Avaa ovi korkea-asteelle

Korkeakouluopintonsa voi aloittaa kansanopistossa. Järjestämämme opinnot ovat yliopiston tai ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia, joten voit hyväksyttää ne osaksi tutkinto-opintojasi. Opiskella voi myös yleissivistyksen vuoksi tai ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Osa opinnoista järjestetään kansanopiston opetukseen ja lukujärjestykseen integroituna, osa soveltuu järjestämistapansa vuoksi paremmin työn tai muun päätoimen ohessa suoritettavaksi. Opinnot ovat kaikille avoimia.

Opisto tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Turun yliopiston ja Taideyliopiston avointen yliopistojen sekä Lahden ammattikorkeakoulun avoimen amk:n kanssa.

Integroidut opinnot Erilliset opinnot Siirtotentit

Siirtotentit

Lukuvuonna 2017–18 järjestetään tentinvalvonta Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Siirtotentin suorittajilta peritään 60 euron suuruinen maksu. Tenttimaksu maksetaan opiston toimistoon tenttiin tultaessa.

Opiskelija ilmoittautuu ensin avoimeen yliopistoon ja sen jälkeen sähköpostitse Lahden kansanopistoon. Ilmoittautuminen tulee tehdä vähintään kymmenen päivää ennen tenttiä. Viestissä tulee mainita tenttipäivä ja tentittävän opintojakson nimi. Siirtotenttien yhteyshenkilö kansanopistossa on Leena Mattila, leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi

 

Jyväskylän avoimen yliopiston tenttipäivät lukuvuonna 2017-2018
tiistaisin klo 16.30 – 20.30 seuraavasti:
syyslukukaudella 2017: 12.9., 10.10., 7.11.
kevätlukukaudella 2018: 16.1., 13.2., 13.3., 17.4., 15.5., 5.6., 21.8.
Huom.! 5.12. ja 26.6. opistolla ei järjestetä tenttitilaisuuksia.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Leena Mattila, p. 040 838 9515 tai leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi

Huom.! Ilmoita opistolle, mikäli olet sairauden tai muun syyn johdosta estynyt saapumasta tenttiin.

Pin It on Pinterest