Opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Miksi opiskelu maksaa?

Lahden kansanopisto on yksityisen säätiön ylläpitämä oppilaitos. Kansanopiston toimintaa rahoitetaan vain osittain julkisin varoin, toisin kuin esim. peruskouluja ja lukioita. Sen vuoksi perimme opiskelijoilta opintomaksuja.

Opintomaksut

Opintomaksun suuruuteen vaikuttavat 1) koulutusala sekä 2) asumismuoto. Joillakin koulutusaloilla ja kursseilla opintomaksua kasvattavat esim. laite- ja materiaalikulut tai runsas yksilöopetus ja -ohjaus. Koulutus- ja kurssikohtaiset opintomaksut löydät kunkin koulutuksen esittelysivulta kohdasta Opintomaksut.

Mitä opintomaksulla saa?
  • opetuksen
  • oppimateriaaleja
  • lounaan ja päiväkahvin arkisin maanantaista perjantaihin
  • oikeuden linjan opintosuunnitelmaan kuuluvien avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintojen suorittamiseen ilman erillistä maksua

Opistolla asuvan, kansanopistolinjalla opiskelevan opiskelijan kuukausimaksu sisältää lisäksi

  • majoituksen ja mahdollisuuden asua opistolla myös viikonloppuisin

Huom.! Nämä eivät koske ammatillisessa koulutuksessa ja peruskoulussa/kymppiluokalla opiskelevia.

Peruutusmaksu

Mikäli kansanopistolinjan hakija peruu opiskelupaikan vastaanottamisen 6.8.2018 jälkeen, opisto laskuttaa 50 euron peruutusmaksun.

Huom.! Opisto ei (aiemmista tiedoista poiketen) peri opiskelupaikan varausmaksua.

Hyvä tietää
  • Opintomaksu erääntyy maksettavaksi kunkin kuukauden 4. päivään mennessä (poikkeuksena elokuu).
  • Sairausajalta hyvitetään opintomaksua ruokailun osalta. Omavastuu 5 päivää.
  • Keskeyttämismaksu peritään ilman terveydellistä syytä opintonsa keskeyttävältä opiskelijalta. Keskeyttämismaksu on 25 % jäljellä olevien opintomaksujen opetuksen maksuosuudesta. Ennakkoon suoritetun opintomaksun hyvitys lasketaan päivittäin eroamisilmoituksen jättöpäivästä.
  • Mikäli kansanopiston opintomaksuihin sisältyvää avoimen yliopiston opintokokonaisuutta suorittava opiskelija keskeyttää kansanopisto-opintonsa ennen syyslukukauden päättymistä, häneltä peritään avoimen yliopiston opinnoista se maksu, jonka avoin yliopisto perii kansanopistolta (esim. Jyväskylän yliopiston perusopinnoissa 200 e). Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa kevätlukukauden aikana, häneltä peritään em. maksusta 50 %. Kesken jääneitä avoimen yliopiston perusopintoja voi jatkaa kansanopistovuoden jälkeen, mutta opintojen jatkajalta avoin yliopisto perii maksun.

Opintotuki

Opiskelijat voivat hakea valtion opintotukea opintojensa rahoittamiseksi. Tuki koostuu opintorahasta ja asumislisästä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hakea valtion lainantakausta. Kelan sivuilta löytyy pikaopas opintoetuuksiin. Lisätietoja: www.kela.fi

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu vähintään kahdeksan vuotta työelämässä olleille. Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Työttömyysetuutta opiskelun ajalta voi saada TE-toimistossa oleva työnhakija, jonka työnhaku on voimassa. Opiskelijan tulee olla vähintään 25-vuotias. Ehtona on myös, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Lisätietoja: www.mol.fi

Opintoseteliavustus

Opetushallituksen myöntämän opintoseteliavustuksen tarkoitus on edistää sen kohderyhmään kuuluvien (alhaisen pohjakoulutuksen omaavien, työttömien, peruskoulun päättäneiden) koulutukseen hakeutumista.

1250 euron avustuksia jaetaan 20:lle kansanopistolinjan (Animaatio, Elokuva, Kuvataide, Kuvitus ja graafinen suunnittelu, Valokuvaus, Kasvatus- ja opetusala, Psykologia, Teatteri I ja II) opiskelijalle hakemusten perusteella. Avustus huojentaa opiskelijan kuukausimaksua tasaisesti.

Mikäli haet opintoseteliavustusta, rastita hakemuksessa sitä koskeva kohta ja perustele lyhyesti, miksi tukea tulisi myöntää sinulle. Avustusta tulee hakea heinäkuun 2018 loppuun mennessä.

Huom.! Teatterikoulutuksen opiskelijoille on poikkeavan hakuajan vuoksi erillinen avustuksen hakuohje.

Huom.! Mikäli olet jättänyt hakemuksesi opistoon (muuhun koulutukseen kuin Teatteri I tai II) ennen 28.5.2018, voit hakea avustusta takautuvasti. Saat tähän sähköpostitse ohjeet.

Opiston johtoryhmä päättää apurahan myöntämisestä opiskelijaksi valituille elokuun alussa.

Pin It on Pinterest