Avaa ovi korkea-asteelle

Korkeakouluopintonsa voi aloittaa kansanopistossa. Opisto tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston avointen yliopistojen sekä Lahden ammattikorkeakoulun avoimen amk:n kanssa. Järjestämämme opinnot ovat näiden oppilaitosten opetussuunnitelmien mukaisia, joten voit hyväksyttää ne osaksi tutkinto-opintojasi. Opiskella voi myös yleissivistyksen vuoksi tai ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Osa opinnoista järjestetään kansanopiston opetukseen ja lukujärjestykseen integroituna, osa soveltuu järjestämistapansa vuoksi paremmin työn tai muun päätoimen ohessa suoritettavaksi. Opinnot ovat kaikille avoimia.

Opisto järjestää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tenttitilaisuuden, johon voivat osallistua myös muualla avoimen yliopiston opintoja suorittavat aikuisopiskelijat. Ks. kohta Tentit.

Integroidut opinnot Erilliset opinnot Tentit

Pin It on Pinterest