Välimerkki – väylä lisämeriiteille

Toimitko freelancerina, osa-aikaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa? Välimerkki on maksuton koulutus ns. epätavallisissa työsuhteissa työskenteleville. Koulutuksessa osallistuja kehittää osaamistaan ja parantaa työelämän kannalta tarpeellisia avaintaitoja. Välimerkki antaa valmiuksia myös media-alan yrittäjyyteen.

Koulutus toteutetaan lukuvuoden 2023–24 aikana. Opetus alkaa 20.11.2023. – Koulutuksessa on vapaita paikkoja! Hae nyt!

Koulutuksen kohderyhmä, tavoitteet ja sisällöt

Välimerkki-koulutus on suunnattu muussa kuin päätoimisessa vakituisessa työsuhteessa oleville henkilöille, joilla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillisia valmiuksia antavaa tutkintoa ja joiden tavoitteena on työllistyä tai aloittaa yritystoiminta. Koulutukseen voivat hakeutua myös eläkeläiset, joiden tavoitteena on jatkaa työelämässä.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 20 opintopistettä.

Välimerkki-koulutuksessa osallistuja vahvistaa ja kehittää media-alan ja visuaalisen viestinnän taitojaan seuraavilla osa-alueilla:

 • videotuotanto, liikkuva kuva
 • valokuvauksen perusteet
 • valaisu
 • äänitys
 • editointi
 • kuvankäsittely
 • digitaalinen julkaisu

Laajuus yhteensä 13 opintopistettä.

Ammatillisen osaamisen rinnalla osallistuja vahvistaa muita työelämässä tärkeitä taitoja:

 • sosiaaliset taidot
 • ajattelun taidot
 • itsesäätelyn taidot
 • yrittäjyystaidot

Laajuus yhteensä 7 opintopistettä.

Rennosti pukeutunut nuori mies kannattelee valokuvausstudiossa suurta heijastinta.

Osallistuja  saa koulutuksen aikana henkilökohtaista ohjausta, jolla kartoitetaan aiempaa osaamista, olemassa olevia taitoja ja oppimistarpeita. Lopuksi laaditaan henkilökohtainen suunnitelma jatkopolusta työelämään tai siirtymisestä tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja hallitsee aiempaa paremmin media-alan perustaidot sekä yleisiä työelämätaitoja. ja hänelle voidaan antaa osaamisesta kertovia digitaalisia osaamismerkkejä. Merkki on jatkuvasti yleistyvä tapa osoittaa osaamista työnhakutilanteessa.

Tavoitteena on, että Välimerkki-koulutuksen jälkeen osallistujalla on edellytyksiä siirtyä työllistävämpään ja vakaampaan ammattiin tai vakaampaan työmarkkina-asemaan nykyisissä työtehtävissään.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opintoihin sisältyy lähiopetusta Lahdessa (Tietoportti, Saimaankatu 11), etäopetusta sekä ohjattua itsenäistä työskentelyä.

Opintokokonaisuus 20 op suoritetaan 20.11.2023-16.5.2024 välisenä aikana.

Etäopetusta varten osallistuja tarvitsee älypuhelimen tai tietokoneen. Muuten koulutuksessa käytetään Vapaan akatemian opetusvälineitä, kalustoa ja ohjelmistoja.

Kysy lisää!

opettaja Mikko Kerttula.
mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi
050 407 2329

 

Aikataulu ja haku

Koulutuksen suunniteltu aloituksen ajankohta on 20.11.2023.
Aikataulu tarkennetaan osallistujille sähköpostitse.

Koulutuksessa on vapaita paikkoja. Opiskelijavalintoja tehdään 15.11.2023 asti.

Siirry sähköiseen hakuun tästä. 

Välimerkki löytyy otsikon Kurssit alta. Valintasi siirtyy ”ostoskoriin”. Haun yhteydessä ei kuitenkaan peritä mitään maksuja.

Hyvä tietää

EU:n lippu ja teksti "Euroopan unionin rahoittama"

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Pin It on Pinterest