Koulutus kasvatus- ja opetusalalle aikoville

22.8.2022–2.6.2023 

Perehdy eri-ikäisten ihmisten oppimiseen ja ohjaamiseen. Kehitä akateemisia opiskelutaitojasi.

Tässä koulutuksessa saavutat laaja-alaista ymmärrystä kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista ilmiöistä suorittamalla avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot. Samalla parannat mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Koulutuksen sisältö

Kiinnostaako kasvatukseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät kysymykset? Tähtäätkö kasvatus- ja opetusalan yliopisto-opintoihin? Oletko tuleva luokanopettaja, lastentarhanopettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai muu kasvatuksen ammattilainen?

Kasvatustieteen alan koulutuksessa käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä ja avataan näkymiä alan työtehtäviin ja vaatimuksiin. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa kasvatustieteisiin liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousee uudelle tasolle.

Oppimisen ja ohjaamisen kysymyksiin perehdytään myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Kasvatustieteen alan opiskelijan opinto-ohjelmassa on mm. kehityspsykologian opintojakso. Erilaiset projektit, soveltavat kurssit sekä työelämään liittyvät opinnot tuovat viikko-ohjelmaan käytännönläheisyyttä.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Koulutus kehittää opiskelijan akateemisia opiskelutaitoja ja nostaa uudelle tasolle hänen kykynsä käsitellä oppiaineeseen liittyviä ilmiöitä. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Etualalla opiskelija katsoo kameraan, käytävällä taustalla ryhmä muita nuoria.
Opiskelu käsittää paljon itsenäistä ohjattua työskentelyä. Samanaikaisesti opetuksessa rohkaistaan myös verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen painottamalla työskentelytavoissa opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelman ytimessä ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kasvatustieteen perusopinnot (25 op). Opinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat.

Kasvatustieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Oppiminen ja ohjaus
  • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
  • Osaaminen ja asiantuntijuus
  • Tieteellinen ajattelu ja tieto
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö

Myös kieli- ja viestintäopintoja (englanti, puheviestintä) sekä muiden tieteenalojen yksittäisiä opintojaksoja järjestetään yliopiston (JY, TY)  tai ammattikorkeakoulun (LAB, XAMK) tutkintovaatimusten mukaisesti. Suoritukset voi soveltavin osin liittää myöhemmin osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa. Opinto-ohjelmaan kuuluu aina myös soveltavia ja työelämäopintoja.

graafinen ympyräkuvio, joka kuvastaa oman tieteenalan opintojen pääroolia opinto-ohjelmassa

Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kaksi perusopintokokonaisuutta, esim. kasvatustieteessä ja psykologiassa. Tämä edellyttää vahvaa motivaatiota, hyviä opiskelutaitoja sekä sitoutumista aikatauluihin.

Opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

Valmennusta valintakokeeseen

Vaikka korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuivat vuonna 2020, valintakoe (VAKAVA) säilyi todistusvalinnan rinnalla reittinä soveltuvuuskokeeseen ja kasvatusalan yliopisto-opintoihin. Kasvatustieteen alan opinnot tukevat hyvin kokeen kumpaankin vaiheeseen valmistautumista. Vapaan akatemian opiskelijana saat valmennusta ja vinkkejä, joiden avulla voit menestyä.

”Yksi asia ei muutu: tärkeintä on seurata omaa intohimoaan.” Katso Opetushallituksen video aiheesta.

Avaa avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi!

Yliopistojen tutkintokoulutuksiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Ns. väyläopintoja on tarjolla useissa yliopistoissa, useissa tiedekunnissa.

Lue lisää väylähausta:

Vaadittavat opinnot ja muut hakukriteerit voivat vaihdella yliopistoittain, joten tutustu väylähaun mahdollisuuksiin yliopistojen kotisivuilla ja Opintopolussa. Googleta esim. väylähaku + kasvatustiede + yliopiston nimi.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnan keskeisiä kriteerejä ovat

  • suoritetut toisen asteen opinnot,
  • opiskelumotivaatio ja kiinnostus kasvatus- ja opetusalaa kohtaan
  • mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun Lahdessa

Vastaa harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan.

Huom.! Mikäli et ole käynyt lukiota, mutta olet suorittanut muun toisen asteen koulutuksen ja tunnet hallitsevasi riittävät perustiedot ja opiskelutaidot, mainitse tästä hakemuksessa.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemissa on maksullista: Opintomaksut
Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Vapaan akatemian opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetetyt avoimen yliopiston/amk:n opintojaksot.

Lisätietoja

vastuuopettaja Annika Koski
annika.koski@vapaa-akatemia.fi
050 560 9839

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@vapaa-akatemia.fi
040 838 9515

Kun olet päättänyt hakea…

Ennen kuin lähetät hakemuksesi, haluat ehkä tietää, mitä sitten tapahtuu ja milloin saat tietää opiskelupaikasta.

Katso video: Näin hakuprosessi etenee (2:44)

Hakeminen

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2022-23 koulutukseen on päättynyt, mutta otamme elokuun ajan vastaan hakemuksia vapaille paikoille.

Kasvatustiede löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta. Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".


Tiedekoulutuksen muut alat: Psykologia | Ravitsemustiede | Terveystiede

Pin It on Pinterest