Toimitko media-alalla freelancerina, osa-aikaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa? Välimerkki on maksuton koulutus media-alalla ns. epätavallisissa työsuhteissa työskenteleville. Koulutuksessa osallistuja kehittää osaamistaan ja parantaa työelämän kannalta tarpeellisia avaintaitoja. Välimerkki antaa valmiuksia myös media-alan yrittäjyyteen.

Koulutus toteutetaan lukuvuoden 2023–24 aikana.

Koulutuksen kohderyhmä, tavoitteet ja sisällöt

Välimerkki-koulutus on suunnattu muussa kuin päätoimisessa vakituisessa työsuhteessa oleville henkilöille, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillisia valmiuksia antavaa tutkintoa ja joiden tavoitteena on työllistyä tai aloittaa yritystoiminta.

Koulutukseen voivat hakeutua myös eläkeläiset, joiden tavoitteena on jatkaa työelämässä.

Välimerkki-koulutuksessa osallistuja vahvistaa ja kehittää media-alan ja visuaalisen viestinnän taitojaan seuraavilla osa-alueilla:

 • videotuotanto, liikkuva kuva
 • valokuvauksen perusteet
 • valaisu
 • äänitys
 • editointi
 • kuvankäsittely
 • digitaalinen julkaisu

Ammatillisen osaamisen rinnalla osallistuja vahvistaa muita työelämässä tärkeitä taitoja:

 • sosiaaliset taidot
 • ajattelun taidot
 • itsesäätelyn taidot
 • yrittäjyystaidot

Rennosti pukeutunut nuori mies kannattelee valokuvausstudiossa suurta heijastinta.

Osallistuja  saa koulutuksen aikana henkilökohtaista ohjausta, jolla kartoitetaan aiempaa osaamista, olemassa olevia taitoja ja oppimistarpeita. Lopuksi laaditaan henkilökohtainen suunnitelma jatkopolusta työelämään tai siirtymisestä tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja hallitsee aiempaa paremmin media-alan perustaidot sekä yleisiä työelämätaitoja. ja hänelle voidaan antaa osaamisesta kertovia digitaalisia osaamismerkkejä. Merkki on jatkuvasti yleistyvä tapa osoittaa osaamista työnhakutilanteessa.

Tavoitteena on, että Välimerkki-koulutuksen jälkeen osallistujalla on edellytyksiä siirtyä työllistävämpään ja vakaampaan ammattiin tai vakaampaan työmarkkina-asemaan nykyisissä työtehtävissään.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopetusta Lahdessa (Tietoportti, Saimaankatu 11), etäopetusta sekä ohjattua itsenäistä työskentelyä

Etäopetusta varten osallistuja tarvitsee älypuhelimen tai tietokoneen. Muuten koulutuksessa käytetään Vapaan akatemian opetusvälineitä, kalustoa ja ohjelmistoja.

Koulutus on maksuton. Se toteutetaan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoituksella.

Aikataulu ja haku

Koulutus toteutetaan lukuvuoden 2023–24 aikana. Aikataulu tarkennetaan osallistujille sähköpostitse.

Koulutukseen haetaan 29.10.2023 mennessä. Siirry sähköiseen hakuun tästä. (Linkki päivitetään myöhemmin.)

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta antaa media-alan opettaja Mikko Kerttula.

mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi
050 407 2329

 

Pin It on Pinterest