Kolme kuvaa samasta nuoresta naisesta, jonka ilmeet ovat hämmästynyt, mietteliäs ja iloinen.

Draamakasvatuksen perusopinnot

Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draaman ja toiminnallisten työtapojen soveltamisesta kasvatus- ja opetustyössä sekä erilaisten ryhmien ohjaamisessa. Aiemmat draaman alan opinnot ja/tai toiminta ovat opiskelijalle eduksi, mutta ne eivät ole edellytys osallistumiselle.

Mitä ja miten opiskellaan?

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Draamakasvatuksen perusopinnot ovat 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Ne sisältävät toiminnallista lähiopetusta sekä soveltavasta että esittävästä draamasta (mm. prosessidraamaa, improvisaatiota, näyttelijäntyötä, ohjaamista) sekä kirjallisia oppimistehtäviä, joiden laajuus on 2–4 op/tehtävä.

Lue lisää oppiaineesta Jyväskylän yliopiston sivuilta. Siirry lukemaan.

Lähiopetus järjestetään kymmenenä viikonloppuna Lahden kansanopiston Tietoportin toimitiloissa (Saimaankatu 11, Lahti). Lähijaksojen välillä opetuksesta vastaavat opettajat ohjaavat kirjallisten oppimistehtävien tekemistä sovitussa sähköisessä oppimisympäristössä.

Suositellun aikataulun mukaisesti etenevä opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden vuoden aikana. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Suosittelemme kuitenkin, että hakija arvioi ja kalenteroi ajankäyttöään myös itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien osalta.

Perusopintojen suorittaminen avaa mahdollisuuden jatkaa aineopintoihin, joiden suorittaminen antaa tietyin edellytyksin ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden. Aineopintoja järjestetään esim. Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella. Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista.

Opintojaksojen sisältö

Siirry Jyväskylän yliopiston Opinto-oppaaseen

Kasvokuva nuoresta naisesta, jonka ilme on pohtiva.

”Erittäin ammattitaitoisia opettajia.”

”Lämminhenkistä ja kannustavaa opintojen ohjausta.”

Kenen kannattaisi opiskella draamakasvatusta?

Kysyimme tätä draamakasvatuksen perusopinnot suorittaneilta. He vastasivat näin:

 • opettajat niin varhaiskasvatuksen kuin koulun puolella
 • kaikki, jotka ohjaavat muita esim. esimiestehtävissä
 • lapsi- ja nuorisotyöntekijät
 • mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa työskentelevät
 • vanhustyön ammattilaiset
 • henkilöt, joka haluavat vahvistaa omaa draamallista osaamistaan ja ohjaustaitojaan ja aikovat hyödyntää niitä omassa työssään

Lue, opiskelijan ja yliopistonopettajan ajatuksia draamakasvatuksen opinnoista:

Outi-Elina Keskevaari: Yhtä highlightia koko homma

Mika Terävä: Ryhmässä näkökulmat kohtaavat – ja opettavat

Lähiopetuksen aikataulu
 • Draamakasvatuksen perusteet
  la 27.1. klo 10–17:45 ja su 28.1. klo 9–14:15, opettaja Anna Pitkämäki
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa
  la 10.2. klo 10–17:45 ja su 11.2. klo 9–14:15, opettaja Anna Pitkämäki
 • Dramaturgian perusteet
  la 9.3. klo 10–17:45 + klo 18:30 alkava Lahden kaupunginteatterin esitys ja su 10.3.klo 9–14:15, opettaja Anna Pitkämäki
 • Improvisaatio
  la 13.4.. klo 10–17:45 ja su 14.4. klo 9–14:15, opettaja Anna Pitkämäki
 • Näyttelijäntyö
  la 27.4. klo 9–16 ja su 28.4. klo 9–15, opettaja Sami Hokkanen
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio
  la 4.5. klo 9–16 ja su 5.5. klo 9–15, opettaja Salla Santanen
 • Ohjaajantyö
  la 18.5. klo 9–16 ja su 19.5. klo 9–15, opettaja Misa Palander
 • Prosessidraaman dramaturgia
  la 31.8. klo 9–14:15 ja su 1.9. klo 10–17:45, opettaja Anna Pitkämäki
 • Prosessidraaman ohjaaminen 
  la 12.10. klo 10-13 ja su 13.10. klo 9–18, opettaja Anna Pitkämäki
 • Draamaopettaja taiteilijana
  la 16.11.  klo 16-20 ja su 17.11. klo 9–17, opettaja Anna Pitkämäki

Oppiaineen luonteesta johtuen opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus lähiopetuksessa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta perustuu hakemuksiin. Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella, johon tulee liittää vapaamuotoinen kooste (CV) hakijan aiemmista opinnoista ja toiminnasta draaman ja/tai draamakasvatuksen alalla.

Linkki hakemukseen sekä ohjeita liitteen laatimiseen on tämän sivun alaosassa.

Ryhmän minimikoko on 10 osallistujaa. Mikäli soveltuvia hakijoita on vähemmän, opintoja ei järjestetä. Opintojen alkamisesta ilmoitetaan hakijoille heti hakuajan päätyttyä.

Opintomaksut ja lisätiedot

Opintomaksu 780 €, maksu 1-6 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun.

 • Peruutusmaksua ei peritä, mikäli opiskelija peruu hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä.
 • Mikäli osallistuja opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen peruu osallistumispäätöksensä  tai keskeyttää opintonsa, opintomaksu peritään täysimääräisenä.

Lisätiedot
kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

Haku opintoihin

Haku opintoihin 30.10.2023 – 10.1.2024. Varsinaisen hakuajan jälkeen otamme 22.1. asti vastaan hakemuksia mahdollisille peruutuspaikoille.

Hakulomakkeeseen tulee liittää oikeaksi todistettu, vapaamuotoinen kooste (CV), josta käyvät ilmi aiemmat opintosi ja toimintasi draaman ja/tai draamakasvatuksen alalla. Todistajat ovat nähneet opinto- ja työtodistuksesi tai he tuntevat muuten työ- ja harrastushistoriasi; allekirjoituksia ei vaadita, nimet ja yhteystiedot riittävät.

Avoimen yliopiston opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alkaessa.

Pin It on Pinterest