Kuvassa keskellä maahanmuuttajataustainen nuori nainen, ympärillä muita opiskelijoita

Suomen kieli ja kulttuuri

Vahvista suomen kielen taitoasi jatko-opintoja ja työelämää varten.

Hanki tietoja ja taitoja, joita tarvitset omassa arjessasi ja asioinnissa.

Kasva aktiiviseksi kansalaiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kohderyhmä

Koulutus on omaehtoista kotoutumiskoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on kotimaassa suoritettu pohjakoulutus (peruskoulu, ammatilliset opinnot tai korkeakouluopinnot) mutta joilta puuttuu työelämässä tai suomenkielisessä tutkinto-opiskelussa vaadittava suomen kielen taito.

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Koulutuksessa on luku- ja kirjoitustaidon ryhmä sekä ryhmät opiskelijoille, joiden suomen kielen taidot ovat pidemmällä.

Ryhmä: luku- ja kirjoitustaito

 • suomen kieli
 • digitaidot
 • matematiikka

Ryhmä: alkeet ja jatko

 • suomen kieli ja kulttuuri
 • yhteiskunnan peruspalvelut
 • yhteiskunnan perusrakenteet ja maantuntemus
 • ammatti- ja koulutustietous
 • työelämätietous
 • valinnaiset opinnot / lyhytkurssit

Työskentelytapoja ovat mm.

 • keskusteleva luennointi
 • pienryhmätyöskentely, ryhmätyöt, esitelmät
 • tekemällä oppiminen
 • sähköiset oppimismateriaalit
 • kotitehtävät
 • opintokäynnit ja -vierailut
 • yhteiset työpajat ja tapahtumat suomalaisten opintoryhmien kanssa

Opintoihin voi sisältyä työssäoppimisjakso.

Koulutus vahvistaa opiskelijan suomen kielen osaamista sekä taitoja, jotka ovat tarpeen omassa arjessa ja jotka helpottavat itsenäistä asiointia ja aktiivista osallistumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opetuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2022).

”Nautin ajastani kansanopistossa erittäin paljon. Se auttoi minua kehittämään todellista kielitaitoa, mikä teki elämästäni Suomessa paljon paremman.”

opiskelijapalaute

Lukuvuosi 2023 – 2024

Alkaa

14.8.2023

Päättyy

24.5.2024

Lukuvuosi 2024 – 2025

Alkaa

12.8.2024

Päättyy

30.5.2025

Opintojen kesto ja suoritustapa

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Opiskelu on päätoimista. Opetusta on ma – pe, noin 25 tuntia viikossa.

Haku ja opiskelijavalinta

Elokuussa 2024 alkaviin ryhmiin viimeistään 20.6.2024.

Hakijat kutsutaan heinäkuun lopussa pidettävään valintatestiin. Testin perusteella opiskelijalle valitaan hänen osaamisensa tasoa vastaava ryhmä.

Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan tekstiviestillä.

Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0 -A2.1.

Opintomaksut ja opiskelun rahoittaminen

Koulutus on maksuton, mikäli se on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan. Maksuttomia koulutuspaikkoja on myös yli kolme vuotta Suomessa asuneille.

Opetuksen ja oppimateriaalien lisäksi maksuton lounas ja päiväkahvi.

Opiskelija voi hakea Kelan opintotukea tai mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Rahoitus pitää selvittää Kelassa tai TE-toimistossa ennen opintojen alkua.

Kysy lisää!

Suomen kieli ja kulttuuri -koulutuksen koordinaattori
Kirsi Tuokko
kirsi.tuokko@lahdenkansanopisto.fi
p. 040 838 9975

Hae koulutukseen!

Hae elokuussa 2024 alkaviin ryhmiin viimeistään 20.6.2024. Kaikki hakijat kutsutaan heinäkuun lopussa pidettävään valintatestiin.
Täytä hakulomake tai tule käymään Lahden kansanopiston toimistossa (Saimaankatu 11, 3. kerros), missä saat apua hakemuksen tekemiseen.

Pin It on Pinterest