Koulutus visuaalisen viestinnän ja muotoilun alalle aikoville

Lv. 2019-20
19.8.2019–29.5.2020

Piirrä. Maalaa. Kokeile uusia tekniikkoja. Opi hallitsemaan taiteen tutkimuksen peruskäsitteitä. Tunne länsimaisen taiteen kehityshistoriaa. Kehitä ja syvennä taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi asiantuntevassa ohjauksessa.

Koulutus vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Opinnot sopivat hyvin myös tavoitteelliselle harrastajalle.

Koulutuksen sisältö

Kuvataiteen opetusohjelmassa pääpaino on piirustuksessa ja maalauksessa. Lisäksi opiskellaan esim. grafiikkaa, valokuvausta ja videoilmaisua sekä muita vuoden mittaan vaihtuvia taiteen opintojaksoja. Kuvataiteen opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun kursseja yhteensä 18 op. Nämä opinnot voi myöhemmin hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa.

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Harjoitustöiden avulla harjaannutetaan visuaalista ajattelua, kädentaitoja sekä kykyä ilmaista ajatuksia ja tunteita visuaalisesti.

Kuvataide osana taidekoulutusta

Kuvataide kuuluu visuaalisten taiteiden koulutuskokonaisuuteen, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten sommittelua, värihahmotusta, typografiaa ja kuvankäsittelyä. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen.

Opintojen toteutuksessa yhdistellään ohjattuja ja itsenäisiä työtapoja. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös iltaisin, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Kuvataiteen opettaja antamassa palautetta opiskelijoille
Palautteen saaminen ja antaminen on tärkeää oman visuaalisen ilmaisun kehittämisessä ja taiteilijaksi kasvamisessa.

Avoimen korkeakoulun kurssit

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)
Hyvä tietää

Opiskelu on päätoimista. Lukujärjestyksessä oppitunteja on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Ne ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta voidaan toisinaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Visuaaliset taiteet II

Visuaaliset taiteet I -kokonaisuuden jälkeen opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Jarmo Tevajärvi
jarmo.tevajarvi@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9994

Instagram Visuaaliset taiteet Instagramissa

Opiskelija maalaamassa kuvataiteen oppitunnilla
Kuva: Anne Melander
Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista. Tutustu opintomaksuihin: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Opintotuen saaminen ei kuitenkaan vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten ja niihin liitettyjen työnäytteiden sekä haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka pohjana on opintolinjan opetussuunnitelma.

Huom.! Koulutus ottaa erityisesti huomioon alan korkeakouluopintoihin aikovat, mutta ryhmässä voi opiskella, vaikka tähtäimessä ei olisikaan alan tutkinto. Jos olet kiinnostunut kuvataiteista ja haluat kehittyä kuvantekijänä, kerro tästä hakemuksessasi. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatkosuunnitelmat.

Sivun yläosan kuva: Tomi Lotvonen

Hakeminen

Hakemuksia elokuussa 2019 alkaneeseen koulutukseen otetaan edelleen vastaan. Liitä hakemukseesi sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi. (Työt voivat olla piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia.) Opiskelijavalintaan liittyy myös haastattelu. Hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan sen toteutuksesta ja ajankohdasta.

Mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja, opinnot voi aloittaa myös kesken lukuvuoden, ei kuitenkaan enää kevätlukukauden alkamisen jälkeen.

Kuvataide löytyy valikosta otsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest