Suunnitteilla syyskuussa 2023 alkavat opinnot

Musiikkiterapian perusopinnot (25 op, Jyväskylän yliopisto) perehdyttävät musiikkiterapian teoreettisiin perusteisiin ja antavat käytännön valmiuksia sovellettavaksi esim. osana kasvatus-, opetus-, sosiaali- tai terveysalan työtä. Musiikkiterapian perusopinnot kuuluvat myös musiikkiterapeutin kelpoisuuteen tähtäävien opinto-ohjelmaan.

Sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä

Musiikkiterapian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka teoreettinen, tutkimuksellinen ja kliininen perustietopohja musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville. Siitä voi myös tehdä sivuaineen vaikkapa musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon.

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuudet pääpiirteissään
 • ymmärtää ja osaa kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
 • osaa hyödyntää tiedonhakua alan taustatiedon löytämiseen
 • tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
 • osaa raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti ja tuottaa pienimuotoisen tutkielman
Aika ja paikka

Opinnot alkavat tammikuussa 2021 ja jatkuvat marraskuuhun 2021. Kesällä ei järjestetä lähiopetusta.

 • Johdatus musiikkiterapiaan, pe-la 29.-30.1., pe klo 17.30-19.00 Google Meet, la klo 10.00-16.30 lähiopetus
 • Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, la-6.2. klo 10-15, su 7.2. klo 10-13,  la 10.4. klo 10-18.30 (huom. su 11.4. ei opetusta)
 • Musiikkiterapian erityismenetelmät,
  • Kuvionuotit pe 19.3. klo 17.30-20.00 (Zoom-etäopetus), la 22.5. klo 10-14 (lähiopetus)
  • FA-menetelmä pe 7.5. klo 17.30-20 (Zoom-etäopetus) ja la 8.5. klo 10-14 (lähiopetus)
  • Toiminnallinen musiikkiterapia la 21.8. klo 10-16.30 (lähiopetus)
 • Musiikkipsykologia I, la 25.9.  ja la 9.10. klo 10-16.30 (etäopetus), huom. jälkimmäinen opetuspäivä vahvistamatta
 • Kirjallinen työ, la 24.4. klo 10-15.30, pe 19.11. klo 17.30-20 ja la 20.11. klo 10-15

Huom.! Pandemiasta johtuvat suositukset ja rajoitukset voivat aiheuttaa aikatauluun ja toteutustapaan muutoksia.

Paikka: Saimaankatu 11, Lahti

 

Hyvä tietää

Opettajat

 • Esa Ala-Ruona
 • Tiinapriitta Savela
 • Marjo Nyberg
 • Jouni Kettunen
 • muut opettajat vahvistetaan myöhemmin

Opintomaksu

 • 750 €, voidaan laskuttaa 1-3 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun
 • Peruutusmaksua ei peritä, mikäli opiskelija peruu hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä.
 • Mikäli osallistuja opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen peruu osallistumispäätöksensä  tai keskeyttää opintonsa, opintomaksu peritään täysimääräisenä.

Opintojen suorittaminen edellyttää

 • lähiopetukseen osallistumista. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuva poissaolo korvataan tekemällä laajennettu oppimistehtävä tai erillinen korvaava tehtävä. Huom.! Koronatilanteen niin edellyttäessä lähiopetuksen korvaa reaaliaikainen etäopetus.
 • opintojaksojen oppimistehtävien tekemistä. Opintojaksojen opettajat antavat tehtävänannot ja palautuspäivät.

Kaikki oppimistehtävät lähetetään sähköpostitse Lahden kansanopiston yhteyshenkilölle: leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi

Lisätietoja

Lahden kansanopisto
kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9515

Jyväskylän yliopisto / avoin yliopisto
Musiikkiterapia

 

Haku opintoihin

Haku opintoihin on päättynyt.

Musiikkiterapia löytyy luettelossa väliotsikon Avoin yliopisto alta. Koulutusvalinta siirtyy "Ostoskoriin"; sinulta ei kuitenkaan ilmoittautumisvaiheessa peritä mitään maksuja.
(Virheellinen hakulomake on korjattu 25.11.2020)

Huom.! Jyväskylän ylipiston Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alettua, ensimmäisen lähiopetusjakson yhteydessä.

Pin It on Pinterest