Koulutus kasvatus- ja opetusalalle aikoville

14.8.2020–28.5.2021

Perehdy eri-ikäisten ihmisten oppimiseen ja ohjaamiseen. Kehitä akateemisia opiskelutaitojasi. Samalla parannat mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka.

Tässä koulutuksessa saavutat laaja-alaista ymmärrystä kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista ilmiöistä suorittamalla avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot.  Opinnot sopivat erityisesti sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä esim. luokanopettajana, varhaiskasvatuksen opettajana, opinto-ohjaajana tai alan asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä ja avataan näkymiä alan työtehtäviin ja vaatimuksiin. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa kasvatustieteisiin liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousee uudelle tasolle.

Oppimisen ja ohjaamisen kysymyksiin perehdytään myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Kasvatustieteen alan opiskelijan opinto-ohjelmaa täydentävät esim. psykologian, terveystieteiden ja/tai ravitsemustieteiden opintojaksot, jotka samalla toimivat johdantona näihin oppiaineisiin.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen painottamalla työskentelytavoissa opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta.

Erilaiset yhteistyöprojektit päiväkotien ja koulujen kanssa, taito- ja taideaineiden kurssit sekä kolme viikkoa kestävä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Post it -lappuja seinällä.
Koulutus kehittää opiskelijan akateemisia opiskelutaitoja ja nostaa uudelle tasolle hänen kykynsä käsitellä oppiaineeseen liittyviä ilmiöitä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelman ytimessä ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kasvatustieteen perusopinnot (25 op). Opinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat.

Kasvatustieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Oppiminen ja ohjaus
  • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
  • Osaaminen ja asiantuntijuus
  • Tieteellinen ajattelu ja tieto
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö

Myös kieli- ja viestintäopinnot (englanti, ruotsi, kirjallinen viestintä) sekä yksittäiset muiden tieteenalojen (psykologia, terveystieteet, ravitsemustiede) opintojaksot järjestetään yliopiston (JY, TY) tutkintovaatimusten mukaisesti. Suoritukset voi myöhemmin liittää osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa.

Huom.! Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kaksi perusopintokokonaisuutta, esim. kasvatustieteessä ja psykologiassa tai kasvatustieteessä ja terveystieteissä. Tämä edellyttää vahvaa motivaatiota, hyviä opiskelutaitoja sekä sitoutumista aikatauluihin.

Valmennusta valintakokeeseen

Vaikka korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuonna 2020, valintakoe (VAKAVA) säilyy todistusvalinnan rinnalla reittinä soveltuvuuskokeeseen ja kasvatusalan yliopisto-opintoihin. Keväällä 2020 koe järjestetään 23.4. Huomaa, että et tuolloin vielä tiedä todistusvalinnan tuloksiasi. On siis varminta, että osallistut VAKAVA-kokeeseen joka tapauksessa.

Kasvatustieteen alan opinnot perusopinnot tukevat hyvin kokeen kumpaankin vaiheeseen valmistautumista. Vapaan akatemian opiskelijana saat valmennusta ja vinkkejä, joiden avulla voit menestyä.

Huomaa, että opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

”Yksi asia ei muutu: tärkeintä on seurata omaa intohimoaan.” Katso Opetushallituksen video aiheesta.
”Opettajankoulutuksen yhteisvalinta vuonna 2020.” Lue valintakoeuudistuksesta Sool ry:n sivuilta.

Huom.! Lukuvuoden 2020-21 opetus on suunnitteilla. Täydennämme ja täsmennämme tiedot maaliskuuhun mennessä.

Valintaperusteet ja opintomaksut

Opiskelumotivaatiosi ja kiinnostuksesi koulutusalaa kohtaan on keskeinen kriteeri opiskeljavalinnassa. Vastaa sen vuoksi harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtaan, jossa kysytään perusteluja koulutukseen hakeutumiselle. Opiskelijavalintaa edeltää valintahaastattelu.

Opiskelu Vapaassa akatemissa on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Vapaan akatemian opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetetyt avoimen yliopiston/amk:n opintojaksot.

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Maria Beirad
maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978

Hakeminen

Haku elokuussa 2020 alkavaan koulutukseen alkaa maaliskuussa.

Pin It on Pinterest