Perhepäivähoidon osaamisala – varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi

Jatkuva haku – useita aloituspäiviä ympäri vuoden. Seuraava aloitus: 8.1.2024.

Hanki pätevyys työhön, jota voit tehdä omassa kodissasi joko yksityisenä tai kunnallisena perhepäivähoitajana tai ryhmäperhepäiväkodeissa muiden ammattilaisten kanssa. Tee se monimuotokoulutuksessa, työn ohessa. Lähiopetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin.

Koulutus sopii 18 vuotta täyttäneille, oppivelvollisuuden suorittaneille, lasten kanssa toimimisesta aidosti kiinnostuneille.

Koulutuksen aloitus ja kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Opinnot on mahdollista suorittaa 1–1,5 vuodessa.

Sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perhepäivähoidon osaamisala (150 osp) koostuu seuraavista tutkinnon osista:

OSAAMISALAN YHTEISET OPINNOT (130 osp)

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp, pakollinen)
  • Lapsen tuen tarpeesiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp, pakollinen)
  • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp, pakollinen)
  • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)

VALINNAISET OPINNOT (vähintään 20 osp)

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
  • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus (10 osp)
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen (20 osp)

Lapsi leikkimässä junalla perhepäivähoidossa

Huom.! Valinnaisten opintojen tarjonta voi vuosittain vaihdella.

Valinnaiset osat voivat olla myös osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (vähintään 10 osp:n laajuiset), korkeakoulututkinnosta tai osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta (30-50 osp, ei kuitenkaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen).

Tutkinto on valmis, kun kaikki vaaditut tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu.

Miten varhaiskasvatuksessa tarvittava ammattitaito hankitaan?

Perhepäivähoitajan ammattitaitoa hankitaan teoriaopinnoissa ja työssä oppimalla. Monimuotokoulutuksessa pääosan työssä oppimisesta ja tutkintosuorituksista voi tehdä omassa perhepäivähoitoryhmässä.

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito aidossa toimintaympäristössä henkilökohtaisen tutkinnonsuorittamissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on hyväksyttävästi suoritettu.

 

Monimuotokoulutus sopii henkilölle, joka toimii perhepäivähoitajana vailla alan ammatillista koulutusta. Koulutuksen alkaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Opiskelu ja työssä jaksaminen edellyttävät opiskelijalta hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja oman arjen hallintaa sekä asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määriteltyä terveyttä. Lue lisää.

Lähiopetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, joten päivätyö ei ole este koulutukseen osallistumiselle. Lasten parissa työskentelystä hankittu kokemus on eduksi koulutuksen opiskelijavalinnassa.

”Erittäin positiivinen kokemus aikuisopiskelusta. Opiskelun ja työelämän yhteen sovittaminen osataan järjestää erittäin hienosti.”
Opintomaksut

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalta peritään opintomaksu: Opintomaksut – ammatillinen koulutus

Lisätietoja

koulutuksen vastuuopettaja
Lilli Volanen
lilli.volanen@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 2791

Hakeminen

Haku koulutukseen on jatkuva. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Huom.! Koulutusvalintasi siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Lahden kansanopiston Wilma”.

Pin It on Pinterest