Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) antavat työkaluja uuden opetussuunnitelman mukaiseen eheyttävään ja oppiaineiden rajat ylittävään työskentelyyn, minkä vuoksi suosittelemme sitä erityisesti opettajille ja erilaisten oppijaryhmien ohjaajille.

Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä.

Tietoa oppiaineesta ja suoritustavasta

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössäsekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opinnot ovat 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Ne sisältävät käytännön kursseja sekä soveltavasta että esittävästä draamasta (mm. prosessidraamaa, improvisaatiota, näyttelijäntyötä, ohjaamista) sekä kirjallisia oppimistehtäviä.

Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin ja kesäaikaan Lahdessa. Lähijaksojen välillä opetuksesta vastaavat opettajat ohjaavat kirjallisten oppimistehtävien tekemistä sähköpostitse ja/tai sovitussa sähköisessä ympäristössä. Suositellun aikataulun mukaisesti etenevä opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden noin seitsemässä kuukaudessa.

Hyvä tietää

Perusopintojen suorittaminen avaa mahdollisuuden jatkaa aineopintoihin, joiden suorittaminen antaa tietyin edellytyksin ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden. Aineopintoja järjestetään esim. Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella. Opettajan pedagogiset opinnot suorittaneelle aineopintojen suorittaminen tuo draamaopettajan (ent. ilmaisutaidon opettaja) pätevyyden.

Aikataulu ja hakeminen

Marraskuussa 2017 alkaviin opintoihin haetaan syksyllä. Hakuohjeet, opintomaksut ja opintojen aikataulu julkaistaan elokuussa.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi

Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto:
Draamakasvatus

Pin It on Pinterest