Jyväskylän yliopisto

30 op

Sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä

Musiikkiterapian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka teoreettinen, tutkimuksellinen ja kliininen perustietopohja musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Opintojen tavoitteena on antaa musiikkiterapeuttista tietopohjaa ja käytännön valmiuksia sellaisille opiskelijoille, jotka hyödyntävät musiikkiterapiaopintojaan osana esim. kasvatus-, opetus-, sosiaali- tai terveysalan työtä. Musiikkiterapian perusopinnot kuuluvat myös musiikkiterapeutin kelpoisuuteen tähtäävien opinto-ohjelmaan.

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuudet pääpiirteissään
 • ymmärtää ja osaa kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
 • osaa hyödyntää tiedonhakua alan taustatiedon löytämiseen
 • tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
 • osaa raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti ja tuottaa pienimuotoisen tutkielman
Ajankohta

Lähiopetusjaksot Lahden kansanopistolla (Vuorikatu 13) seuraavasti:

Syksy 2017

 • pe 17.11. klo 18.00-19.30 orientaatio, opintojen ohjaus
 • la 18.11. klo 9.00-16.00 Johdatus musiikkiterapiaan
 • pe 24.11.  klo 17.00-20.00, la 25.11. klo 9.00-16.00 ja su 26.11. klo 10.00-13.30 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta
 • pe 8.12. klo 17.00-19.30 Kokemuksellinen osuus
 • la 9.12. klo 9.00-16.00 Musiikkiterapian erityismenetelmät: kuvionuotit

Kevät 2018

 • pe 12.1. klo 17.00-20.00 ja la 13.1. klo 9.00-14.30 Musiikkiterapian erityismenetelmät: FA-menetelmä
 • pe 2.2. klo 17.00-20.00 Kirjallinen työ
 • la 3.2. klo 9.00-16.00 Musiikkiterapian erityismenetelmät: toiminnallinen musiikkiterapia
 • pe 9.3. klo 17.00-20.00 ja la 10.3. klo 9.00-14.30 Musiikkipsykologia
 • pe 13.4. klo 17.00-19.30 ja la 14.4. klo 10.00-16.00 Musiikin kehityspsykologia
 • pe 4.5. klo 17.00-20.00, la 5.5. klo 9.00-15.30 ja su 6.5. klo 10.00-13.30 Kokemuksellinen osuus, Kirjallinen työ

Huom.! Muutokset aikatauluun mahdollisia.

Hyvä tietää

Opettajat

 • Esa Ala-Ruona
 • Jouni Kettunen
 • Marjo Nyberg
 • Marko Punkanen
 • Suvi Saarikallio
 • Tiinapriitta Savela
 • Kirsi Tuomi

Opintomaksu

 • 750 €, voidaan laskuttaa 1-3 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun

Opintojen suorittaminen edellyttää

 • lähiopetukseen osallistumista. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuva poissaolo korvataan tekemällä laajennettu oppimistehtävä tai erillinen korvaava tehtävä.
 • opintojaksojen oppimistehtävien tekemistä. Opintojaksojen opettajat antavat tehtävänannot ja palautuspäivät.

Kaikki oppimistehtävät lähetetään sähköpostitse Lahden kansanopiston yhteyshenkilölle: leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi

Lisätietoja

Lahden kansanopisto
kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9515

Jyväskylän yliopisto / avoin yliopisto
Musiikkiterapia

 

Haku opintoihin

Opintoihin haetaan 29.10.2017 mennessä.
Musiikkiterapian perusopinnot löytyvät luettelossa Avoin yliopisto -väliotsikon alta.

Huom.! Jyväskylän ylipiston Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alettua, ensimmäisen lähiopetusjakson yhteydessä.

Pin It on Pinterest