kaksi opiskelijaa kannettavien tietokoneiden ääressä

Kasvatustiede

Koulutus kasvatus- ja opetusalan korkeakouluopintoihin tähtääville

Perehdy eri-ikäisten ihmisten oppimiseen ja ohjaamiseen ja kehitä akatemisia opiskelutaitojasi.

Hanki laaja-alaista ymmärrystä kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista ilmiöistä suorittamalla avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op, JYU).

Raivaa tiesi yliopistoon avoimen väylän tai VAKAVA-kokeen kautta.

Hyvä tietää

Suoritat  jopa yli 50 op yliopisto-opintoja, ja voit koota väylähakuun tarvittavat pisteet.
Et menetä opintotukikuukausia tutkinto-opiskelusta etkä asemaasi ensi kertaa hakevana.
Opinnot etenevät pääasiassa lähiopetuksessa, ohjatusti opettajien ja ryhmän tukemana.

Koulutuksen sisältö

Oletko kiinnostunut kasvatukseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvistä kysymyksistä?
Tähtäätkö luokanopettajaksi, varhaiskasvatuksen opettajaksi tai muuhun kasvatuksen asiantuntijatyöhön?

Kasvatustieteen alan koulutuksessa käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä ja avataan näkymiä alan työtehtäviin ja vaatimuksiin. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa kasvatustieteisiin liittyviä tietojaan ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousee uudelle tasolle.

Erityistä huomiota kiinnitetään yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin ja opiskelutaitoihin: tieteelliseen ajatteluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä kieli- ja viestintäosaamiseen. Opiskelija saa valmennusta kevään VAKAVA-kokeeseen sekä tukea omien opiskelu- ja uratavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Opiskelu käsittää paljon itsenäistä ohjattua työskentelyä. Sen rinnalla opetuksessa painotetaan opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista ryhmässä oppimiseen.

Opintojen rakenne

  • kasvatustieteen perusopinnot, JYU (25 op)
  • muut opinnot
    • akateemiset opiskelutaidot (8-11 op)
    • psykologian ja/tai erityispedagogiikan perusopinnot (5-25 op)
    • ura- ja työelämäopinnot (4 op)
    • muut osaamista ja opiskeluhyvinvointia tukevat opinnot (4-5 op)

Avoimen yliopiston suoritukset voi kokonaan tai soveltavin osin liittää myöhemmin osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa.

Opintomatkalle Eurooppaan?

Kasvatustieteen alan opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus hakea mukaan opintomatkalle, jolla tutustutaan kasvatus- ja opetusalan käytäntöihin toisessa Euroopan maassa. Viisipäiväinen opintomatka toteutetaan huhti-toukokuussa 2025. Opintomaksu kattaa matkan välittömät kulut.

Opintomatkan rahoittaa Erasmus+-ohjelma. Lahden kansanopisto ja Vapaa akatemia on Erasmus+-akkreditoitu oppilaitos.

Lukuvuosi 2024-2025

Alkaa

19.8.2024

Päättyy

23.5.2025

Suoritustapa

Lähiopetusta Lahdessa 34 viikkoa.
Ohjattua etäopiskelua 6 viikkoa.

Opiskelu on päätoimista.

Haku

Alkaa

4.4.2024

Päättyy

4.8.2024

Opintomaksut

Koulutus on maksullinen.

Opiskelu oikeuttaa hakemaan
opintotukea ja opintoseteliavustusta.

Siirry Opintomaksut-sivulle.

Lisätiedot

Mitä kaikkea koulutus sisältää?

Tiedekoulutuksen osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu koulutuskokonaisuuden ja sen opintojaksojen keskeinen sisältö, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit.

Opetussuunnitelman keskiössä on kasvatustieteen perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoina. Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
Oppiminen ja ohjaus, 5 op
Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, 5 op
Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op
Tieteellinen ajattelu ja tieto, 5 op
Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op

Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa ePerusteet-palvelussa. Siirry opetussuunnitelmaan.

Lukuvuoteen sisältyy luokassa tapahtuvan ja itsenäisen opiskelun lisäksi myös verkko-opintoja sekä opiskelijan osaamista ja opiskeluhyvinvointia vahvistavia tapahtumia, projekteja ja vierailuja.

Mitä opintomaksulla saa?

Maksuun kuuluu opetus ja ateriat (lounas, päiväkahvi) sekä mahdolliset opintokäynnit ja -retket. Opintomaksu kattaa myös kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetyt avoimen yliopiston opintojaksot.

Siirry Opintomaksu-sivulle.

Monta reittiä yliopistoon

Tie kasvatusalan yliopisto-opintoihin voi kulkea todistusvalinnan tai valintakokeen (VAKAVA) kautta. Vapaan akatemian kasvatustieteen alan opinnot tukevat erityisesti valmistautumista valintakokeeseen. Saat valmennusta ja vinkkejä, joiden avulla voit menestyä.

Väylähaku on kolmas reitti kasvatustieteen opintoihin. Se perustuu hakijan avoimessa yliopistossa suoritettamiin opintoihin ja niiden pisteytykseen, eikä siihen liity valintakoetta. Vapaassa akatemiassa suoritetut opinnot mahdollistavat myös väylän kautta hakemisen.

Ota yhteyttä!

Lisätietoja koulutuksesta antaa kasvatustieteen ja psykologian vastuuopettaja Annika Koski, annika.koski@vapaa-akatemia.fi, 050 560 9839

Hakukriteerit ja valintaperusteet

Hakijalta edellytetään vähintään 18 vuoden ikää ja suoritettuja lukio-opintoja.

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Valinnassa painotetaan hakijan aitoa kiinnostusta alaa kohtaan sekä halua ja kykyä sitoutua tavoitteelliseen opiskeluun.

Tutustu opettajiin

Annika Koski

Annika Koski

vastuuopettaja, KM

kasvatustiede
psykologia
VAKAVA-valmennus
Johanna Vänskä

Johanna Vänskä

opettaja, YTM

orientaatio jatkuvaan oppimiseen
ura- ja työelämäopinnot

Hae koulutukseen!

Varmista paikkasi ja opintojen sujuva aloitus hakemalla 4.8.2024 mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella elokuun ajan.
Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei peritä maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen.
Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy Lahden kansanopiston Wilma.

Pin It on Pinterest