Abstrakti vesiväriteos jossa värikkäitä kaltevia viivoja

Kuvataideryhmä Viiva I

Viiva on suunniteltu aikuisopiskelijoille, jotka ovat tulossa tai jo ehtineet työiän jälkeiseen elämänvaiheeseen.

Opinnot sopivat aikuisille, jotka haluavat omistaa aikaansa kuvataiteelle ja omalle hyvinvoinnilleen.

Hyvä tietää

Ryhmään valittavalta ei edellytetä aiempia kuvataideopintoja. Tärkeintä on tutkiva ote taiteeseen sekä halu oppia uutta ja toimia ryhmässä.

Koulutus koostuu neljästä teemajaksosta. Kussakin järjestetään luentoja, harjoituksia ja ohjausta. Opintoretkillä liikutaan bussilla ja kävellen.

Sisältö

Viiva-ryhmässä perehdytään kuvasommittelun perusteisiin, piirtämiseen ja väriteorioihin. Lisäksi pohditaan kuvataiteen suhdetta yhteiskuntaan ja maailmaan sekä muihin taiteisiin.

Ryhmän jäsenet vahvistavat kukin omista lähtökohdistaan paitsi tietojaan ja taitojaan kuvataiteen alalla, myös omaa hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Osallistuja sitoutuu ryhmässä työskentelyyn mutta säilyttää vapauden työskennellä omien ideoidensa pohjalta kohti omia tavoitteitaan.

Kussakin teemajaksossa järjestetään kaksi lähiopetusjaksoa. Ne lähtevät liikkeelle teoriasta ja taiteiden tutkimuksen näkökulmista ja etenevät käytännön kokeilujen ja harjoitusten kautta oppijan omien tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn. Opiskelussa painottuu keskusteleva vuorovaikutus opettajan ja ryhmän kesken. Taiteen tekemistä ja kokemista käsitellään asenteita, uskomuksia ja valmiita totuuksia välttäen.

Viiva-koulutus on Tietoportissa järjestettävän lähiopetuksen, ohjattujen ja itsenäisten harjoitusten sekä erilaisten opintokäyntien kokonaisuus. Opiskelija voi valita ohjelmasta ne tapahtumat, joissa haluaa olla mukana. Aktiivinen osallistuminen koko kokonaisuuteen on suositeltavaa.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • tuntee teorioita, käsitteitä ja tekniikkoja, jotka vahvistavat hänen kykyään analysoida, tulkita ja tuottaa erilaisia kuvia sekä kokea elämyksiä ja nautintoa niiden parissa
  • osaa ja haluaa soveltaa oppimaansa omassa elämässään huviksi ja hyödyksi

Työskentely ryhmässä vahvistaa oppijan elävää suhdetta kuvataiteen ymmärtämiseen ja kuvien omakätiseen tekemiseen. Teemajaksoilla syvennytään tavoitteellisesti kuvan tekemisen perustaitoihin ja –tietoihin sekä kokeillaan uteliaasti erilaisia kuvailmaisun muotoja.
Tehtävänantoihin sisältyy aina omaa pohdintaa ja yhteisiä keskusteluja. Ne auttavat oppijaa tarkentamaan tavoitteitaan sekä avartamaan ymmärrystään sekä tekijän että vastaanottajan näkökulmasta.

Marja-Liisa Jokitalo, Viiva-ryhmän opettaja

Lukuvuosi 2024-25

Alkaa

29.8.2024

Päättyy

10.5.2025

Paikka

Vapaa akatemia
Lahden kansanopisto
Saimaankatu 11, Lahti

Tilaan on esteetön pääsy.

Haku

Alkaa

12.4.2024

Päättyy

12.8.2024

Opiskelijavalinnassa painottuvat hakijan kiinnostus kuvataiteisiin sekä halu sitoutua lukuvuoden kestävään monimuotoiseen opintokokonaisuuteen.

Opintomaksu

495 €

Opintomaksu on mahdollista maksaa 55 euron kuukausierinä.

Tutustu huolellisesti maksuehtoihin (alempana tällä sivulla).

Teemajaksot

Orientaatio

Aloitustapaaminen järjestetään torstaina 29.8.2024 klo 16-19. Tapaamisessa käydään läpi opinto-ohjelma sekä käytännön ohjeita.

Teema 1: Sommittelu

Lähiopetusajat: pe-la 30.-31.8. ja 27.-28.9.2024, perjantaisin klo 16-19, lauantaisin klo 10-16.

Jaksolla perehdytään kuvallisen ajattelun ja kuvasommittelun perusteisiin. Keskeisiä käsitteitä ovat piste, viiva, pinta ja muoto. Niitä käsitellään ensimmäisenä viikonloppuna luentojen, keskustelujen ja harjoitusten avulla. Harjoituksissa käytetään yksinkertaisia tekniikkoja: paperileikkauksia ja piirtämistä.

