Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset draamakasvatuksen perusopinnot (25 op) sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä sekä erilaisten ryhmien ohjaus- ja valmennustyössä. Opettajille opinnot antavat työkaluja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen eheyttävään ja oppiaineiden rajat ylittävään työskentelyyn.

Aiemmat opinnot ja/tai toiminta draaman alueella ovat opiskelijalle eduksi, mutta ne eivät ole edellytys osallistumiselle.

Tietoa oppiaineesta ja suoritustavasta

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opinnot ovat 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Ne sisältävät käytännön kursseja sekä soveltavasta että esittävästä draamasta (mm. prosessidraamaa, improvisaatiota, näyttelijäntyötä, ohjaamista) sekä kirjallisia oppimistehtäviä.

Lähiopetus järjestetään kymmenenä viikonloppuna Lahden kansanopistossa (Sammonkatu 8 H, 15140 Lahti). Lähijaksojen välillä opetuksesta vastaavat opettajat ohjaavat kirjallisten oppimistehtävien tekemistä sähköpostitse ja/tai sovitussa sähköisessä ympäristössä.

Suositellun aikataulun mukaisesti etenevä opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden vuoden sisällä.

Opintojaksojen sisältö

Siirry Jyväskylän yliopiston opintotietojärjestelmä Korppiin.

Hyvä tietää

Opintomaksu 750 €, maksu 1-3 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Perjantaisin opetus alkaa aikaisintaan klo 17.

Perusopintojen suorittaminen avaa mahdollisuuden jatkaa aineopintoihin, joiden suorittaminen antaa tietyin edellytyksin ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden. Aineopintoja järjestetään esim. Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella. Lue lisää kelpoisuusvaatimuksista.

Opettajat
 • Anna Pitkämäki, vastuuopettaja
 • Lumikki Väinämö
 • Jyväskylän yliopiston draamaopettajat
Aikataulu ja hakeminen

Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin: pe klo 17-21, la ja su klo 9-13 – ellei päivämäärien yhteydessä toisin mainita tai opettajan kanssa erikseen toisin sovita.

 • Draamakasvatuksen perusteet 8.-10.2.2019. Huom. la 9-12 ja su 9-14.
 • Genreajattelu draamakasvatuksessa 22.-24.2.2019.
 • Improvisaatio 15.-17.3.2019
 • Dramaturgia 5.-7.4.2019
 • Tanssi ja liikeimprovisaatio 26.-28.4.2019
 • Prosessidraaman dramaturgia 7.-9.6.2019
 • Näyttelijäntyö 2.-4.8.2019
 • Prosessidraaman ohjaaminen 15.-17.8.2019
 • Ohjaajantyö 6.-8.9.2019
 • Draamaopettaja taiteilijana 4.-6.10.2019

Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella, johon on linkki tämän sivun alaosassa. Opiskelijavalinta perustuu hakemuksiin. Opintojen alkamisesta ilmoitetaan hakijoille heti hakuajan päätyttyä. Huom.! Ryhmän minimikoko on 10 osallistujaa. Mikäli soveltuvia hakijoita on vähemmän, opintoja ei järjestetä.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto:
Draamakasvatus

Haku opintoihin

Helmikuussa 2019 alkaviin opintoihin haetaan 15.1.2019 mennessä.

Huomaa, että hakulomakkeeseen tulee liittää oikeaksi todistettu CV, josta käyvät ilmi aiemmat opintosi ja toimintasi draaman ja/tai draamakasvatuksen alalla. CV:n voivat todistaa oikeaksi kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muuten työ- ja harrastushistoriasi. CV:ssä tulee olla näiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

Avoimen yliopiston Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alkaessa.

Pin It on Pinterest