Lukuvuosi 2019–20
19.8.2019–29.5.2020

Psykologian opinnot perehdyttävät ihmisen kehittymiseen, ajatteluun, toimintaan ja  tunteisiin. Psykologista osaamista ja ymmärrystä tarvitaan monilla aloilla.

Tässä koulutuksessa suoritat psykologian perusopinnot ja vahvistat mahdollisuuksiasi menestyä yliopiston pääsykokeissa alalla, jolla opiskelupaikkaan yltää keskimäärin alle viisi prosenttia hakijoista.*

 

 

Sisältö

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti psykologian keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä, jolloin opiskelija saa laaja-alaisen näkemyksen opiskelemastaan alasta.

Opinnot vahvistavat opiskelijan kykyä käsitellä ja soveltaa psykologiaan liittyviä tietojaan. Opinto-ohjelma painottaa yliopisto-opinnoissa tarvittavia valmiuksia. Samalla tuetaan omien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen. Toiminnassa korkostuu opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen ja keskinäinen vuorovaikutus.

*Tähtäimessä psykologian pääsykokeet?

Lue lisää.

Keskeiset aihealueet

 • psykologia
  • kehityspsykologian perusteet
  • kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
  • persoonallisuuspsykologian perusteet
  • terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
  • tutkimuksen tekemisen perusteet
 • tilastomenetelmien perusteet
 • draamamenetelmät
 • taideterapiat
 • ilmaisutaito
 • kieli- ja viestintäopinnot

 

Avoin yliopisto

Koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvät Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset psykologian perusopinnot (25 op), tilastomenetelmien kurssi sekä kieli- ja viestintäopinnot (englanti, ruotsi, kirjallinen viestintä, puheviestintä) suoritetaan yliopiston (JY, TY) tutkintovaatimusten mukaisesti.

Avoimen yliopiston maksut sisältyvät kansanopiston opintomaksuun.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opiston asuntolassa asuminen Kelan asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom. Opiskelu avoimessa yliopistossa ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa.

Valintaperusteet

Suoritetut lukio-opinnot, opiskelumotivaatio ja kiinnostus koulutusalaa kohtaan ovat keskeisiä kriteereitä opiskeljavalinnassa. Vastaa harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, jossa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi psykologia-alaa kohtaan.

Huom.! Mikäli et ole käynyt lukiota, mutta olet kiinnostunut alasta ja tunnet hallitsevasi riittävät perustiedot ja opiskelutaidot, voit hakea koulutukseen. Ota kuitenkin haun yhteydessä yhteyttä Maria Beiradiin. (Ks. Lisätietoja-kohta)

Lisätietoja

Maria Beirad
koulutuspäällikkö
maria.beirad@vapaa-akatemia.fi
p. 050 407 1978

Jaana Ristioja
koulutuksen vastuuopettaja
jaana.ristioja@vapaa-akatemia.fi

Hakeminen

Hakemuksia elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen otetaan edelleen vastaan.

Psykologia löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest