Riina Pentikäinen ja Sani Piiroinen, Tiedekoulutus

Terveystieteiden perusopinnot pohjustaa väylän yliopistoon

Kun Sani Piiroinen, 19, ei ylioppilasvuonnaan onnistunut saamaan haluamaansa opiskelupaikkaa, hän päätti katsoa eteenpäin, vaikka moni tuttu ”jäi korottelemaan arvosanoja”.

”En silti halunnut mennä välivuodeksi töihin, koska se ei olisi mitenkään edistänyt mahdollisuuksiani onnistua seuraavassa yhteishaussa”, Sani kertoo.

Samoja ajatuksia risteili toisaalla myös Riina Pentikäisen, 21, mielessä. Hänellä oli kesällä 2020 edessä toinen välivuosi.

Kumpikin selaili Vapaan akatemian Tiedekoulutuksen esitettä. Siinä tarjottiin vaihtoehtoa, joka tuntui järkevältä ratkaisulta. ”Halusin päästä elämässä eteenpäin. Lukuvuoden mittainen opintokokonaisuus oli jotakin uutta ja kivaa, josta saattoi innostua – toisin kuin paluusta lukion koulukirjojen pariin”, kertoo Riina.

Riinaa ja Sania yhdisti kiinnostus terveystieteisiin ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kummankin tähtäimessä oli näihin aloihin liittyviä ammatteja, kuten liikunnanopettaja, fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Tiedekoulutuksen sisään rakennettu mahdollisuus suorittaa 25 opintopisteen laajuiset terveystieteiden perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoina houkutti hakemaan.

Ryhmä oppii yhdessä keskustellen

Vapaassa akatemiassa avoimen yliopiston opintoja suoritetaan ryhmänohjausmallin mukaisesti. Liikuntatieteellisen tiedekunnan alaiset terveystieteiden opinnot on integroitu osaksi päätoimista opiskelua, joten terveystieteitä on ohjelmassa useana päivänä viikossa. Opintojaksojen sisältöihin ryhmää luotsaa TtM Nadia Nieminen.

Riina on ryhmässä opiskeluun ja ryhmänohjaukseen tyytyväinen. ”Ajattelin, että olisi vaikeampaa päästä opiskeluun kiinni, kun takana oli jo yksi lukionjälkeinen vuosi. Ryhmä on kuitenkin ollut merkittävä tuki ja turvallinen oppimisympäristö. Yksin olisi ollut hankalampaa.”

Hän kertoo tulleensa ryhmässä rohkeammaksi. ”Ei tarvitse jännittää, vastaanko väärin tai kysynkö tyhmän kysymyksen.”

”Ryhmässä on ollut vähän eri-ikäisiä ja erilaisessa elämäntilanteessa olevia opiskelijoita, mikä on tuonut keskusteluihin monia näkemyksiä ja näkökulmia”, lisää Sani. ”Se on ollut kiinnostavaa ja opettavaista.”

”Itseluottamus on kasvanut”

Ryhmän opettaja-ohjaajana Nadia Nieminen on myös akateemisen opiskelun käytänteisiin perehdyttäjä, jonka tuki ja turva korostuu oppimistehtäviin ja tentteihin valmistauduttaessa.

”Ensimmäisten oppimistehtävien äärellä oli epävarma siitä, mitä yliopiston opettaja odottaa ja millaista vastausta tehtävään halutaan”, Sani muistelee. ”Nyt itseluottamus on kasvanut, ja oppimistehtävien laatimiseen osaa suhtautua jo rennommin.”

Riina tunnistaa saman kehityksen. ”Osaan jo paremmin arvioida myös omia suorituksiani, esimerkiksi sitä miten hyvin onnistuin tentissä.”

Terveystieteiden perusopinnot saavat Riinalta ja Sanilta kiitosta monipuolisuudestaan. He näkevät osien nivoutuvan tiiviisti toisiinsa ja tarjoavan monipuolisia näkökulmia terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

Lukuvuoden aikana on voinut suorittaa myös psykologian ja ravitsemustieteen opintojaksoja. Ne ovat syventäneet ymmärrystä ihmisen kehityksestä, toiminnasta ja hyvinvoinnista.

Sani Piiroinen ja Riina Pentikäinen Lahdessa,Tietoportti-rakennuksen edessä
”Ryhmällä on ollut opintojen etenemisessä ja niissä onnistumisessa suuri merkitys”, kertovat Sani Piiroinen ja Riina Pentikäinen.
Vuodessa valinnat kypsyvät

Haastatteluhetkellä kevään yhteishaku korkeakouluihin on päättymässä. Sekä Sanille että Riinalle välivuoden aikana suoritetut opinnot antoivat varmuutta ja suuntaa unelmien opiskelu- ja urapolulle.

Riina kertoo saaneensa päätökselleen sinetin työssä oppimisen jaksolla. Ensisijaiseksi hakukohteeksi valikoitui luokanopettajan koulutus. ”Terveystieteiden opiskelun myötä hahmotan nyt paremmin lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen vaiheita ja tiedän esimerkiksi koululaisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista enemmän. Jo suorittamistani opinnoista tulee siis varmasti olemaan hyötyä myös opettajan ammatissa.”

Sanin valinta osui sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen. ”Terveystieteitä opiskellessani ymmärsin, että yksilön terveyttä enemmän olen kiinnostunut terveydenhuollon isoista kysymyksistä, rakenteista ja niiden kehittämisestä.”

Kumpikin toteaa hiukan huvittuneena hakukohteiden muuttuneen vuoden takaisista ja pohtii, oliko aiempi valinta sitten väärä. Ehkä oli, ehkä ei. ”Iso päätös vaatii kuitenkin kypsyttelyä ja ihmisenä kypsymistä”, toteaa Sani. Nyt tehtyjen päätösten takana on enemmän tietoa ja ymmärrystä.

Kun ovi yliopistoon aukeaa, Sanin ja Riinan opintorekistereissä on jo nelisenkymmentä tutkintoon liitettävää opintopistettä, mutta opintotuen enimmäiskuukausia ei ole kulunut lainkaan. Välivuosi Vapaassa akatemiassa on ollut järkevä ja innostava ratkaisu.

Yläosan kuvassa Nadia Nieminen (vas.), Sani Piiroinen ja Riina Pentikäinen
Teksti: Leena Mattila
Kuvat: Mikko Kerttula

* * *

Lue lisää:

Vapaa akatemia, Tiedekoulutus, Terveystiede
Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto

 

Haku Tiedekoulutukseen, lv. 2021-22

Tiedekoulutuksessa voi terveystieteiden lisäksi valita ravitsemustieteen, psykologian ja kasvatustieteen alan opinnot. Haku elokuussa 2021 alkaviin opintoihin 2.8.2021 mennessä. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Valinnassa painottuvat hakijan kiinnostus alaa kohtaan, motivaatio ja tavoitteet sekä mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun lukuvuoden ajan.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Leena Mattila, leena.mattila@vapaa-akatemia.fi, 040 838 9515

Pin It on Pinterest