Jyväskylän yliopisto

30 op

Sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä

Musiikkiterapian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka teoreettinen, tutkimuksellinen ja kliininen perustietopohja musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Opintojen tavoitteena on antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännön valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana esim. kasvatus-, opetus-, sosiaali- tai terveysalan työtä. Musiikkiterapian perusopinnot kuuluvat myös musiikkiterapeutin kelpoisuuteen tähtäävien opinto-ohjelmaan.

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuudet pääpiirteissään
 • ymmärtää ja osaa kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
 • osaa hyödyntää tiedonhakua alan taustatiedon löytämiseen
 • tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
 • osaa raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti ja tuottaa pienimuotoisen tutkielman
Aika ja paikka

Musiikkiterapian perusopinnot järjestetään lukuvuonna 2018-19 seuraavasti:

 • pe-la 21.-22.9. Johdatus musiikkiterapiaan
 • pe-su 5.-7.10. Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta
 • pe-la 2.-3.11. Kokemuksellinen osuus / Musiikkiterapian erityismenetelmät
 • pe-la 23.-24.11. Musiikkiterapian erityismenetelmät
 • pe-la 11.-13.1. Kirjallinen työ / Musiikkiterapien erityismenetelmät
 • pe-la 15.-16.2. Musiikkipsykologia I
 • pe-la 22.-23.3. Musiikin kehityspsykologia
 • pe-su 26.-27.4. Kokemuksellinen osuus / KIrjallinen työ

Perjantaisin klo 17-20, lauantaisin 9-16, sunnuntaisin 10-13.30.

Paikka: Vuorikatu 13, Lahti

Huom.! Aikataulumuutos: su 28.4. opetus siirretty pidettäväksi su 13.1.

Hyvä tietää

Opettajat

 • Esa Ala-Ruona
 • Jouni Kettunen
 • Marjo Nyberg
 • Suvi Saarikallio
 • Tiinapriitta Savela
 • Kirsi Tuomi

Opintomaksu

 • 750 €, voidaan laskuttaa 1-3 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun

Opintojen suorittaminen edellyttää

 • lähiopetukseen osallistumista. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuva poissaolo korvataan tekemällä laajennettu oppimistehtävä tai erillinen korvaava tehtävä.
 • opintojaksojen oppimistehtävien tekemistä. Opintojaksojen opettajat antavat tehtävänannot ja palautuspäivät.

Kaikki oppimistehtävät lähetetään sähköpostitse Lahden kansanopiston yhteyshenkilölle: leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi

Lisätietoja

Lahden kansanopisto
kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9515

Jyväskylän yliopisto / avoin yliopisto
Musiikkiterapia

Tutustu opintojaksojen sisältöihin.

 

Haku opintoihin

Ennakkoilmoittaudu opintoihin 31.8.2018 mennessä. Musiikkiterapia löytyy luettelossa väliotsikon Avoin yliopisto alta. Koulutusvalinta siirtyy "Ostoskoriin"; sinulta ei kuitenkaan ilmoittautumisvaiheessa peritä mitään maksuja.

Huom.! Jyväskylän ylipiston Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alettua, ensimmäisen lähiopetusjakson yhteydessä.

Pin It on Pinterest