Lähikuva muistiinpanovälineistä ja kädestä joka kirjoittaa.

Sanataideryhmä Puolipiste

Puolipiste on suunniteltu aikuisopiskelijoille, jotka ovat tulossa tai jo ehtineet työiän jälkeiseen elämänvaiheeseen.

Opinnot sopivat aikuisille, jotka haluavat omistaa aikaansa lukemiselle, kirjoittamiselle, teatterille ja omalle hyvinvoinnilleen.

Hyvä tietää

Ryhmään valittavalta ei edellytetä aiempia alan opintoja. Tärkeintä on tutkiva ote erilaisiin teksteihin niin lukijana kuin kirjoittajanakin sekä halu oppia uutta ja toimia ryhmässä.

Koulutus koostuu viidestä monimuotoisesta teemajaksosta. Opintoretkillä liikutaan bussilla ja kävellen.

Sisältö

Puolipiste-ryhmässä jäsenet vahvistavat kukin omista lähtökohdistaan paitsi tietojaan ja taitojaan sanataiteen alalla, myös omaa hyvinvointiaan ja osallisuuttaan.

Puolipiste koostuu viidestä 2 op:n laajuisesta teemajaksosta. Kussakin jaksossa järjestetään kaksi lähiopetusjaksoa, jotka sisältävät teoriaopintoja sekä ohjattuja harjoituksia. Lähiopetusta on siten yhteensä 20 t/teema. Jaksoilla pohditaan teemanmukaisten luentojen ja harjoitusten ohessa sanataiteiden suhdetta yhteiskuntaan ja maailmaan sekä muihin taiteisiin. Opiskelussa painottuvat kokeileva ja keskusteleva ote, ryhmässä oppiminen sekä vuorovaikutus opettajan ja ryhmän kesken.

Tapaamisten välissä opiskellaan eri oppimisympäristöissä opettajan laatiman ohjelman ja tehtävänantojen mukaisesti. Opiskelijan on lisäksi mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta kirjoitustyölleen. (Ks. kohta Maksuehdot.)

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • tuntee teorioita, käsitteitä ja työkaluja, jotka vahvistavat hänen kykyään analysoida, tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä sekä kokea elämyksiä ja nautintoa niiden parissa,
 • osaa ja haluaa soveltaa oppimaansa omassa elämässään huviksi ja hyödyksi

Kirjoittamisen lukot löystyivät. Tähän vaikutti taitavat harjoitteet ja hyväksyvä palaute. Koen myös oppineeni jotain havaitsemisen ja analysoinnin rakenteista – en enää ole kirjoittamisen, lukemisen tai teatterin suhteen yhtä paljon välittömän kokemuksen armoilla, vaan osaan kiinnittää huomiota rakenteisiin ja tyyliin sisällön ja elämysten rinnalla.

– ote opiskelijapalautteesta

Lukuvuosi 2024-25

Alkaa

13.9.2024

Päättyy

3.5.2025

Paikka

Vapaa akatemia
Lahden kansanopisto

Saimaankatu 11, Lahti

Tilaan on esteetön pääsy.

Haku

Alkaa

2.5.2024

Päättyy

31.8.2024

Opiskelijavalinnassa painottuvat hakijan kiinnostus sanataiteisiin sekä halu sitoutua lukuvuoden kestävään monimuotoiseen opintokokonaisuuteen.

Opintomaksu

495 €

Opintomaksu on mahdollista maksaa 55 euron kuukausierinä.

Tutustu huolellisesti maksuehtoihin (alempana tällä sivulla).

