Koulutus psykologian alalle aikoville

22.8.2022–2.6.2023 

Psykologian opinnot perehdyttävät ihmisen kehittymiseen, ajatteluun, toimintaan ja tunteisiin. Psykologista osaamista ja ymmärrystä tarvitaan monilla aloilla.

Tässä koulutuksessa suoritat avoimen yliopiston psykologian perusopinnot ja vahvistat mahdollisuuksiasi menestyä yliopiston valintakokeessa alalla, jolla opiskelupaikkaan yltää keskimäärin alle viisi prosenttia hakijoista.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

 

 

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Kiinnostaako ihmisen elämänkaareen, mielenterveyteen, hyvinvointiin ja motivaatioon liittyvät kysymykset? Tähtäätkö alan yliopisto-opintoihin? Oletko tuleva psykologi, tutkija, konsultti tai muu asiantuntijatyön osaaja?

Tiedekoulutuksen psykologian alan opinnot tarjoavat laaja-alaisen näkymän suositulle ja mielenkiintoiselle alalle. Opinnoissa käsitellään monipuolisesti psykologian keskeisiä ilmiöitä. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa psykologiaan liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousevat uudelle tasolle.

Ihmisen käyttäytymiseen ja toimintaan perehdytään myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Soveltavat kurssit, työelämäopinnot ja erilaiset projektit tuovat käytännönläheisyyttä teoriaopintojen rinnalle.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Opiskelijoita kiinnittämässä post it -lappuja ikkunaan.
Opiskelussa painottuvat ryhmätyö ja vuorovaikutteisuus.

Opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen painottamalla työskentelytavoissa opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset projektit sekä soveltavat opintojaksot tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelman ytimessä ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset psykologian perusopinnot (25 op).

Psykologian perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Kehityspsykologian perusteet
  • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
  • Persoonallisuuspsykologian perusteet
  • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
  • Tutkimuksen tekemisen perusteet

Myös tilastomenetelmien kurssi, kieli- ja viestintäopintoja (englanti, puheviestintä) sekä yksittäisiä muiden tieteenalojen opintojaksoja järjestetään yliopiston (JY, TY) ja tai ammattikorkeakoulun (LAB, XAMK) tutkintovaatimusten mukaisesti. Niiden suoritukset voi soveltavin osin liittää myöhemmin osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa. Opinto-ohjelmaan kuuluu aina myös soveltavia- ja työelämäopintoja.

graafinen ympyräkuvio osoittaa oman tieteenalan opintojen pääroolin opintokokonaisuudessa.

Huom.! Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kaksi perusopintokokonaisuutta, esim. psykologiassa ja kasvatustieteessä. Tämä edellyttää vahvaa motivaatiota, hyviä opiskelutaitoja sekä sitoutumista aikatauluihin.

Opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

Valintakokeen kautta yliopistoon

Vaikka korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuivat vuonna 2020, todistusvalinta ei kuitenkaan ole ainoa tie psykologian opintoihin. Myös valintakokeen kautta voi edelleen päästä opiskelemaan. Jos psykologia on ”sun juttu” mutta ylioppilastodistuksen pisteet eivät avaa ovea opintoihin, kannattaa panostaa valintakoereittiin. Psykologian perusopinnot tukevat hyvin kokeeseen valmistautumista.

”Yksi asia ei muutu: tärkeintä on seurata omaa intohimoaan.” Katso Opetushallituksen video aiheesta.

Avaa avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi!

Yliopistojen tutkintokoulutuksiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Ns. väyläopintoja on tarjolla useissa yliopistoissa, useissa tiedekunnissa.

Lue lisää väylähausta:

Vaadittavat opinnot ja muut hakukriteerit voivat vaihdella yliopistoittain, joten tutustu väylähaun mahdollisuuksiin yliopistojen kotisivuilla ja Opintopolussa. Googleta esim. väylähaku + psykologia+ yliopiston nimi.

 

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnan keskeisiä kriteerejä ovat

  • suoritetut lukio-opinnot,
  • opiskelumotivaatio ja kiinnostus psykologia-alaa kohtaan
  • mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun Lahdessa

Vastaa harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan.

Huom.! Mikäli et ole käynyt lukiota, mutta olet suorittanut muun toisen asteen koulutuksen ja tunnet hallitsevasi riittävät perustiedot ja opiskelutaidot, mainitse tästä hakemuksessa.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Vapaan akatemian opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetetyt avoimen yliopiston/amk:n opintojaksot.

Lisätiedot

Ota yhteyttä!

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@vapaa-akatemia.fi
040 838 9515

Kun olet päättänyt hakea…

Ennen kuin lähetät hakemuksesi, haluat ehkä tietää, mitä sitten tapahtuu ja milloin saat tietää opiskelupaikasta.

Katso video: Näin hakuprosessi etenee (2:44)

Hakeminen

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2022-23 koulutukseen on päättynyt, mutta otamme elokuun ajan vastaan hakemuksia vapaille paikoille.

Psykologia löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".


Tiedekoulutuksen muut alat: Kasvatustiede | Ravitsemustiede | Terveystiede

Pin It on Pinterest