Lukuvuosi 2023–24: 14.8.2023–24.5.2024

Haku 8.1.2024 alkaviin ryhmiin on alkanut.

Etene suomalaisen peruskoulun opinnoissa vaiheesta toiseen. Tee itsellesi mahdolliseksi pääsy ammattikouluun tai lukioon.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu aikuisille ja viimeistään opintojen aloitusvuonna 17 vuotta täyttäville nuorille, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulua omassa kotimaassaan tai joiden peruskouluopinnot ovat jääneet kesken. Koulutukseen voivat hakeutua myös ne oppivelvolliset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet peruskoulun mutta joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä jatko-opintoihin.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2017 (OPH). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja opiskelusuunnitelma (HOPS).

Alkuvaihe

Koulutuksen kesto on 1,5 lukuvuotta ja sen aikana suoritetaan vähintään 38 kurssia (1 kurssi = 28 tuntia opetusta).

Alkuvaiheessa opiskeltavat aineet:

 • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
 • englanti
 • matematiikka
 • ympäristö ja luonnontieto
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurin tuntemus
 • opinto-ohjaus
 • valinnaisaineet
AIPE-koulutuksessa tavoitteena on suomen kielen taito, jolla pärjää opinnoissa peruskoulun jälkeen.

Päättövaihe

Koulutuksen kesto on 2 lukuvuotta ja sen aikana suoritetaan vähintään 46 kurssia (1 kurssi = 28 tuntia opetusta).

Päättövaiheessa opiskeltavat aineet:

 • suomen kieli (S2) ja kirjallisuus tai äidinkieli ja kirjallisuus
 • englanti
 • toinen kotimainen kieli (ruotsi) ja vieraat kielet (englanti)
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • uskonto/elämänkatsomustieto
 • terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • valinnaisaineet
”Aloitin koulun tietämättä mitään kieltä. Nyt osaan puhua ja ymmärtää hyvin. Tämä koulu on erityinen paikka minulle.”
Hyvä tietää

Perusopetuksen koko oppimäärän hyväksytysti suorittaminen antaa 6 pistettä yhteishaussa, kun opiskelija hakee jatkokoulutuspaikkaa.

Opiskelija tai hänen huoltajansa vastaa koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki 32 § 2).

Opintomaksut

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaaan ja päiväkahvin.

Lisätietoja

aikuisten perusopetuksen koordinaattori
Anna Halme
anna.halme@lahdenkansanopisto.fi
P. 050 562 9984

Hakeminen

Haku 8.1.2024 alkaviin ryhmiin on alkanut. Kaikki hakijat kutsutaan marraskuussa 2023 pidettävään valintatestiin. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan tekstiviestillä.
Siirry oikealla olevasta painikkeesta sähköiseen hakuun. Hakemuksen voi täyttää myös Lahden kansanopiston toimistossa (Saimaankatu 11, 3. kerros).

Pin It on Pinterest