Koulutus ravitsemuksen ja hyvinvoinnin alalle aikovalle

22.8.2022–2.6.2023 

Ravitsemustieteen alan opinnoissa olet terveyskysymysten ytimessä. Perehdyt tutkittuun tietoon ravitsemuksen yhteydestä terveyteen ja syömisen merkityksestä hyvinvoinnin osatekijänä.

Opinnot sopivat lukion jälkeen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan korkeakouluopintoihin tähtääville mutta myös ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden täydentäjille. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Oletko kiinnostunut ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä? Tähtäätkö alan yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin? Oletko tuleva ravitsemusterapeutti, tuotekehittäjä, ravitsemusneuvoja tai muu terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntija-ammattilainen?

Tiedekoulutuksen ravitsemustieteen alan opinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ravitsemukseen ja liikuntaan sekä ravintofysiologiaan. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä. Ravitsemuskysymyksiä tarkastellaan yksilön, väestöryhmien ja koko väestön näkökulmista.

Koulutus paneutuu hyvinvointikysymyksiin myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Esimerkiksi terveystiedon, psykologian ja kasvatustieteen opintojaksoilla on mahdollista syventää käsitystä ihmisen käyttäytymisestä, toiminnasta ja ohjaamisesta.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota korkea-asteen opinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseen. Samalla tuetaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista. Työskentelyssä painottuvat yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja dialogi.

erilaisia terveellisiä ruoka-aineita

Erilaiset projektit ja vierailut sekä soveltavat ja työelämäopinnot  tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä ja vaihtelua.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelman ytimessä ovat Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset ravitsemustieteen perusopinnot (25 op)*.

Ravitsemustieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Ravitsemustieteen perusteet 5 op
  • Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 5 op
  • Ravitsemus ja elintavat 5 op
  • Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
  • Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op

Myös kieli- ja viestintäopintoja (englanti, puheviestintä) sekä yksittäisiä ravitsemustieteen aineopintojen ja muiden tieteenalojen opintojaksoja järjestetään yliopiston (JY, TY) ja ammattikorkeakoulun (LAB, XAMK) tutkintovaatimusten mukaisesti. Suoritukset on soveltuvin osin mahdollista liittää osaksi tulevaa yliopisto- tai amk-tutkintoa. Opinto-ohjelmaan kuuluu aina myös soveltavia opintojaksoja sekä työelämätietoutta.

Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kaksi perusopintokokonaisuutta, esim. ravitsemustieteessä ja terveystieteissä. Tämä edellyttää vahvaa motivaatiota, hyviä opiskelutaitoja sekä sitoutumista aikatauluihin.

Huomaa, että opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

*OPS-tiedot on päivitetty 21.6.2022

graafinen kuvio, joka osoittaa oman tieteenalojen olevan opinto-ohjelmassa pääosassa

Toinen reitti yliopistoon

Vaikka korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuonna 2020, todistusvalinta ei ole ainoa tie yliopisto-opintoihin. Myös valintakokeen kautta voi päästä opiskelemaan. Vapaan akatemian opiskelijana saat valmennusta ja vinkkejä kokeessa menestymiseen.

Akatemiassa suoritetut ravitsemustieteen perusopinnot sopivat hyvin liitettäväksi esim. liikunta-, sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijan tutkintoon.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnan keskeisiä kriteerejä ovat

  • suoritetut toisen asteen opinnot,
  • opiskelumotivaatio ja kiinnostus ravitsemus- ja hyvinvointialaa kohtaan
  • mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun Lahdessa

Vastaa harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan.

Huom.! Mikäli et ole käynyt lukiota, mutta olet suorittanut muut toisen asteen opinnot ja tunnet hallitsevasi riittävät perustiedot ja opiskelutaidot, mainitse tästä hakemuksessasi.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista: Opintomaksut.

Tiedekoulutuksessa opintomaksu kattaa kaikki opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liitetyt avoimen yliopiston/amk:n opintojaksot.

Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen muttei kuluta tutkintotavoitteisen opiskelun tukikuukausia. Lisätietoja: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Lisätietoja

Nadia Nieminen
vastuuopettaja
nadia.nieminen@vapaa-akatemia.fi
044 063 3574

Leena Mattila
kehittämispäällikkö
leena.mattila@vapaa-akatemia.fi
040 878 9515

Kun olet päättänyt hakea…

Ennen kuin lähetät hakemuksesi, haluat ehkä tietää, mitä sitten tapahtuu ja milloin saat tietää opiskelupaikasta.

Katso video: Näin hakuprosessi etenee (2:44)

Hakeminen

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2022-23 koulutukseen on päättynyt, mutta otamme elokuun ajan vastaan hakemuksia vapaille paikoille.

Ravitsemustiede löytyy väliotsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".


Tiedekoulutuksen muut alat: Kasvatustiede | Psykologia | Terveystiede

Pin It on Pinterest