Koppi kaikista

Hankkeessa pyritään ehkäisemään suomen kielen opintojen keskeytymisestä johtuvaa maahanmuuttajien syrjäytymistä.
Hanke saa rahoitusta Päijät-Hämeen liitolta.

Koppi kaikista paneutuu maahanmuuttajaopiskelijoiden suomen kielen opiskelun keskeyttämisen syihin ja pyrkii torjumaan keskeytyneistä opinnoista syntyvää syrjäytymisen vaaraa.

Keskeyttämisen taustalla on usein syitä ja tilanteita, jotka ratkeavat esim. elämäntilanteen muuttuessa. Toisinaan kyse on kuitenkin oppimisvaikeuksista tai muista pitkäaikaisista opiskelua vaikeuttavista syistä, joiden vuoksi opiskelija päätyy keskeyttämään hankalana kokemansa opiskelun – mikäli ei saa tarvitsemaansa tukea. Joskus keskeyttämisen syyt ovat moninaisempia.

Paluu opintojen pariin voi keskeyttämisen syistä riippumatta olla vaikeaa. Opiskelija tarvitsee tilanteessa ohjausta ja kannustusta.

Hankkeen keskiössä on kaksi rinnakkaista toimintoa:

  • opintojenaikaisen tuen vahvistaminen niille, joilla on eri syistä kasvanut keskeyttämisriski
  • keskeyttäneiden opiskelijoiden kontaktointi ja ohjaaminen takaisin opintojen pariin

Hankkeen avulla pyritään ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja opiskelusta sivuun jättäytymistä mm.

  • lisäämällä tukiopetusta tai eritytettyä opetusta
  • vahvistamalla omakielisen koulunkäynninohjaajan antamia tukitoimia
  • lisäämällä erityisopettajan antamaa opetusta
  • muilla tapauskohtaisilla keinoilla

Maakuntaliiton rahoituspäätöksessä (9.1.2023) todetaan seuraavaa:

Hanke toteuttaa Päijät-Hämeen maakuntastrategian uudistumisen teemaa ja erityisesti valtion ja Päijät-Hämeen aluekehityskeskustelujen
syrjäytyneisyyden korjaamisen teemaa . Hankkeessa kokeillaan maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa samanaikaisopetusta, jossa erityisopettaja työskentelee ryhmässä kielenopettajan rinnalla sekä omakielistä koulunkäynninohjaajaa. Nämä toimet voivat ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja saada jo keskeyttäneitä opiskelijoita takaisin opintojen pariin, mikä pienentää syrjäytymisriskiä. 

 

 

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Maria Beirad
maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi

Pin It on Pinterest