Koulutus psykologian alalle aikoville


21.8.2023–31.5.2024 Haku on auki!

Psykologian opinnot perehdyttävät ihmisen kehittymiseen, ajatteluun, toimintaan ja tunteisiin. Psykologista osaamista ja ymmärrystä tarvitaan monilla aloilla.

Tässä koulutuksessa suoritat avoimen yliopiston psykologian perusopinnot ja vahvistat mahdollisuuksiasi menestyä yliopiston valintakokeessa alalla, jolla opiskelupaikkaan yltää keskimäärin alle viisi prosenttia hakijoista.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Oletko kiinnostunut ihmisen elämänkaareen, mielenterveyteen, hyvinvointiin ja motivaatioon liittyvistä kysymyksistä? Tähtäätkö alan yliopisto-opintoihin? Oletko tuleva psykologi, tutkija, konsultti tai muu asiantuntijatyön osaaja?

Tiedekoulutuksen psykologian alan opinnot tarjoavat laaja-alaisen näkymän suositulle ja mielenkiintoiselle alalle. Opinnoissa käsitellään monipuolisesti psykologian keskeisiä ilmiöitä. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa psykologiaan liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousevat uudelle tasolle.

Ihmisen käyttäytymiseen ja toimintaan perehdytään myös muita tieteenaloja hyödyntäen: ohjelmassa on opintojaksoja kasvatustieteestä ja erityispedagogiikasta.  Soveltavat kurssit, työelämäopinnot ja erilaiset projektit tuovat vaihtelua ja käytännönläheisyyttä teoriapainotteiseen opiskeluun.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen painottamalla työskentelytavoissa opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset projektit sekä soveltavat opintojaksot tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Koko opetussuunnitelma (lv. 2022-23) on luettavissa Opintopolussa.
Siirry ePerusteisiin tästä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutus sisältää Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset psykologian perusopinnot (25 op). Ne koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Kehityspsykologian perusteet
  • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
  • Persoonallisuuspsykologian perusteet
  • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
  • Tutkimuksen tekemisen perusteet

Myös tilastomenetelmien kurssi, kieli- ja viestintäopinnot (englanti, puheviestintä) sekä muita tieteen opintojaksoja järjestetään avoimen yliopiston (JYU)  opintoina. Niiden suoritukset voi soveltavin osin liittää myöhemmin osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa.

graafinen ympyräkuvio osoittaa oman tieteenalan opintojen pääroolin opintokokonaisuudessa.
Psykologian alan opinto-ohjelma rakentuu kuvion osoittamalla tavalla. Pääosassa ovat oman tieteenalan avoimen yliopiston opinnot.

Opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

Valintakokeen kautta yliopistoon

Todistusvalinta ei ole ainoa tie psykologian opintoihin. Myös valintakokeen kautta voi edelleen päästä opiskelemaan. Jos psykologia on ”sun juttu” mutta ylioppilastodistuksen pisteet eivät avaa ovea opintoihin, kannattaa panostaa valintakoereittiin. Psykologian perusopinnot tukevat hyvin kokeeseen valmistautumista.

”Olen alkanut luottaa siihen, että voin pärjätä yliopistossa.” – Lue Marja Filatovan mietteitä koulutuksesta.

Avaa avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi!

Yliopistojen tutkintokoulutuksiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Ns. väyläopintoja on tarjolla useissa yliopistoissa, useissa tiedekunnissa.

Vaadittavat opinnot ja muut hakukriteerit voivat vaihdella yliopistoittain, joten tutustu väylähaun mahdollisuuksiin yliopistojen kotisivuilla ja Opintopolussa. Googleta esim. väylähaku + psykologia+ yliopiston nimi.

 

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnan keskeisiä kriteerejä ovat

  • suoritetut lukio-opinnot,
  • opiskelumotivaatio ja kiinnostus psykologia-alaa kohtaan
  • mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun Lahdessa

Vastaa harkiten ja huolella hakemuksen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan. Hakemuksessa on myös pieni ennakkotehtävä, jolla voit osoittaa valmiutesi tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen.

Huom.! Mikäli olet suorittanut muun toisen asteen koulutuksen, mainitse tästä hakemuksessa.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Vapaan akatemian opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetetyt avoimen yliopiston/amk:n opintojaksot.

Lisätiedot

vastuuopettaja, KM Annika Koski
annika.koski@vapaa-akatemia.fi
050 560 9839

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@vapaa-akatemia.fi
040 838 9515

Hakeminen

Varmista paikkasi ja opintojen sujuva aloitus hakemalla 10.8.2023 mennessä. Vapaille paikoille otamme hakemuksia vastaan elokuun ajan.

Psykologia löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Lahden kansanopiston Wilma”.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse hakemuksessa antamaasi osoitteeseen.


Tiedekoulutuksen muut alat: Kasvatustiede | Liikunta ja terveys

 

Pin It on Pinterest