Toisessa tapaamisessa sommittelua lavennetaan volyymin, geometrian, liikkeen ja suunnan sekä rytmin pohdintaan. Harjoitusmenetelmät ovat edelleen helppoja. Piirtämisen ja paperileikkausten lisäksi voidaan maalata mustalla värillä.

Teemajakson muusta ohjelmasta sovitaan erikseen opintojen alettua.

Teema 2: Piirustus

Lähiopetusajat: pe-la 1.-2.11. ja 29.-30.11.2024, perjantaisin klo 16-19, lauantaisin klo 10-16.

Jakson aikana pohditaan piirtämistä siltana mielen ja maailman välillä.

Taiteen tieto on sen aiheuttamassa emotionaalisessa kokemuksessa, jonka kattavin ilmaus on liikutus. Liikuttuminen mahdollistuu teoksen kanssa muodostuneen dialogin seurauksena, jolloin kokija tai tekijä ymmärtää jotain toisesta tai itsestään.” (Ukkonen 2019.)

Jakso alkaa piirtämisen filosofiaa käsittelevillä luennoilla ja keskusteluilla. Piirrosharjoituksissa käydään läpi jakson keskeisin oppisisältö.

Toisessa tapaamisessa otetaan harjoituksiin mukaan valon ja varjon elementit. Opiskelijoiden toiveet huomioiden piirretään mm. omakuvia, asetelmia ja elävää mallia sekä opitaan toisten taiteilijoiden piirustuksia jäljentämällä. Välineinä käytetään hiiltä ja lyijykynää.

Teemajakson muusta ohjelmasta sovitaan erikseen opintojen alettua.

Teema 3: Väri

Lähiopetusajat: pe-la 3.-4.1. ja 31.1.-1.2.2025, perjantaisin klo 16-19, lauantaisin klo 10-16.

Kolmannen jakson luennolla ja harjoituksissa pohditaan, mitä väri on taiteilijalle ja miten värit vaikuttavat. Liikkeelle lähdetään väriteorioista ja värien sekoittamisesta. Värien vuorovaikutukseen tutustutaan värihahmotustehtäviä tekemällä. Välineinä käytetään vesivärejä ja väripapereita.

Toisessa tapaamisessa väriteemaa jatketaan maalausharjoituksilla. Samalla pohditaan maalaamista tiedon hankkimisen muotona sekä ajattelun ja olemisen tapana.

Teemajakson muusta ohjelmasta sovitaan erikseen opintojen alettua.

Teema 4: Taide ennen ja nyt

Lähiopetusajat: pe-la 28.2.-1.3. ja 4.-5.4.2025, perjantaisin klo 16-19, lauantaisin klo 10-16.

Viimeinen teemajakso keskittyy kuvataiteeseen historian, tyylikausien ja intertekstuaalisuuden näkökulmista.

Luennoilla ja harjoituksissa tarkastellaan kuvataiteen suhdetta historialliseen aikakauteen ja etsitään sekä suoria yhteyksiä että epäsuoria viittauksia kuvataiteen ja muiden taiteiden (esim. kaunokirjallisuuden, musiikin, elokuvan) väliltä.

Luennoista ja opetuskeskusteluista edetään tehtäviin ja käytännön harjoituksiin opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen.

Mahdollisesta muusta ohjelmasta sovitaan erikseen opintojen alettua.

Opintoretki

La 10.5.2025

Retkiohjelma julkaistaan myöhemmin.

Aikuinen henkilö maalaa sinistä värikokeilua maalaustelineessä olevalle paperille.

Maksuehdot

Mitä kaikkea opintomaksulla saa?

Maksu käsittää opetuksen, oppimateriaaleja, opintokäyntien pääsymaksut ja matkakuluja.

Peruutus- ja keskeytysmaksut

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli peruutus tehdään ennen hakuajan päättymistä. Mikäli osallistuja peruu hakuajan päätyttyä jo vahvistamansa paikan ennen opintojen alkua, peruutusmaksuna peritään 50 % hinnasta.

Mikäli opiskelija keskeyttää jo aloittamansa opinnot, opintomaksu peritään täysimääräisenä. Vapautuksen opintomaksuista voi saada lääkärintodistuksen esittämällä.

Ota yhteyttä!

Ryhmän opettajana toimii Marja-Liisa Jokitalo. Hän on opiskellut kuvataiteilijaksi Lahden taideinstituutissa (1987–1991) ja valmistunut filosofian maisteriksi 2008 Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitokselta pääaineenaan estetiikka.

marja-liisa.jokitalo@lahdenkansanopisto.fi
040 535 3745

Lisätietoja koulutuksesta antaa myös kehittämispäällikkö Leena Mattila, leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi, 040 838 9515

Hae koulutukseen!

Hae Viiva-ryhmään 12.8.2024 mennessä. Ryhmään voidaan ottaa 12 opiskelijaa.

Pin It on Pinterest