Projektit

OSSI - osaaminen esiin

Tavoitteet

 • edistää maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluopintoihin pääsyä
 • nopeuttaa maahanmuuttajien ammatillisten ja korkeakouluopintojen etenemistä
 • edistää koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä
 • vakiinnuttaa Päijät-Hämeeseen verkostomainen kielikoulutus-, ohjaus- ja rahoitusmalli, joka palvelee myös ylemmän kielitaitotason koulutusta tarvitsevia maahanmuuttajia
 • avata koulutus- ja työelämäpolkuja hankkeen pilottikoulutuksiin ja ohjauspalveluihin osallistuville maahanmuuttajille.

Hankkeessa pilotoidaan ohjaus- ja koulutusmalleja, jotka sisältyvät kolmeen työpakettiin:

 • Työpaketti 1: Koulutustuotteet ja niiden rahoitusmallit (koordinoija Lahden kansanopisto)
 • Työpaketti 2: Ohjausmallin rakentaminen (koordinoija Koulutuskeskus Salpaus)
 • Työpaketti 3: Verkostomaisen toimintamallin vakiinnuttaminen (koordinoija LAMK)

Välillisenä tavoitteena on monikulttuurisen osaamisen lisääntyminen alueen yrityksissä ja organisaatioissa.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät nuoret ja työttömyysuhan alaiset oppilaitoksista valmistuneet nuoret. Välilliset kohderyhmät ovat jo työssä olevat maahanmuuttajat ja eri organisaatioiden henkilöstö.

Hankkeessa syntyy

 • alueellinen verkostomalli suomen kielen koulutuksen järjestämiseen
 • ohjaus- ja koulutusmalli
 • koulutustuotteita 8-10 kpl
 • julkaisuja 4 kpl
Osapuolet ja toteuttajat

Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Koulutuskeskus Salpaus
Lahden kansanopisto

Sidosryhmät

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut
Hämeen TE-toimisto
Lahden kaupungin alueellinen integraatiopalvelupiste (ALIPI)
Lahden yhteiskoulun aikuislukio
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Wellamo- opisto

Lisätietoja

rehtori Petri Pullinen
petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi
040 835 1531

Pin It on Pinterest