Koulutus kasvatus- ja opetusalalle aikoville


21.8.2023–31.5.2024 Haku on auki! 

Perehdy eri-ikäisten ihmisten oppimiseen ja ohjaamiseen. Kehitä akateemisia opiskelutaitojasi.

Tässä koulutuksessa saavutat laaja-alaista ymmärrystä kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista ilmiöistä suorittamalla avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot. Samalla parannat mahdollisuuksiasi menestyä VAKAVA-kokeessa. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Koulutuksen sisältö

Kiinnostaako kasvatukseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät kysymykset? Tähtäätkö kasvatus- ja opetusalan yliopisto-opintoihin? Oletko tuleva luokanopettaja, lastentarhanopettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai muu kasvatuksen ammattilainen?

Kasvatustieteen alan koulutuksessa käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä ja avataan näkymiä alan työtehtäviin ja vaatimuksiin. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa kasvatustieteisiin liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousee uudelle tasolle.

Oppimisen ja ohjaamisen kysymyksiin perehdytään myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Kasvatustieteen alan opiskelijan opinto-ohjelmassa on mm. kehityspsykologian ja erityispedagogiikan opintojaksot. Tarjolla on myös lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskasvatukseen liittyviä tiedeopintoja. Erilaiset projektit, soveltavat kurssit sekä työelämään liittyvät kurssit tuovat viikko-ohjelmaan käytännönläheisyyttä.

Tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin ja opiskelutaitoihin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Etualalla opiskelija katsoo kameraan, käytävällä taustalla ryhmä muita nuoria.
Opiskelu käsittää paljon itsenäistä ohjattua työskentelyä. Samanaikaisesti opetuksessa rohkaistaan myös verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen painottamalla työskentelytavoissa opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta.

 

Koulutuksen opetussuunnitelma (lv. 2022-23) on luettavissa Opintopolussa.
Siirry ePerusteisiin tästä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutus sisältää Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kasvatustieteen perusopinnot (25 op). Niissä huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat.

Kasvatustieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Oppiminen ja ohjaus
  • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
  • Osaaminen ja asiantuntijuus
  • Tieteellinen ajattelu ja tieto
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö

Myös kieli- ja viestintäopinnot (englanti, puheviestintä) sekä muiden tieteenalojen opintojaksot järjestetään pääasiassa avoimen yliopiston  (JYU) opintoina.

graafinen ympyräkuvio, joka kuvastaa oman tieteenalan opintojen pääroolia opinto-ohjelmassa
Kasvatustieteen alan opinto-ohjelma rakentuu kuvion osoittamalla tavalla. Pääosassa ovat oman tieteenalan avoimen yliopiston opinnot.

 

Avoimen yliopiston suoritukset voi kokonaan tai soveltavin osin liittää myöhemmin osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa. Avoimen opintojen suorittaminen ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa tai muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

Valmennusta valintakokeeseen

Tie kasvatusalan yliopisto-opintojen soveltuvuuskokeeseen voi kulkea joko todistusvalinnan tai valintakokeen (VAKAVA) kautta. Vapaan akatemian kasvatustieteen alan opinnot tukevat VAKAVA-kokeen kumpaankin vaiheeseen valmistautumista. Saat valmennusta ja vinkkejä, joiden avulla voit menestyä.

”Yksi asia ei muutu: tärkeintä on seurata omaa intohimoaan.” Katso Opetushallituksen video aiheesta.

Avaa avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi!

Yliopistojen tutkintokoulutuksiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Ns. väyläopintoja on tarjolla useissa yliopistoissa, useissa tiedekunnissa.

Vaadittavat opinnot ja muut hakukriteerit voivat vaihdella yliopistoittain, joten tutustu väylähaun mahdollisuuksiin yliopistojen kotisivuilla ja Opintopolussa. Googleta esim. väylähaku + kasvatustiede + yliopiston nimi.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnan keskeisiä kriteerejä ovat

  • suoritetut lukio-opinnot,
  • opiskelumotivaatio ja kiinnostus kasvatus- ja opetusalaa kohtaan
  • mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun Lahdessa

Vastaa harkiten ja huolella hakemuksen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan. Hakemuksessa on myös pieni ennakkotehtävä, jolla voit osoittaa valmiutesi tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen.

Huom.! Mikäli olet suorittanut muun toisen asteen koulutuksen, mainitse tästä hakemuksessa.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemissa on maksullista: Opintomaksut
Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Vapaan akatemian opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetetyt avoimen yliopiston/amk:n opintojaksot.

Lisätietoja

vastuuopettaja, KM Annika Koski
annika.koski@vapaa-akatemia.fi
050 560 9839

kehittämispäällikkö, FM Leena Mattila
leena.mattila@vapaa-akatemia.fi
040 838 9515

Hakeminen

Varmista paikkasi ja opintojen sujuva aloitus hakemalla 10.8.2023 mennessä. Vapaille paikoille otamme hakemuksia vastaan elokuun ajan.

Kasvatustiede löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta. Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Lahden kansanopiston Wilma”.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse hakemuksessa antamaasi osoitteeseen.


Tiedekoulutuksen muut alat: Psykologia  | Liikunta ja terveys

 

Pin It on Pinterest