Lv. 2019-20
19.8.2019–29.5.2020

Piirrä. Maalaa. Kokeile uusia tekniikkoja. Opi hallitsemaan taiteen tutkimuksen peruskäsitteitä. Tunne länsimaisen taiteen kehityshistoriaa. Kehitä ja syvennä taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi asiantuntevassa ohjauksessa.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin.

Sisältö

Kuvataiteen opetusohjelmassa pääpaino on piirustuksessa ja maalauksessa. Lisäksi opetusohjelmaan kuuluu esim. grafiikkaa, valokuvausta ja videoilmaisua sekä muita vuoden mittaan vaihtuvia taiteen opintojaksoja.

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Harjoitustöiden avulla harjaannutetaan visuaalista ajattelua, kädentaitoja sekä kykyä ilmaista ajatuksia ja tunteita visuaalisesti.

Kuvataide kuuluu visuaalisten taiteiden koulutuskokonaisuuteen, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten sommittelua, värihahmotusta, typografiaa ja kuvankäsittelyä. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen.

 

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun opintojaksoja yhteensä 18 op.

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)

Kuvaamataidon opettajiksi tähtäävien on mahdollista sisällyttää opintoihinsa kasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka pohjana on opintolinjan opetussuunnitelma.

Huom.! Jos tähtäimessäsi ei ole alan tutkinto mutta olet kiinnostunut kuvataiteista ja haluat kehittyä kuvantekijänä, kerro tästä hakemuksessasi. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatkosuunnitelmat.

Sivun yläosan kuva: Tomi Lotvonen

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös iltaisin, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja, opinnot voi aloittaa myös kesken lukuvuoden, ei kuitenkaan enää kevätlukukauden alkamisen jälkeen.

Visuaaliset taiteet II

Visuaaliset taiteet I -kokonaisuuden jälkeen opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Jarmo Tevajärvi
jarmo.tevajarvi@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9994

Instagram Visuaaliset taiteet Instagramissa

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

 

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista. Tutustu opintomaksuihin: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Opintotuen saaminen ei kuitenkaan vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Hakemuksia elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen otetaan edelleen vastaan. Liitä hakemukseesi sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi. (Työt voivat olla piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia.) Opiskelijavalintaan liittyy myös haastattelu. Hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan sen toteutuksesta ja ajankohdasta.

Kuvataide löytyy valikosta otsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest