Aikuinen kumartuneena pienen, leluja pitelevän lapsen tasolle.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajan osaamisala – tutkinto joustavasti työn ohessa

Hanki pätevyys työhön, jota voit tehdä omassa kodissasi joko yksityisenä tai kunnallisena perhepäivähoitajana tai ryhmäperhepäiväkodeissa muiden ammattilaisten kanssa.

Hyvä tietää

Koulutus sopii 18 vuotta täyttäneille, oppivelvollisuuden suorittaneille, lasten kanssa toimimisesta aidosti kiinnostuneille.

Koulutukseen on jatkuva haku. Mahdollisia opintojen aloittamispäiviä on useita vuodessa.

Koulutuksen aloitus ja kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Koulutuksen sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perhepäivähoidon osaamisala (150 osp) koostuu seuraavista tutkinnon osista:

Osaamisalan yhteiset opinnot (130 osp)

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp, pakollinen)
  • Lapsen tuen tarpeesiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp, pakollinen)
  • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp, pakollinen)
  • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)

Valinnaiset opinnot (vähintään 20 osp)

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä (20 osp)
  • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus (10 osp)
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)
  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen (20 osp)

Huom. Valinnaisten opintojen tarjonta voi vuosittain vaihdella.

Tutkinto on valmis, kun kaikki vaaditut tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu.

Opintojen aloitus ja kesto

Useita aloituspäiviä ympäri vuoden.

Opinnot on mahdollista suorittaa 1–1,5 vuodessa.

Suoritustapa

Opinnot sisältävät ohjattua etäopiskelua, verkko-opintoja ja lähiopetusta. Opetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, pääasiallisesti Zoom-tapaamisina.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Opintomaksut

Koulutus on maksullinen.

Siirry Opintomaksut-sivulle tästä.

Lisätiedot

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii henkilölle, joka jo toimii perhepäivähoitajana vailla alan ammatillista koulutusta tai joka aikoo alalle. Lähiopetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin, joten päivätyö ei ole este koulutukseen osallistumiselle.

Koulutuksen alkaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Opiskelu ja työssä jaksaminen edellyttävät opiskelijalta hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja oman arjen hallintaa sekä asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määriteltyä terveyttä.  Lue lisää.

Lasten parissa työskentelystä hankittu kokemus on hakijalle eduksi opiskelijavalinnassa.

Miten varhaiskasvatuksessa tarvittava ammattitaito hankitaan?

Perhepäivähoitajan ammattitaitoa hankitaan teoriaopinnoissa ja työpaikalla. Monimuotokoulutuksessa pääosan työssä oppimisesta ja tutkintosuorituksista voi tehdä omassa varhaiskasvatusryhmässä.

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito aidossa toimintaympäristössä henkilökohtaisen tutkinnonsuorittamissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on hyväksyvästä suoritettu.

Mitä opintoja voi liittää tutkintoon valinnaisina opintoina?

Tutkinnon valinnaiset osat voivat olla myös osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (vähintään 10 osp:n laajuiset), korkeakoulututkinnosta tai osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta (30-50 osp, ei kuitenkaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osa Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen).

Miten voin rahoittaa opiskeluni?

Ota yhteyttä!

koulutuksen vastuuopettaja
Lilli Volanen
lilli.volanen@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 2791

”Erittäin positiivinen kokemus aikuisopiskelusta. Opiskelun ja työelämän yhteen sovittaminen osataan järjestää erittäin hienosti.”

Hae koulutukseen!

Haku koulutukseen on jatkuva.

Huom.! Koulutusvalintasi siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei peritä maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Lahden kansanopiston Wilma”.

Pin It on Pinterest