Koulutus psykologian alalle aikoville

14.8.2020–28.5.2021

Psykologian opinnot perehdyttävät ihmisen kehittymiseen, ajatteluun, toimintaan ja tunteisiin. Psykologista osaamista ja ymmärrystä tarvitaan monilla aloilla.

Tässä koulutuksessa suoritat avoimen yliopiston psykologian perusopinnot ja vahvistat mahdollisuuksiasi menestyä yliopiston valintakokeessa alalla, jolla opiskelupaikkaan yltää keskimäärin alle viisi prosenttia hakijoista.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

 

 

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Kiinnostaako ihmisen elämänkaareen, mielenterveyteen, hyvinvointiin ja motivaatioon liittyvät kysymykset? Tähtäätkö alan korkeakouluopintoihin? Oletko tuleva psykologi, tutkija, konsultti tai muu asiantuntijatyön osaaja?

Tiedekoulutuksen psykologian alan opinnot tarjoavat laaja-alaisen näkymän suositulle ja mielenkiintoiselle alalle. Opinnoissa käsitellään monipuolisesti psykologian keskeisiä ilmiöitä. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa psykologiaan liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousevat uudelle tasolle.

Ihmisen käyttäytymiseen ja toimintaan perehdytään myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Psykologian alan opiskelija voi täydentää opinto-ohjelmaansa esim. kasvatustieteen, terveystieteiden ja/tai ravitsemustieteiden opintojaksoilla, jotka samalla toimivat johdantona näihin oppiaineisiin.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Opiskelijoita kiinnittämässä post it -lappuja ikkunaan.
Opiskelussa painottuvat ryhmätyö ja vuorovaikutteisuus.

Opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen painottamalla työskentelytavoissa opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset projektit sekä taito- ja taideaineiden kurssit tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelman ytimessä ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset psykologian perusopinnot (25 op).

Psykologian perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • kehityspsykologian perusteet
  • kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
  • persoonallisuuspsykologian perusteet
  • terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
  • tutkimuksen tekemisen perusteet

Myös tilastomenetelmien kurssi, kieli- ja viestintäopinnot (englanti, ruotsi, kirjallinen viestintä) sekä yksittäisiä muiden tieteenalojen opintojaksoja järjestetään yliopiston (JY, TY) tutkintovaatimusten mukaisesti. Suoritukset voi myöhemmin liittää osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa.

Huom.! Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kaksi perusopintokokonaisuutta, esim. psykologiassa ja kasvatustieteessä tai psykologiassa ja terveystieteissä. Tämä edellyttää vahvaa motivaatiota, hyviä opiskelutaitoja sekä sitoutumista aikatauluihin.

Valintakokeen kautta yliopistoon

Vaikka korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuonna 2020, todistusvalinta ei kuitenkaan ole ainoa tie psykologian opintoihin. Myös valintakokeen kautta voi edelleen päästä opiskelemaan. Jos psykologia on ”sun juttu” mutta ylioppilastodistuksen pisteet eivät avaa ovea opintoihin, kannattaa panostaa valintakoereittiin. Psykologian perusopinnot tukevat hyvin kokeeseen valmistautumista.

Kevään 2020 valintakoe järjestetään 20.5.2020 samanaikaisesti Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Vapaan akatemian psykologian opiskelijana saat valmennusta ja vinkkejä kokeessa menestymiseen. Lue valintakokeesta lisää.

Huomaa, että opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

”Yksi asia ei muutu: tärkeintä on seurata omaa intohimoaan.” Katso Opetushallituksen video aiheesta.

 

Valintaperusteet ja opintomaksut

Suoritetut lukio-opinnot, opiskelumotivaatio ja kiinnostus koulutusalaa kohtaan ovat keskeisiä kriteereitä opiskeljavalinnassa. Vastaa harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, jossa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi psykologia-alaa kohtaan.

Huom.! Mikäli et ole käynyt lukiota, mutta olet kiinnostunut alasta ja tunnet hallitsevasi riittävät perustiedot ja opiskelutaidot, voit hakea koulutukseen. Ota kuitenkin haun yhteydessä yhteyttä Maria Beiradiin. (Ks. Lisätietoja-kohta)

 

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Vapaan akatemian opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetetyt avoimen yliopiston/amk:n opintojaksot.

Lisätietoja

Mikko Leinonen
mikko.leinonen@vapaa-akatemia.fi
p. 050 560 9839

Hakeminen

Jatkohaku koulutukseen käynnissä 30.8. asti!

Psykologia löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest