Nuori henkilö näytön ääressä 3D-suunnittelutyön ääressä

Peligrafiikka – koulutus pelisuunnittelun alalle aikoville

Vahvista piirustuksen ja maalauksen perusteiden hallintaa,
Perehdy hahmosuunnitteluun ja animaatiotekniikkoihin.
Opi rakentamaan 2D- ja 3D-pelimaailmoja.

Hyvä tietää

Koulutuksessa vahvistat mahdollisuuksiasi menestyä korkeakoulujen valintakokeessa ja alan työtehtävissä.
Voit asentaa opintojesi ajaksi Adobe CC:n ohjelmat veloituksetta omalle koneellesi.
Vapaan akatemian työtilat ovat käytössä opiskelijoiden omaehtoiseen työskentelyyn, myös iltaisin.

Koulutuksen sisältö

Kiinnostaako sinua pelialan visuaalinen suunnittelu ja peligrafiikka? Oletko tuleva Game Artist? Peligrafiikka-koulutus tarjoaa valmiudet sukeltaa pelisuunnittelun ja pelien graafisen toteutuksen maailmaan.

Opintojen keskiössä on pelitaiteen oppiminen, joka kattaa monipuolisesti peligrafiikan eri osa-alueet. Opiskelija syventää ymmärrystään piirustuksen ja maalauksen perusteista, hahmosuunnittelusta, 2D- ja 3D-pelimaailman rakentamisesta sekä animaatiotekniikoista. Lisäksi opinnot sisältävät peligrafiikan työkalujen ja ohjelmistojen opintoja (mm. Adobe Photoshop, Illustrator, Blender). Näin opiskelijat saavat välineitä luoda ammattimaisia peligrafiikkaratkaisuja.

Koulutus sisältää opintojaksoja, joilla käsitellään mm.  peliprojektien hallintaa, pelisuunnittelun perusteita ja ymmärrystä pelaajakokemuksesta. Näin opiskelija saa kokonaisvaltaisen käsityksen pelisuunnittelun työprosessista.

Opiskelijan projekteja, ammattilaisten ohjausta

Koulutuksessa korostuu tekemällä oppiminen. Opiskelija pääsee toteuttamaan omia peligrafiikkaprojektejaan ammattilaisten ohjauksessa. Opintojen edetessä opiskelijan visuaalinen ajattelu, luova ongelmanratkaisukyky ja kyky visuaaliseen tarinankerrontaan peliympäristöissä kasvavat uudelle tasolle. Opiskelijat voivat myös osallistua pelialan tapahtumiin ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.

Peligrafiikka-koulutus rakentaa vahvan pohjan pelialan graafisen suunnittelun ja visuaalisten työtehtävien parissa työskentelyyn sekä jatko-opintoihin pelisuunnittelun ja visuaalisen muotoilun alalla.

Lukuvuosi

Alkaa

12.8.2024
ohjattu etäopiskelu 2 viikkoa

26.8.2024 lähiopetus

Päättyy

30.5.2025

Suoritustapa

Lähiopetusta Lahdessa 36 viikkoa.
Ohjattua etäopiskelua 6 viikkoa.

Opiskelu on päätoimista.

Haku

Alkaa

4.4.2024

Päättyy

4.82024

Opintomaksut

Koulutus on maksullinen.

Opiskelu oikeuttaa hakemaan opintotukea ja opintoseteliavustusta.

Siirry Opintomaksut-sivulle.

Käsin paperille piirrettyjä 3-hahmoja

Huom!

Peligrafiikka on Taidekoulutuksen uusi ala. Sen opetussuunnitelma valmistuu kevään/kesän 2024 aikana.

Täydennämme koulutusta koskevia tietoja.

Tutustu sillä välin Taidekoulutuksen opiskelijoiden töihin ja tunnelmiin Instagramissa: vapaaakatemia

Kuva: Chaosamran Studio, iStock

Lisätiedot

Mitä kaikkea koulutus sisältää?

Opinnot koostuvat Taidekoulutuksen yhteisistä opinnoista ja peligrafiikan alan omista opinnoista. Opiskelijan on mahdollista suorittaa osa opinnoista (5-15 op) avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoina.

Taidekoulutuksen osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu koulutuskokonaisuuden ja sen opintojaksojen keskeinen sisältö, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Opetussuunnitelma julkaistaan ePerusteet-palvelussa ennen opintojen alkamista.

Mitä opintomaksulla saa?

Maksuun kuuluu opetus ja ateriat (lounas, päiväkahvi) sekä mahdolliset opintokäynnit ja
-retket. Se kattaa myös kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvien avoimen amk:n ja avoimen yliopiston opintojaksojen opintomaksut.

Opiskelijan käytössä on harjoitustehtävissä tarvittavat perusmateriaalit ja taidetarvikkeet sekä laitteet ja ohjelmistot. Opetustiloja ja niiden välineistöä on mahdollista sopimuksen mukaan käyttää itsenäiseen työskentelyyn oppituntien ulkopuolella.

Opiskelija voi asentaa opintojensa ajaksi kotikoneelleen Adobe CC:n ohjelmat (Photoshop, Illustrator, InDesign ym.) veloituksetta.

Taidekoulutuksen toinen vuosi

Opiskeltuaan Taidekoulutuksessa lukuvuoden opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus: Taide II.

Ota yhteyttä!

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Radek Karkulowski, radek.karkulowski@vapaa-akatemia.fi, 050 560 9953

Hakukriteerit ja opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään 18 vuoden ikää ja suoritettuja lukio- tai ammatillisia opintoja.

Opiskelijat valitaan hakemusten ja niihin liitettyjen työnäytteiden sekä haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä kyky ja halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Koulutus on suunnattu erityisesti alan korkeakouluopintoihin aikoville, mutta opiskelijavalinnassa huomioidaan myös hakijat, joiden tavoitteet ja jatkosuunnitelmat liittyvät työelämään.

Hae koulutukseen!

Varmista paikkasi ja opintojen sujuva aloitus hakemalla 4.8.2024 mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella elokuun ajan.
Liitä hakemukseen sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi (piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia ym.).
Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei peritä maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy Lahden kansanopiston Wilma.

Pin It on Pinterest