Koulutus on suunnitteilla alkavaksi tammi-helmikuussa 2022

Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä sekä erilaisten ryhmien ohjaus- ja valmennustyössä. Opettajille opinnot antavat työkaluja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen eheyttävään ja oppiaineiden rajat ylittävään työskentelyyn.

Aiemmat opinnot ja/tai toiminta draaman alueella ovat opiskelijalle eduksi, mutta ne eivät ole edellytys osallistumiselle.

Tietoa oppiaineesta ja suoritustavasta

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opinnot ovat 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Ne sisältävät käytännön kursseja sekä soveltavasta että esittävästä draamasta (mm. prosessidraamaa, improvisaatiota, näyttelijäntyötä, ohjaamista) sekä kirjallisia oppimistehtäviä.

Lähiopetus järjestetään kymmenenä viikonloppuna Lahden kansanopiston Tietoportin toimitiloissa (Saimaankatu 11, Lahti). Lähijaksojen välillä opetuksesta vastaavat opettajat ohjaavat kirjallisten oppimistehtävien tekemistä sähköpostitse ja/tai sovitussa sähköisessä ympäristössä.

Suositellun aikataulun mukaisesti etenevä opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden vuoden sisällä.

Opintojaksojen sisältö

Siirry Jyväskylän yliopiston Opinto-oppaaseen

Hyvä tietää

Opintomaksu 750 €, maksu 1-3 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Perjantaisin opetus alkaa aikaisintaan klo 17.

Perusopintojen suorittaminen avaa mahdollisuuden jatkaa aineopintoihin, joiden suorittaminen antaa tietyin edellytyksin ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden. Aineopintoja järjestetään esim. Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella. Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista.

Opettajat

Anna Pitkämäki, Lumikki Väinämö, Misa Palander ja Salla Santanen.

Lisätiedot

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto:
Draamakasvatus

Aikataulu ja hakeminen

Lukuvuosi 2021-22

Koulutus on suunnitteilla alkavaksi tammi-helmikuussa 2022. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti la-su, joillakin opintojaksoilla opetusta on myös perjantai-iltaisin.

  • Draamakasvatuksen perusteet 1
  • Genreajattelu draamakasvatuksessa
  • Dramaturgian perusteet
  • Prosessidraaman dramaturgia 
  • Tanssi ja liikeimprovisaatio
  • Näyttelijäntyö
  • Ohjaajantyö
  • Improvisaatio
  • Prosessidraaman ohjaaminen
  • Draamaopettaja taiteilijana
Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta perustuu hakemuksiin. Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella, johon on linkki tämän sivun alaosassa.

Huom.! Ryhmän minimikoko on 10 osallistujaa. Mikäli soveltuvia hakijoita on vähemmän, opintoja ei järjestetä. Opintojen alkamisesta ilmoitetaan hakijoille heti hakuajan päätyttyä.

Haku opintoihin

Haku tammi-helmikuussa 2022 alkaviin opintoihin aukeaa lokakuussa 2021.

Huomaa, että hakulomakkeeseen tulee liittää oikeaksi todistettu, vapaamuotoinen kooste (CV), josta käyvät ilmi aiemmat opintosi ja toimintasi draaman ja/tai draamakasvatuksen alalla. Todistajat ovat nähneet opinto- ja työtodistuksesi tai he tuntevat muuten työ- ja harrastushistoriasi; allekirjoituksia ei vaadita, nimet ja yhteystiedot riittävät.

Avoimen yliopiston Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alkaessa.

Pin It on Pinterest