Teemajaksot

Kirjoittajan lukupiiri
 • pe–la 13.–14.9. ja 27.–28.9.2024, perjantaisin klo 16–19 ja lauantaisin klo 10–16
 • opintojakson käytyään opiskelija tuntee lukijana käsitteitä ja työkaluja, jotka vahvistavat hänen kykyään analysoida ja tulkita erilaisia tekstejä
 • jatketaan verkkolukupiirinä koko koulutuksen ajan
 • opettaja toimittaja-tietokirjailija, VTM Ina Ruokolainen
Kirjoittamisen luova prosessi 1
 • pe-la 11.–12.10. ja 8.–9.11.2024, perjantaisin klo 16–19 ja lauantaisin klo 10–16
 • opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa tarinallisuuden merkityksen ihmiselle ja löytää omasta elämästään materiaalia kirjoittamiseen, osaa etäännyttää kokemaansa fiktion ja faktatiedon keinoin sekä osaa hahmottaa ja suunnitella omaa kaunokirjallista työprosessiaan
 • opintojakso sisältää kirjailijavierailun tai -vierailuja
 • opettaja toimittaja-tietokirjailija, VTM Ina Ruokolainen
Kirjan sivuilta näyttämölle
 • la-su 25.-26.1.2025 la klo 9-12, klo 13 esitys Lahden kaupunginteatterissa ja su klo 9-14
 • la-su 8.-9.2.2025, la klo 9-12 ja su klo 9-14
 • opintojakson käytyään opiskelija tuntee dramaturgian perusteita, osaa tehdä havaintoja erilaisten tekstien dramaturgiasta ja soveltaa proosatekstin dramatisoinnin keinoja erilaisissa tekstiharjoituksissa
 • opintojakso sisältää 1-2 teatteriesitystä Lahden kaupunginteatterissa
 • opettaja näyttelijä, FM Anna Pitkämäki
Kuvittele ja kokeile!
 • Osa 1: pe – la 7.-8.3.2024 perjantaina klo 16–19 ja lauantaina klo 10-16
 • Osa 2: pe – la 21.-22.3.2024 perjantaina klo 16–19 ja lauantaina klo 10-16
 • teemajaksolla keskitytään kokeiluihin ja improvisointiin ja tehdään harjoituksia, joissa teksti ja kuva kohtaavat ja genrerajoja ylitetään
 • opintojakson käytyään opiskelija osaa luoda tiiviin tarinan tai kohtauksen ja yhdistää siihen kuvallista kerrontaa sekä tuntee menetelmiä ja harjoituksia, joilla kehittää ja vahvistaa omaa ilmaisuvoimaansa
 • opettajat sarjakuvataiteilija Solja Järvenpää (Osa1) ja sanataideohjaaja Anna Kaija (Osa 2)
Kirjoittamisen luova prosessi 2
 • pe-la 4.–5.4. ja 25.–26.4.2025, perjantaisin klo 16–19 ja lauantaisin klo 10–16
 • opintojaksolla tehdään harjoituksia ja käydään palautekeskusteluja, joilla edistetään kunkin osallistujan tekstiprojekteja ja vahvistetaan osallistujan kerronnan taitoja ja omaäänistä ilmaisua
 • opintojakson käytyään opiskelija hallitsee menetelmiä ja keinoja, jotka edistävät hänen itsenäistä työskentelyään lukijana ja kirjoittajana
 • opettaja toimittaja-tietokirjailija, VTM Ina Ruokolainen
Opintoretki

Opintokokonaisuuden päätteeksi tehdään 3.5. kokopäiväretki, jonka ohjelmassa on kirjailijavieras, teatteriesitys ja yhteinen brunssi/lounas. Ohjelma tarkentuu kevätlukukauden 2025 aikana. Opintomaksu kattaa opintoretken yhteisen ohjelman kaikki kulut.

Maksuehdot

Mitä kaikkea opintomaksulla saa?

Maksu käsittää opetuksen ja oppimateriaaleja sekä opintokäyntien ja -vierailujen kulut (pääsymaksut, matkakuluja).

Opiskelijan on halutessaan mahdollista saada opettajalta henkilökohtaista ohjausta kirjoitustyölleen max 60 min/opiskelija.

Peruutus- ja keskeytysmaksut

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli peruutus tehdään ennen hakuajan päättymistä. Mikäli osallistuja peruu hakuajan päätyttyä jo vahvistamansa paikan ennen opintojen alkua, peruutusmaksuna peritään 50 % hinnasta.

Mikäli opiskelija keskeyttää jo aloittamansa opinnot, opintomaksu peritään täysimääräisenä. Vapautuksen opintomaksuista voi saada lääkärintodistuksen esittämällä.

Ota yhteyttä!

Ryhmän vastuuopettajana toimii toimittaja-tietokirjailija, VTM Ina Ruokolainen. Hänellä on pitkä kokemus toimittajan, kouluttajan ja kirjailijan työstä. Inan viimeaikaisia töitä ovat mm. toimittajaystävien Suvi Aholan ja Nenne Hallmanin kanssa yhteistyössä syntyneet Kolmen naisen kirjeitä. – Rakkaudesta, surusta ja luopumisesta (2022) ja Kolmen naisen matkakirja (2024).

ina@vuosikerta.fi, p. 0400 355 243

Lisätietoja koulutuksesta antaa myös kehittämispäällikkö Leena Mattila, leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi, 040 838 9515

Hae koulutukseen!

Hae Puolipiste-ryhmään 31.8.2024 mennessä. Ryhmään voidaan ottaa 12 opiskelijaa.

Pin It on Pinterest