Uutiset

Ministeriö vakinaisti aikuisten perusopetuksen paikkamäärän

AIPE-opetus jatkuu nykyisessä laajuudessaan.

Ali Hosseini henkilökuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että Lahden kansanopisto voi jatkaa aikuisten perusopetuksen järjestämistä sen nykyisessä laajuudessa. Päätös vakinaistaa oppilasmäärän 150:een. Edellinen järjestämislupa vuodelta 2017 oli osin määräaikainen ja voimassa vuoden 2022 elokuuhun saakka.

“Tämä ministeriön päätös vahvistaa Lahden kansanopiston asemaa lahtelaisena maahanmuuttajakouluttajana”, toteaa rehtori Petri Pullinen. Aikuisten perusopetuksen lisäksi opisto järjestää maanhanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.

Aikuisten perusopetuksen koordinaattori Anna Halme iloitsee päätöksestä. ”Tuntui hienolta saada tieto jo nyt. Päätös ei toisaalta yllättänyt, sillä laajalle toiminnalle on perusteltua tarvetta”, hän kertoo.

Opisto järjestää oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajataustaisille aikuisille lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen perusopetusta. Koulutukseen osallistuvilta puuttuu peruskoulua vastaavat opinnot, tai ne ovat lähtömaassa jääneet kesken.

Opistossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja opiskelusuunnitelma, joka ottaa huomioon hänen aiemmat opintonsa sekä kouluttautumiseen ja työelämään liittyvät tavoitteensa.

Lahden kansanopistossa AIPE-opintoja on järjestetty nykymuotoisena vuodesta 2017 lähtien. Päättötodistuksen saa vuosittain 20-40 opiskelijaa. Todistus oikeuttaa hakeutumaan toisen asteen koulutukseen.

Mm. vuoden 2019 pakolaisnaiseksi valittu Rand Mohamad Deeb opiskeli Lahden kansanopistossa ennen lukioon siirtymistään.

Aikuisten perusopetukseen ja kotoutumiskoulutukseen on jatkuva haku. Elokuussa alkaviin opintoihin hakemus tulee lähettää heinäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

rehtori Petri Pullinen petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi, 040 835 1531

Kuva:

Afganistanilainen Ali Hosseini on yksi aikuisten peruskoulun suorittaneista. Lue Alin opiskelijatarina.

Pin It on Pinterest