Opintomaksut - tiedekoulutus

Tiedekoulutus

Kasvatustiede, Psykologia, Ravitsemustiede, Terveystiede

Opintomaksukuukausia ovat elokuu–huhtikuu. Opintomaksu erääntyy maksettavaksi kunkin kuukauden 4. päivään mennessä (poikkeuksena elokuu).

opintomaksu elokuu (€) 200
opintomaksu
syyskuu – huhtikuu (€ / kk)
350

Tutustu myös asumisvaihtoehtoihin ja -maksuihin sekä Kelan asumistukiin.

Hyvä tietää
  • Opintomaksuun kuuluu aina opetus ja ateriat (lounas, päiväkahvi).
  • Opintomaksu kattaa linjan opetussuunnitelmaan kuuluvat avoimen yliopiston opintojaksot. Erillisiä avoimen yliopiston maksuja ei peritä.
  • Opiskelu näissä koulutuksissa oikeuttaa hakemaan valtion opintotukea. Tuki koostuu opintorahasta ja asumislisästä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hakea valtion lainantakausta. Kelan opintotukilaskuri
  • Keskeyttämismaksu peritään ilman terveydellistä syytä opintonsa keskeyttävältä opiskelijalta. Keskeyttämismaksu on 25 % jäljellä olevien opintomaksujen opetuksen maksuosuudesta. Ennakkoon suoritetun opintomaksun hyvitys lasketaan päivittäin eroamisilmoituksen jättöpäivästä.
Opintoseteliavustus

Opetushallitus on myöntänyt Lahden kansanopiston säätiölle opintoseteliavustuksen, jota voidaan käyttää opiskelijoiden opintomaksujen alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustusta on päätetty jakaa Vapaan akatemian Tiedekoulutuksen tai Taidekoulutuksen opiskelijoille.

Opetushallitus edellyttää, että opintoseteliavustuksen saaja täyttää vähintään yhden seuraavista kriteereistä:
*hakijalla on alhainen pohjakoulutus (esim. vain peruskoulu) tai
*hakija on muusta syystä kokenut koulutukseen hakeutumisessa vaikeuksia tai
*hakijan työmarkkina-asema Vapaaseen akatemiaan hakeutuessa on työtön

Avustuksen hakijan tulee myös perustella taloudellisen tuen tarpeensa. Hae avustusta viimeistään 10.8.2022. Avustuspäätökset tehdään 12.8.2022. Huom.! Avustuksen suuruus riippuu avustukseen oikeutettujen hakijoiden määrästä, eikä sitä sen vuoksi voida ennalta määritellä.

Pin It on Pinterest