Opintomaksut ja opiskelijaetuudet

Koulutuskohtaiset opintomaksut löydät kunkin koulutuksen esittelysivulta kohdasta Opintomaksut. Joillakin koulutusaloilla ja kursseilla opintomaksua kasvattavat esim. laite- ja materiaalikulut tai runsas yksilöopetus ja -ohjaus. Perehdy myös asumista ja asumistukia koskevaan tietoon.

Opintomaksu erääntyy maksettavaksi kunkin kuukauden 4. päivään mennessä (poikkeuksena elokuu).

Lisätietoa

Jos sairastun

Sairausajalta hyvitetään opintomaksua ruokailun osalta. Omavastuu 5 päivää.

Opiskelupaikan peruuttaminen

Mikäli Vapaan akatemian hakija ilmoittaa, ettei ota jo vahvistamaansa opiskelupaikkaa vastaan, opisto laskuttaa 50 euron peruutusmaksun. Vapaa akatemia ei peri opiskelupaikan varausmaksua.

Opintojen keskeyttäminen

Keskeyttämismaksu peritään ilman terveydellistä syytä opintonsa keskeyttävältä opiskelijalta. Keskeyttämismaksu on 25 % jäljellä olevien opintomaksujen opetuksen maksuosuudesta. Ennakkoon suoritetun opintomaksun hyvitys lasketaan päivittäin eroamisilmoituksen jättöpäivästä.

Avoimen yliopiston opintokokonaisuuden keskeyttäminen

Mikäli Vapaan akatemian opintomaksuihin sisältyvää avoimen yliopiston opintokokonaisuutta suorittava opiskelija keskeyttää kansanopisto-opintonsa ennen syyslukukauden päättymistä, häneltä peritään avoimen yliopiston opinnoista se maksu, jonka avoin yliopisto perii Lahden kansanopistolta. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa kevätlukukauden aikana, häneltä peritään em. maksusta 50 %. Kesken jääneitä avoimen yliopiston perusopintoja voi jatkaa Vapaan akatemian opintojen päätyttyä, mutta opintojen jatkajalta avoin yliopisto perii uuden opintomaksun.

Opintojen rahoittaminen

Opiskelijat voivat hakea valtion opintotukea opintojensa rahoittamiseksi. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hakea valtion lainantakausta. Kelan sivuilta löytyy pikaopas opintoetuuksiin. Lisätietoja: www.kela.fi

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu vähintään kahdeksan vuotta työelämässä olleille. Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Työttömyysetuutta opiskelun ajalta voi saada TE-toimistossa oleva työnhakija, jonka työnhaku on voimassa. Opiskelijan tulee olla vähintään 25-vuotias. Ehtona on myös, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Lisätietoja: www.mol.fi

Miksi opiskelu maksaa?

Lahden kansanopisto & Vapaa akatemia on yksityisen säätiön ylläpitämä oppilaitos. Sen toimintaa rahoitetaan vain osittain julkisin varoin. Sen vuoksi tietyissä koulutuksissa peritään opintomaksuja.

Mitä opintomaksulla saa?

  • opetuksen
  • oppimateriaaleja
  • lounaan arkisin maanantaista perjantaihin ja päiväkahvin maanantaista torstaihin
  • Vapaan akatemian koulutuksissa oikeuden koulutuksen opintosuunnitelmaan kuuluvien avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintojen suorittamiseen ilman erillistä maksua

Pin It on Pinterest