Haku tammikuussa 2022 alkaviin opintoihin on nyt käynnissä!

Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draaman ja toiminnallisten työtapojen soveltamisesta kasvatus- ja opetustyössä sekä erilaisten ryhmien ohjaamisessa. Aiemmat draaman alan opinnot ja/tai toiminta ovat opiskelijalle eduksi, mutta ne eivät ole edellytys osallistumiselle.

Mitä ja miten opiskellaan?

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Draamakasvatuksen perusopinnot ovat 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Ne sisältävät toiminnallista lähiopetusta sekä soveltavasta että esittävästä draamasta (mm. prosessidraamaa, improvisaatiota, näyttelijäntyötä, ohjaamista) sekä kirjallisia oppimistehtäviä, joiden laajuus on 2–4 op.

Lue lisää oppiaineesta Jyväskylän yliopiston sivuilta. Siirry lukemaan.

Lähiopetus järjestetään kymmenenä viikonloppuna Lahden kansanopiston Tietoportin toimitiloissa (Saimaankatu 11, Lahti). Lähijaksojen välillä opetuksesta vastaavat opettajat ohjaavat kirjallisten oppimistehtävien tekemistä sovitussa sähköisessä oppimisympäristössä.

Suositellun aikataulun mukaisesti etenevä opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden vuoden aikana. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Suosittelemme kuitenkin, että hakija arvioi ja kalenteroi ajankäyttöään myös itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien osalta.

Perusopintojen suorittaminen avaa mahdollisuuden jatkaa aineopintoihin, joiden suorittaminen antaa tietyin edellytyksin ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden. Aineopintoja järjestetään esim. Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella. Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista.

Opintojaksojen sisältö

Siirry Jyväskylän yliopiston Opinto-oppaaseen

Kasvokuva nuoresta naisesta, jonka ilme on pohtiva.

”Erittäin ammattitaitoisia opettajia.”

”Lämminhenkistä ja kannustavaa opintojen ohjausta.”

Kenen kannattaisi opiskella draamakasvatusta?

Kysyimme tätä draamakasvatuksen perusopinnot suorittaneilta. He vastasivat näin:

 • opettajat niin varhaiskasvatuksen kuin koulun puolella
 • kaikki, jotka ohjaavat muita, esim. esimiestehtävissä
 • lapsi- ja nuorisotyöntekijät
 • mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa työskentelevät
 • vanhustyön ammattilaiset
 • henkilöt, joka haluavat vahvistaa omaa draamallista osaamistaan ja ohjaustaitojaan ja aikovat hyödyntää niitä omassa työssään

Lue, mitä Outi-Elina Keskevaari kertoo draamakasvatuksen opiskelusta: Yhtä highlightia koko homma

Lähiopetuksen aikataulu
 • Draamakasvatuksen perusteet 29.–30.1. la 9–13, su 9–17
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa 12.–13.2. la 9–13, su 9–17
 • Dramaturgian perusteet 12.–13.3. la 9–12, klo 13 teatteriesitys Lahden kaupunginteatteri; su 9–18
 • Improvisaatio 26.–27.3. la 9–13, su 9–17
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio 9.–10.4. la 10–17, su 9–15
 • Näyttelijäntyö 23.–24.4. la 9–13, su 9–17
 • Ohjaajantyö 14.–15.5. la 10–17, su 9–15
 • Prosessidraaman dramaturgia syyskuu 2022
 • Prosessidraaman ohjaaminen syyskuu 2022
 • Draamaopettaja taiteilijana lokakuu 2022

Oppiaineen luonteesta johtuen opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus lähiopetuksessa.

Opintojen aikataulua täydennetään myöhemmin syyslukukauden osalta. Muutokset ovat mahdollisia.

Opettajat

Anna Pitkämäki, Lumikki Väinämö, Misa Palander, Salla Santanen.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta perustuu hakemuksiin. Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella, johon tulee liittää vapaamuotoinen kooste (CV) hakijan aiemmista opinnoista ja toiminnasta draaman ja/tai draamakasvatuksen alalla.

Linkki hakemukseen sekä ohjeita liitteen laatimiseen on tämän sivun alaosassa.

Ryhmän minimikoko on 10 osallistujaa. Mikäli soveltuvia hakijoita on vähemmän, opintoja ei järjestetä. Opintojen alkamisesta ilmoitetaan hakijoille heti hakuajan päätyttyä.

Opintomaksut ja lisätiedot

Opintomaksu  750 € 500 €, maksu 1-2 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun. Huom.! Vuonna 2022 opintoihin hakeutumista tuetaan  Opetushallituksen myöntämällä opintosetelirahoituksella.

Lisätiedot
kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

Haku opintoihin

Otamme tammikuussa 2022 alkaviin opintoihin hakemuksia vastaan 15.1. 2022 asti.

Hakulomakkeeseen tulee liittää oikeaksi todistettu, vapaamuotoinen kooste (CV), josta käyvät ilmi aiemmat opintosi ja toimintasi draaman ja/tai draamakasvatuksen alalla. Todistajat ovat nähneet opinto- ja työtodistuksesi tai he tuntevat muuten työ- ja harrastushistoriasi; allekirjoituksia ei vaadita, nimet ja yhteystiedot riittävät.

Avoimen yliopiston opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alkaessa.

Pin It on Pinterest