Lukuvuosi 2019–20:
14.8.2019–29.5.2020 (uudet opiskelijat)

19.8.2019–29.5.2020 (vanhat opiskelijat)

Meneillään olevat toteutukset:
7.1.2019–29.5.2020
15.8.2018–31.5.2019 uudet opiskelijat
16.8.2018-31.5.2019 vanhat opiskelijat
Opetus jatkuu 19.8.2019–20.12.2019

Etene suomalaisen peruskoulun opinnoissa vaiheesta toiseen. Tee itsellesi mahdolliseksi pääsy ammattikouluun tai lukioon.

Koulutus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille (oppivelvollisuusiän ylittäneille) nuorille ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja saada päättötodistuksen jatko-opintokelpoisuuden parantamiseksi.

Tavoite ja sisältö

Alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille,

 • joilla peruskoulu on jäänyt kesken omassa maassaan
 • jotka haluavat vahvistaa perusopetuksen päättövaiheessa tarvittavia perustietoja ja taitoja
 • jotka eivät vielä osaa suomen kieltä tai osaavat vain alkeet.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja  opiskelusuunnitelma (HOPS).

Päättövaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille,

 • jotka haluavat suorittaa peruskoulun loppuun ja saada päättötodistuksen.

 

Peruskoulun koko oppimäärän suorittaminen kestää 1-2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja opiskelusuunnitelma (HOPS). Koulutus toteutetaan osallistujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden, ja siinä noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017.

Päättövaiheessa opiskeltavat aineet

 • suomen kieli (S2) ja kirjallisuus tai äidinkieli ja kirjallisuus
 • englanti
 • toinen kotimainen kieli (ruotsi) ja vieraat kielet (englanti)
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • uskonto/elämänkatsomustieto
 • terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • valinnaisaineet
Hyvä tietää

Perusopetuksen koko oppimäärän hyväksytysti suorittaminen antaa 6 pistettä yhteishaussa, kun opiskelija hakee jatkokoulutuspaikkaa.

Opiskelija tai hänen huoltajansa vastaa koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki 32 § 2).

Opintomaksut

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaaan ja päiväkahvin.

Lisätietoja

aikuisten perusopetuksen koordinaattori
Henna Kehus
henna.kehus@lahdenkansanopisto.fi
P. 050 407 1734

Hakeminen

Haku elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen 31.7.2019 mennessä. Hakijat kutsutaan alkukartoitukseen. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Siirry oikealla olevasta painikkeesta sähköiseen hakuun.

Hakeminen postitettavalla lomakkeella

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen ja postittaa sen opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, MAPE-tiimi, Sammonkatu 8 H, 15140 LAHTI. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Pin It on Pinterest