Koulutus kasvatus- ja opetusalalle aikoville

13.8.2021–25.5.2022

Perehdy eri-ikäisten ihmisten oppimiseen ja ohjaamiseen. Kehitä akateemisia opiskelutaitojasi. Samalla parannat mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka.

Tässä koulutuksessa saavutat laaja-alaista ymmärrystä kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista ilmiöistä suorittamalla avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Koulutuksen sisältö

Kiinnostaako kasvatukseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät kysymykset? Tähtäätkö kasvatus- ja opetusalan yliopisto-opintoihin? Oletko tuleva luokanopettaja, lastentarhanopettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai muu kasvatuksen ammattilainen?

Kasvatustieteen alan koulutuksessa käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä ja avataan näkymiä alan työtehtäviin ja vaatimuksiin. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa kasvatustieteisiin liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousee uudelle tasolle.

Oppimisen ja ohjaamisen kysymyksiin perehdytään myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Kasvatustieteen alan opiskelija voi täydentää opinto-ohjelmaansa esim. psykologian, terveystieteiden ja/tai ravitsemustieteiden opintojaksoilla, jotka samalla toimivat johdantona näihin oppiaineisiin.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen painottamalla työskentelytavoissa opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta.

Post it -lappuja seinällä.
Koulutus kehittää opiskelijan akateemisia opiskelutaitoja ja nostaa uudelle tasolle hänen kykynsä käsitellä oppiaineeseen liittyviä ilmiöitä.

 

Erilaiset yhteistyöprojektit päiväkotien ja koulujen kanssa, taito- ja taideaineiden kurssit sekä kolme viikkoa kestävä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelman ytimessä ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kasvatustieteen perusopinnot (25 op). Opinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat.

Kasvatustieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Oppiminen ja ohjaus
  • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
  • Osaaminen ja asiantuntijuus
  • Tieteellinen ajattelu ja tieto
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö

Myös kieli- ja viestintäopintoja (englanti, puheviestintä) sekä muiden alojen (psykologia, terveystieteet, ravitsemustiede) yksittäisiä opintojaksoja järjestetään yliopiston (JY, TY)  tai ammattikorkeakoulun (LAB, XAMK) tutkintovaatimusten mukaisesti. Suoritukset voi myöhemmin liittää osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa.

Huomaa, että opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

Huom.! Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kaksi perusopintokokonaisuutta, esim. kasvatustieteessä ja psykologiassa. Tämä edellyttää vahvaa motivaatiota, hyviä opiskelutaitoja sekä sitoutumista aikatauluihin.

Valmennusta valintakokeeseen

Vaikka korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuivat vuonna 2020, valintakoe (VAKAVA) säilyi todistusvalinnan rinnalla reittinä soveltuvuuskokeeseen ja kasvatusalan yliopisto-opintoihin. Kasvatustieteen alan opinnot tukevat hyvin kokeen kumpaankin vaiheeseen valmistautumista. Vapaan akatemian opiskelijana saat valmennusta ja vinkkejä, joiden avulla voit menestyä.

”Yksi asia ei muutu: tärkeintä on seurata omaa intohimoaan.” Katso Opetushallituksen video aiheesta.

Avaa avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi!

Yliopistojen tutkintokoulutuksiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Ns. väyläopintoja on tarjolla useissa yliopistoissa, useissa tiedekunnissa.

Lue lisää väylähausta:

Vaadittavat opinnot ja muut hakukriteerit voivat vaihdella yliopistoittain, joten tutustu väylähaun mahdollisuuksiin yliopistojen kotisivuilla ja Opintopolussa. Googleta esim. väylähaku + kasvatustiede + yliopiston nimi.

 

 

Valintaperusteet

Suoritetut toisen asteen opinnot, opiskelumotivaatio ja kiinnostus kasvatus- ja opetusalaa kohtaan ovat keskeisiä kriteereitä opiskelijavalinnassa. Vastaa harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan.

Huom.! Mikäli et ole käynyt lukiota, mutta olet suorittanut muun toisen asteen koulutuksen ja tunnet hallitsevasi riittävät perustiedot ja opiskelutaidot, mainitse tästä hakemuksessa.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemissa on maksullista: Opintomaksut
Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Vapaan akatemian opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetetyt avoimen yliopiston/amk:n opintojaksot.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@vapaa-akatemia.fi
040 838 9515

vastuuopettaja Katariina Nalli
katariina.nalli@vapaa-akatemia.fi
050 560 9839

Kun olet päättänyt hakea…

Ennen kuin lähetät hakemuksesi, haluat ehkä tietää, mitä sitten tapahtuu ja milloin saat tietää opiskelupaikasta.

Katso video: Näin hakuprosessi etenee (2:44)

Hakeminen

Haku lukuvuoden 2021-22 koulutukseen 1.3.-2.8.2021. Huom.! Koulutuksessa on muutamia vapaita paikkoja, joille hakemuksia otetaan edelleen vastaan.

Kasvatustiede löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta. Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest