Musiikkiterapian perusopinnot

Syyskuussa 2023 aloittavassa opintoryhmässä vielä muutama vapaa paikka! Haku on auki 15.9. asti.

Musiikkiterapian perusopinnot (25 op, Jyväskylän yliopisto) perehdyttävät musiikkiterapian teoreettisiin perusteisiin ja antavat käytännön valmiuksia sovellettavaksi esim. osana kasvatus-, opetus-, sosiaali- tai terveysalan työtä. Musiikkiterapian perusopinnot kuuluvat myös musiikkiterapeutin kelpoisuuteen tähtäävien opinto-ohjelmaan.

Sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä

Musiikkiterapian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle vankka teoreettinen, tutkimuksellinen ja kliininen perustietopohja musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Musiikkiterapia sopii erityisesti hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville. Siitä voi myös tehdä sivuaineen vaikkapa musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen tutkintoon.

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee musiikkiterapian perusmenetelmät ja musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuudet pääpiirteissään
 • ymmärtää ja osaa kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisina ilmiöinä
 • osaa hyödyntää tiedonhakua alan taustatiedon löytämiseen
 • tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
 • osaa raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti ja tuottaa pienimuotoisen tutkielman
Aika ja paikka

Lukuvuonna 2023–24 järjestettävät opinnot
Lähiopetusta Lahdessa, ellei toisin mainita

 • Johdatus musiikkiterapiaan 5 op
  • pe 22.9. klo 17.00-18.00 ZOOM-etätapaaminen
  • la 23.9. klo 10.00–16.30
 • Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta 5 op
  • la 14.10. klo 10.00–15.00 Huom.! Ei muutosta tähän ajankohtaan.
  • su 15.10. klo 10.00–13.00
  • la 18.11. klo 10.00–15.00  Opetus peruttu.
  • su 19.11. klo 10.00–15.00 Huom.! Päivitetty päättymisaika.
 • Musiikkiterapian erityismenetelmät 5 op
  • la 2.12. klo 10.00–16.30 Toiminnallinen musiikkiterapia
  • pe 12.1. klo 17.30–20.00 Yhteissoiton perusteet musiikkiterapiassa
  • la 13.1. klo 10.00–16.00  Yhteissoiton perusteet musiikkiterapiassa Huom.! Päivitetty päättymisaika.
  • pe 9.2. klo 17.30–20.00 FA-menetelmä
  • la 10.2. klo 10.00–14.00 FA-menetelmä
 • Musiikkipsykologia I 5 op, ZOOM-etäopetus
  • ti 5.3. klo 17.00–20.00 Musiikkipsykologia
  • ti 12.3. klo 17.00–20.00 Musiikkipsykologia
  • to 14.3 klo 17.00–20.00 Musiikin kehityspsykologia
  • to 21.3. klo 17.00–20.00 Musiikin kehityspsykologia
 • Kirjallinen työ 5 op
  • pe 1.12. klo 17.30–20.00 ZOOM-etäopetus; korvaava kerta ti 9.1. klo 17:30-20:00 ZOOM
  • pe 17.5. klo 17.30–20.00
  • la 18.5. klo 10.00–16.30

Opintokokonaisuus käsittää lähiopetuksen lisäksi kirjallisia oppimistehtäviä, mikä on tärkeää ottaa huomioon opintojen suunnittelussa ja niihin vaaditun työn aikatauluttamisessa.

Paikka: Saimaankatu 11, Lahti

 

Hyvä tietää

Opettajat

 • Esa Ala-Ruona
 • Marjo Nyberg
 • Jouni Kettunen
 • Annika Tammela

Opintomaksu

 • 780 €, voidaan laskuttaa 1-3 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun
 • Peruutusmaksua ei peritä, mikäli opiskelija peruu hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä.
 • Mikäli osallistuja opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen peruu osallistumispäätöksensä  tai keskeyttää opintonsa, opintomaksu peritään täysimääräisenä.

Opintojen suorittaminen edellyttää

 • lähiopetukseen tai reaaliaikaiseen etäopetukseen osallistumista. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuva poissaolo korvataan tekemällä laajennettu oppimistehtävä tai erillinen korvaava tehtävä.
 • opintojaksojen oppimistehtävien tekemistä. Opintojaksojen opettajat antavat tehtävänannot ja palautuspäivät.

Kaikki oppimistehtävät lähetetään sähköpostitse Lahden kansanopiston yhteyshenkilölle: leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi

Lisätietoja

Lahden kansanopisto
kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9515

Jyväskylän yliopisto / avoin yliopisto
Musiikkiterapia

 

Haku opintoihin

Haku opintoihin 28.4. – 31.8.2023

Huom.! Jyväskylän ylipiston Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alettua, ensimmäisen lähiopetusjakson yhteydessä.

Pin It on Pinterest