Uutiset

Uusi lukuvuosi avaa ovia Eurooppaan

Osa värikkäästä karttapallosta, näkyvillä pääosa Euroopan maista.

Kansainvälinen toiminta värittää Lahden kansanopiston ja Vapaan akatemian lukuvuotta 2024-25

Lokakuussa 2024 starttaa opiston hallinnoima puolitoistavuotinen aikuiskoulutuksen Erasmus+-projekti From Pointless to Purposeful, jonka yhteistyökumppanit tulevat Liettuasta ja Espanjasta. Projektissa tutkitaan positiivisen pedagogiikan soveltamista aikuiskoulutuksessa. Tavoitteena on kehittää opetushenkilölle käytäntöjä ja  työkaluja, joiden avulla opiskelijan motivaatiota ja tulevaisuusorientaatiota on mahdollista vahvistaa.

Opistolle myönnetty Erasmus+-akkreditointi mahdollistaa Tiedekoulutuksessa kasvatustieteen alaa opiskeleville huhti-toukokuussa 2025 opintomatkan toiseen Euroopan maahan. Viisipäiväisellä opintomatkalla tutustutaan kohdemaan kasvatus- ja opetusalan käytäntöihin ja luodaan verkostoja.

Kansainvälinen toiminta toteuttaa osaltaan opiston strategiaa, jossa osallistuminen aikuiskasvatusta ja sivistystä koskevaan, eurooppalaisia arvoja vahvistavaan vuoropuheluun nähdään tärkeänä.

Opiston kansainvälisen toiminnan strategisen suunnitelman mukaisesti opiskelijoille halutaan tarjota mahdollisuus avartaa tiedollista, eettistä ja yhteiskunnallista sivistystään vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa, aitojen kokemusten myötä.

Kansainvälisissä projekteissa vahvistetaan myös henkilöstön aikuispedagogista osaamista ja tuetaan verkostoitumista eurooppalaisten kollegoiden kanssa.

Tiedustelut:
rehtori Petri Pullinen, petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi
kehittämispäällikkö Leena Mattila, leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi

Pin It on Pinterest