Opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Miksi opiskelu maksaa?

Lahden kansanopisto (opisto ja Vapaa akatemia) on yksityisen säätiön ylläpitämä oppilaitos. Kansanopiston toimintaa rahoitetaan vain osittain julkisin varoin. Sen vuoksi perimme opiskelijoilta opintomaksuja.

Opintomaksut

Opintomaksun suuruuteen vaikuttavat 1) koulutusala sekä 2) asumismuoto. Joillakin koulutusaloilla ja kursseilla opintomaksua kasvattavat esim. laite- ja materiaalikulut tai runsas yksilöopetus ja -ohjaus. Koulutuskohtaiset opintomaksut löydät kunkin koulutuksen esittelysivulta kohdasta Opintomaksut. Perehdy myös asumista ja asumistukia koskevaan tietoon.

Mitä opintomaksulla saa?
  • opetuksen
  • oppimateriaaleja
  • lounaan ja päiväkahvin arkisin maanantaista perjantaihin
  • oikeuden koulutuksen opintosuunnitelmaan kuuluvien avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintojen suorittamiseen ilman erillistä maksua

Huom.! Nämä eivät koske ammatillisessa koulutuksessa ja perusopetuksessa opiskelevia.

Peruutusmaksu

Mikäli Vapaan akatemian hakija ilmoittaa, ettei ota jo vahvistamaansa opiskelupaikkaa vastaan, opisto laskuttaa 50 euron peruutusmaksun.

Huom.! Opisto ei peri opiskelupaikan varausmaksua.

Hyvä tietää
  • Opintomaksu erääntyy maksettavaksi kunkin kuukauden 4. päivään mennessä (poikkeuksena elokuu).
  • Sairausajalta hyvitetään opintomaksua ruokailun osalta. Omavastuu 5 päivää.
  • Keskeyttämismaksu peritään ilman terveydellistä syytä opintonsa keskeyttävältä opiskelijalta. Keskeyttämismaksu on 25 % jäljellä olevien opintomaksujen opetuksen maksuosuudesta. Ennakkoon suoritetun opintomaksun hyvitys lasketaan päivittäin eroamisilmoituksen jättöpäivästä.
  • Mikäli Vapaan akatemian opintomaksuihin sisältyvää avoimen yliopiston opintokokonaisuutta suorittava opiskelija keskeyttää kansanopisto-opintonsa ennen syyslukukauden päättymistä, häneltä peritään avoimen yliopiston opinnoista se maksu, jonka avoin yliopisto perii kansanopistolta (esim. Jyväskylän yliopiston perusopinnoissa 200 e). Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa kevätlukukauden aikana, häneltä peritään em. maksusta 50 %. Kesken jääneitä avoimen yliopiston perusopintoja voi jatkaa Vapaan akatemian opintojen päätyttyä, mutta opintojen jatkajalta avoin yliopisto perii uuden opintomaksun.

Opintotuki

Opiskelijat voivat hakea valtion opintotukea opintojensa rahoittamiseksi. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hakea valtion lainantakausta. Kelan sivuilta löytyy pikaopas opintoetuuksiin. Lisätietoja: www.kela.fi

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu vähintään kahdeksan vuotta työelämässä olleille. Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Työttömyysetuutta opiskelun ajalta voi saada TE-toimistossa oleva työnhakija, jonka työnhaku on voimassa. Opiskelijan tulee olla vähintään 25-vuotias. Ehtona on myös, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Lisätietoja: www.mol.fi

 

 

Pin It on Pinterest