Liikunta ja terveys

Koulutus liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin alalle aikoville

 

Lukuvuosi 2023-24
21.8.2023–31.5.2024 Haku on auki!

Tiedekoulutuksen liikunnan ja terveyden alan opinnoissa suoritat avoimen yliopiston liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden. Siinä paneudutaan terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn teemoihin liikuntabiologian ja -psykologian näkökulmista. Ohjelmassa on lisäksi terveystieteen ja ravitsemustieteen opintojaksoja

Koulutus sopii ensisijaisesti nuorille, lukio-opinnot päättäneille aikuisille, jotka tähtäävät alan korkeakouluopintoihin. Koulutuksen sisällöt tukevat myös samanaikaisen kunto- ja kilpaurheilun tai valmennustyön tavoitteita.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Kiinnostavatko liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset? Tähtäätkö alan yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin? Oletko tuleva  liikunnanopettaja, fysioterapeutti tai muu liikunta- ja hyvinvointialan asiantuntija?

Tiedekoulutuksen liikunnan ja terveyden alan opinnot perehdyttävät sinut ihmisen kehosta mitattavan hyvinvointitiedon perusteisiin sekä hyvinvoinnin edistämisen ja valmennuksen teemoihin.

Koulutuksen ytimen muodostaa avoimen yliopiston liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuus, joka käsittää opintojaksoja liikuntabiologiasta ja -psykologiasta.  Ymmärrystäsi ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista syventävät terveystieteen ja ravitsemustieteen opintojaksot. Tarjolla on myös osia psykologian ja kasvatustieteen perusopinnoista. – Liikunta- ja hyvinvointiala on kasvava alue, jolla yhä monialaisempaa osaamista tarvitaan ja arvostetaan .

Itsenäisen työskentelyn ja itseohjautuvuuden rinnalla opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen. Työskentelytavoissa korostuvat opiskelijoiden aktiivinen läsnäolo ja ja keskinäinen vuorovaikutus. Erilaiset soveltavat kurssit sekä työelämäopinnot tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Opinnot sisältävät osia Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen perusopinnoista.

 

Huom.! Liikunta ja terveys korvaa joissakin Tiedekoulutuksen ennakkotiedoissa mainitut, aiemmin ohjelmassa olleet terveystieteen ja ravitsemustieteen alan koulutukset. Käynnissä olevien terveystieteen ja ravitsemustieteen koulutusten lukuvuosi päättyy 2.6.2023.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelmassa pääosassa on avoimen yliopiston opinnoista koostuva kokonaisuus (25 op).

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kokonaisuus (JYU, 15 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen
 • Kehosta mitattava hyvinvointitieto
 • Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa
 • Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen
 • Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta
 • Liikuntapsykologian perusteet

Terveystieteiden (JYU) ja ravitsemustieteiden (UEF) opinnot (valitaan vähintään 10 op):

 • Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa
 • Lasten ja nuorten liikunta ja terveys
 • Liikunnan ja urheilun pedagogiikka
 • Fysiologian perusteet
 • Ravitsemustieteen perusteet
 • Ravitsemus ja elintavat

Myös kieli- ja viestintäopinnot (englanti, puheviestintä) sekä yksittäisiä muiden tieteenalojen opintojaksoja järjestetään yliopiston (JYU, UEF) tutkintovaatimusten mukaisesti.

Todistusvalinta ei ole ainoa tie yliopisto-opintoihin. Myös valintakokeen kautta voi päästä opiskelemaan. Vapaan akatemian opiskelijana saat valmennusta ja vinkkejä kokeessa menestymiseen. Akatemiassa suoritetut avoimen yliopiston opinnot sopivat hyvin liitettäväksi esim. liikuntatieteiden tai yhteiskuntatieteiden tutkintoon.

Huomaa, että opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

Opiskelua urheilun ehdoilla?

Liikunta ja hyvinvointi -opinnot on mahdollista sovittaa kilpaurheilun tai aktiivisen liikuntaharrastuksen rinnalle. Olemme valmiita etsimään ratkaisuja ja mahdollisuuksien mukaan tekemään järjestelyjä, jotka ottavat huomioon opiskelijan harjoitusaikataulut ja kilpailutapahtumat – ilman että opiskelun tavoitteellisuudesta tarvitsee tinkiä.

Kerro hakemuksessasi elämäntilanteestasi ja siitä, miten urheilu vaikuttaa päivittäiseen ajankäyttöösi.

 

Kuvio, jossa oman tieteenalan opintojen osuus opinnoista näkyy suurena ympyräkuviona ja muiden opiskeltavien asioiden osuudet pienempinä.
Liikunta ja terveys -alan opinto-ohjelma rakentuu kuvion osoittamalla tavalla. Pääosassa ovat omien tieteenalojen avoimen yliopiston opinnot.

”Haluan liikunnan ja terveystiedon opettajaksi lukioon.  – – Parasta Tiedekoulutuksessa on se, että kaikki mitä opiskelen, tuntuu olennaiselta ja hyödylliseltä ja että voin myöhemmin liittää opintosuorituksiani osaksi korkeakoulututkintoa.”
– Elisa Sairanen

Lue koko juttu täältä.

 

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnan keskeisiä kriteerejä ovat

 • suoritetut lukio-opinnot,
 • opiskelumotivaatio ja kiinnostus liikunta- ja hyvinvointialaa kohtaan
 • mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun Lahdessa

Vastaa harkiten ja huolella hakemuksen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan. Hakemuksessa on myös pieni ennakkotehtävä, jolla voit osoittaa valmiutesi tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen.

Huom.! Mikäli olet suorittanut muun toisen asteen koulutuksen, mainitse tästä hakemuksessa.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista. Siirry Opintomaksut- sivulle.

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa: Opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom.! Opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetyt avoimen yliopiston ja amk:n opintojaksot.

Lisätietoja

vastuuopettaja, TtM Nadia Nieminen
nadia.nieminen@vapaa-akatemia.fi
044 063 3574

kehittämispäällikkö, FM Leena Mattila
leena.mattila@vapaa-akatemia.fi
040 878 9515

Hakeminen

Haku lukuvuoden 2023-24 koulutukseen on auki 1.3.-10.8.2023.

Liikunta ja terveys löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta.
Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy ”ostoskoriin”. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Lahden kansanopiston Wilma”.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse hakemuksessa antamaasi osoitteeseen.


Tiedekoulutuksen muut alat: Kasvatustiede | Psykologia

Pin It on Pinterest