhmä sekä ryhmät opiskelijoille, joilla nämä taidot jo on. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0–A2.1. Opetuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2022).

Mitä opiskellaan ja miten?

Opiskeltavat aineet

Ryhmä:
luku- ja kirjoitustaito

 • suomen kieli
 • digitaidot
 • matematiikka

Ryhmä:
alkeet ja jatko

 • suomen kieli ja kulttuuri
 • yhteiskunnan peruspalvelut
 • yhteiskunnan perusrakenteet ja maantuntemus
 • ammatti- ja koulutustietous
 • työelämätietous
 • valinnaiset opinnot / lyhytkurssit

Opiskelu on päätoimista. Opetusta on maanantaista perjantaihin, noin 20–25 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu noin 20 hengen ryhmässä.

Työskentelytapoja ovat mm.

 • keskusteleva luennointi
 • pienryhmätyöskentely, ryhmätyöt, esitelmät
 • tekemällä oppiminen
 • sähköiset oppimateriaalit
 • kotitehtävät
 • opintokäynnit ja vierailut
 • yhteiset työpajat ja tapahtumat suomalaisten opintoryhmien kanssa.

Opintoihin voi sisältyä työssäoppimisjakso.

”Nautin ajastani kansanopistossa erittäin paljon. Se auttoi minua kehittämään todellista kielitaitoa, mikä teki elämästäni Suomessa paljon paremman.”
Opintomaksut

Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Maksuttomia koulutuspaikkoja on myös yli kolme vuotta Suomessa asuneille maahanmuuttajille. Opettajan tekemästä oppimateriaalista ei peritä maksuja.

Opintoihin voi hakea Kelan opintotukea tai hyödyntää mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Rahoitus täytyy selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua.

Lisätietoja

Suomen kieli ja kulttuuri -koulutuksen koordinaattori
Kirsi Tuokko
kirsi.tuokko@lahdenkansanopisto.fi
p. 040 838 9975

Hakeminen

Hae elokuussa 2023 alkaviin ryhmiin viimeistään 31.7.2023. Kaikki hakijat kutsutaan elokuun alussa pidettävään valintatestiin. Testin perusteella opiskelijalle valitaan hänen osaamistaan ja koulutustarpeitaan parhaiten vastaava ryhmä. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan tekstiviestillä.
Siirry oikealla olevasta painikkeesta sähköiseen hakuun. Hakemuksen voi täyttää myös Lahden kansanopiston toimistossa (Saimaankatu 11, 3. kerros).

Pin It on Pinterest