Kuvataiteen koulutus visuaalisen viestinnän ja muotoilun alalle aikoville

7.8.2023–31.5.2024 Lähiopetus alkaa 21.8.

Piirrä. Maalaa. Kokeile uusia tekniikkoja. Kehitä ja syvennä taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi asiantuntevassa ohjauksessa. Tunne länsimaisen taiteen kehityshistoriaa ja taiteiden tutkimuksen lähtökohdat.

Koulutus vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Opinnot sopivat hyvin myös tavoitteelliselle harrastajalle.

Koulutuksen sisältö

Kuvataiteen alan opetusohjelmassa pääpaino on piirustuksessa ja maalauksessa. Lisäksi opiskellaan esim. plastista sommittelua, kuvallisen kerronnan perusteita, valokuvausta ja videoilmaisua sekä muita vuoden mittaan vaihtuvia taiteen opintojaksoja. Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Harjoitustöiden avulla harjaannutetaan visuaalista ajattelua, kädentaitoja sekä kykyä ilmaista ajatuksia ja tunteita visuaalisesti.

Kuvataiteen opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana taiteen ja visuaalisen alan avoimen korkeakoulun kursseja. Nämä opinnot voi myöhemmin liittää osaksi korkeakoulututkintoa.

Kuvataide osana taidekoulutusta

Kuvataide kuuluu taiteiden koulutuskokonaisuuteen, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen taiteen perusaineita kuten sommittelua, värihahmotusta, typografiaa ja kuvankäsittelyä. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen.

Opintojen toteutuksessa yhdistellään ohjattuja ja itsenäisiä työtapoja. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös iltaisin, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Kuvataiteen opettaja antamassa palautetta opiskelijoille
Palautteen saaminen ja antaminen on tärkeää oman visuaalisen ilmaisun kehittämisessä ja taiteilijaksi kasvamisessa.
Avoimen korkeakoulun opinnot
  • Väri,muoto ja sommittelu, 5 op (LAB-ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (LAB-ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimus: Tekijät, toimijat, kentät, 5 op (Turun yliopisto)

 

Hyvä tietää

Lukuvuosi alkaa kahden viikon etäjaksolla. Lähiopetus Lahdessa alkaa 21.8.

Opiskelu on päätoimista. Lukujärjestyksessä oppitunteja on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Ne ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta voidaan toisinaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Toisen vuoden opinnot

Opiskeltuaan Taidekoulutuksessa lukuvuoden opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus: Taide II.

Lisätietoja

vastuuopettaja Päivi Lassheikki
paivi.lassheikki@vapaa-akatemia.fi
044 491 4404

koulutuspäällikkö Radek Karkulowski
radek.karkulowski@vapaa-akatemia.fi
050 560 9953

Instagram-logoOppilastöitä- ja tunnelmia – käy katsomassa Instagramissa!

Opiskelija maalaamassa kuvataiteen oppitunnilla
Kuva: Anne Melander
Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista. Tutustu opintomaksuihin.
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Opintotuen saaminen ei kuitenkaan vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Taidekoulutuksen opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten ja niihin liitettyjen työnäytteiden sekä haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka pohjana on opintolinjan opetussuunnitelma.

Huom.! Koulutus ottaa erityisesti huomioon alan korkeakouluopintoihin aikovat, mutta ryhmässä voi opiskella, vaikka tähtäimessä ei olisikaan alan tutkinto. Jos olet kiinnostunut kuvataiteista ja haluat kehittyä kuvantekijänä, kerro tästä hakemuksessasi. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatkosuunnitelmat.

Hakeminen

Hae lukuvuoden 2023-24 koulutukseen 10.8. mennessä. Huom.! Vapaille paikoille otamme hakemuksia vastaan elokuun ajan.

Liitä hakemukseesi sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi. (Työt voivat olla piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia.) Opiskelijavalintaan liittyy myös haastattelu. Hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan sen toteutuksesta ja ajankohdasta.

Kuvataide löytyy valikosta otsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Lahden kansanopiston Wilma”.

Pin It on Pinterest