Opiskelijaryhmä oppitunnilla, edessä pöydällä tietokoneita

Psykologia

Koulutus psykologian yliopisto-opintoihin tähtääville.

Perehdy ihmisen kehittymiseen, ajatteluun, toimintaan ja tunteisiin.

Hanki osaamista ja ymmärrystä, jota tarvitaan useilla aloilla.

Vahvista mahdollisuuksiasi menestyä yliopiston valintakokeessa.

Hyvä tietää

Tiedekoulutuksessa suoritat  jopa yli 50 op yliopisto-opintoja. Ei pääsykoetta!
Et menetä opintotukikuukausia tutkinto-opiskelusta etkä asemaasi ensi kertaa hakevana.
Opinnot etenevät pääasiassa lähiopetuksessa, ohjatusti opettajien ja ryhmän tukemana.

Koulutuksen sisältö

Oletko kiinnostunut ihmisen elämänkaareen, mielenterveyteen, hyvinvointiin ja motivaatioon liittyvistä kysymyksistä? Psykologian alan koulutus tarjoaa laaja-alaisen näkymän suositulle ja mielenkiintoiselle alalle.

Opinnoissa käsitellään monipuolisesti psykologian keskeisiä aihealueita ja ilmiöitä. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa psykologiaan liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousee uudelle tasolle.

Erityistä huomiota kiinnitetään yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin ja opiskelutaitoihin: tieteelliseen ajatteluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä kieli- ja viestintäosaamiseen. Opiskelija saa valmennusta yliopiston valintakokeeseen sekä tukea omien opiskelu- ja uratarvoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Opiskelu käsittää paljon itsenäistä ohjattua työskentelyä. Sen rinnalla opetuksessa painotetaan opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista ryhmässä oppimiseen.

Opintojen rakenne

  • psykologian perusopinnot, JYU (25 op)
  • muut opinnot
    • akateemiset opiskelutaidot (8-11 op)
    • kasvatustieteen perusopinnot, JYU (5-25 op)
    • ura- ja työelämäopinnot (4 op)
    • muut osaamista ja opiskeluhyvinvointia tukevat opinnot (4-5 op)

Avoimen yliopiston opintosuoritukset voi kokonaan tai soveltavin osin liittää myöhemmin osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa.

Lukuvuosi 2023 – 2024

Alkaa

21.8.2023

Päättyy

31.5.2024

Lukuvuosi 2024 – 2025

Alkaa

19.8.2024

Päättyy

23.5.2025

Suoritustapa

Lähiopetusta Lahdessa 34 viikkoa.
Ohjattua etäopiskelua 6 viikkoa.

Opiskelu on päätoimista.

Haku

Alkaa

4.4.2024

Päättyy

4.8.2024

Opintomaksut

Koulutus on maksullinen.

Opiskelu oikeuttaa hakemaan
opintotukea ja opintoseteliavustusta.

Siirry Opintomaksut-sivulle tästä.

Lisätiedot

Mitä kaikkea koulutus sisältää?

Tiedekoulutuksen osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu koulutuskokonaisuuden ja sen opintojaksojen keskeinen sisältö, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit.

Opetussuunnitelman keskiössä on psykologian perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoina. Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Tutkimuksen tekemisen perusteet 5 op

Myös kieli- ja viestintäopinnot järjestetään avoimen yliopiston (JYU) opintoina. Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa ePerusteet-palvelussa. Siirry opetussuunnitelmaan.

Lukuvuoteen sisältyy luokassa tapahtuvan ja itsenäisen opiskelun lisäksi myös verkko-opintoja sekä opiskelijan osaamista ja opiskeluhyvinvointia vahvistavia tapahtumia, projekteja ja vierailuja.

Mitä opintomaksulla saa?

Maksuun kuuluu opetus ja ateriat (lounas, päiväkahvi) sekä mahdolliset opintokäynnit ja -retket. Opintomaksu kattaa myös kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetyt avoimen yliopiston opintojaksot.

Siirry Opintomaksu-sivulle.

Valintakokeen kautta yliopistoon

Tie psykologian yliopisto-opintoihin voi kulkea todistusvalinnan tai valintakokeen kautta. Vapaan akatemian psykologian alan opinnot tukevat valmistautumista valintakokeeseen. Saat valmennusta ja vinkkejä, joiden avulla voit menestyä.

Valintakoevalmennuksessa käsitellään opettajan johdolla kokeen ennakkomateriaalia ja harjoitellaan kokeen tehtävätyyppejä. Myös tilastomatemaattisiin ja loogista päättelyä vaativiin tehtäviin valmentaudutaan.

Ota yhteyttä!

Lisätietoja koulutuksesta antaa psykologian ja kasvatustieteen vastuuopettaja Annika Koski, annika.koski@vapaa-akatemia.fi, 050 560 9839.

Hakukriteerit ja valintaperusteet

Hakijalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää ja suoritettuja lukio-opintoja.

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Valinnassa painotetaan hakijan aitoa kiinnostusta alaa kohtaan sekä halua ja kykyä sitoutua tavoitteelliseen opiskeluun.

Hae koulutukseen!

Varmista paikkasi ja opintojen sujuva aloitus hakemalla 4.8.2024 mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella elokuun ajan.
Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei peritä maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen.
Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy Lahden kansanopiston Wilma.

Pin It on Pinterest