Kuvataide

Koulutus visuaalisen taiteen ja visuaalisen muotoilun alalle aikoville

Kehitä ja syvennä taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi asiantuntevassa ohjauksessa.

Piirrä. Maalaa. Kokeile uusia tekniikkoja.

Vahvista mahdollisuuksiasi edetä alan korkeakouluopintoihin.

Hyvä tietää

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Toteutuksessa yhdistellään ohjattuja ja itsenäisiä työtapoja.
Opiskelijat voivat käyttää Vapaan akatemian opetustiloja omaehtoiseen työskentelyyn oppituntien jälkeen.
Koulutus sopii hyvin myös tavoitteellisesti työskentelevälle kuvataiteen harrastajalle.

Koulutuksen sisältö

Kuvataiteen alan opetusohjelmassa pääpaino on piirustuksessa ja maalauksessa. Lisäksi opiskellaan esim. plastista sommittelua, kuvallisen kerronnan perusteita, valokuvausta ja videoilmaisua sekä muita, vuoden mittaan vaihtuvia visuaalisen taiteen sisältöjä.

Opiskelu tarjoaa tilaisuuden perehtyä laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen sekä kokeilla uusia tekniikkoja ja materiaaleja. Harjoitustöiden avulla harjaannutetaan visuaalista ajattelua, kädentaitoja sekä kykyä ilmaista ajatuksia ja tunteita visuaalisesti. Palautteen saamisella ja antamisella on opinnoissa tärkeä rooli.

Opiskelija maalaamassa kuvataiteen oppitunnilla

”Saat vahvistaa niitä taitoja, joita sinulla jo on, mutta pääset myös kokeilemaan tekniikkoja ja materiaaleja, jotka ovat ennestään vieraita. Niistä voi yllättäen löytyä uusi lemppari.”

– Kaisa Kallioniemi, opiskelija, lv. 2018-19

Lukuvuosi 2024 – 2025

Alkaa

12.8.2024 ohjattu etäopiskelu 2 viikkoa
26.8.2024 lähiopetus

Päättyy

30.5.2025

Suoritustapa

Lähiopetusta Lahdessa 36 viikkoa, ohjattua etäopiskelua 6 viikkoa.

Opiskelu on päätoimista.

Haku

Alkaa

4.4.2024

Päättyy

4.8.2024

Opintomaksut

Koulutus on maksullinen.

Opiskelu oikeuttaa hakemaan opintotukea ja opintoseteliavustusta.

Siirry Opintomaksut-sivulle.

Instagram-logo

Opiskelijoiden töitä ja tunnelmia Instagramissa!

Lisätiedot

Mitä kaikkea koulutus sisältää?

Opinnot koostuvat Taidekoulutuksen yhteisistä opinnoista ja kuvataiteen alan omista opinnoista. Opiskelijan on mahdollista suorittaa osa opinnoista (5-15 op) avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoina.

Taidekoulutuksen osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa on kuvattu koulutuskokonaisuuden ja sen opintojaksojen keskeinen sisältö, osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa ePerusteet-palvelussa. Siirry opetussuunnitelmaan. 

Mitä opintomaksulla saa?

Maksuun kuuluu opetus ja ateriat (lounas, päiväkahvi) sekä mahdolliset opintokäynnit ja
-retket. Se kattaa myös kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvien avoimen amk:n ja avoimen yliopiston opintojaksojen opintomaksut.

Opiskelijan käytössä on harjoitustehtävissä tarvittavat perusmateriaalit ja taidetarvikkeet sekä laitteet ja ohjelmistot. Opetustiloja ja niiden välineistöä on mahdollista sopimuksen mukaan käyttää itsenäiseen työskentelyyn oppituntien ulkopuolella.

Opiskelija voi asentaa opintojensa ajaksi kotikoneelleen Adobe CC:n ohjelmat (Photoshop, Illustrator, InDesign ym.) veloituksetta.

Taidekoulutuksen toinen vuosi

Opiskeltuaan Taidekoulutuksessa lukuvuoden opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus: Taide II.

Ota yhteyttä!

Lisätietoja antavat kuvataiteen vastuuopettaja Päivi Lassheikki,
paivi.lassheikki@vapaa-akatemia.fi, 044 491 3303 ja
koulutuspäällikkö Radek Karkulowski, radek.karkulowski@vapaa-akatemia.fi, 050 560 9953

Hakukriteerit ja opiskelijavalinta

Hakijalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään 18 vuoden ikää ja suoritettuja lukio- tai ammatillisia opintoja.

Opiskelijat valitaan hakemusten ja niihin liitettyjen työnäytteiden sekä haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä kyky ja halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Taidekoulutus on suunnattu erityisesti alan korkeakouluopintoihin aikoville, mutta valituksi voi tulla, vaikka tähtäimessä ei olisi alan tutkinto. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatkosuunnitelmat.

Hae koulutukseen!

Varmista paikkasi ja opintojen sujuva aloitus hakemalla 4.8.2024 mennessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella elokuun ajan.
⬥⬥⬥
Liitä hakemukseen sähköinen portfolio tai linkki verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi (piirustuksia, maalauksia, kollaaseja, valokuvia ym.).
Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei peritä maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy Lahden kansanopiston Wilma.

Pin It on Pinterest