Päättyneet projektit

Entr21 – 21st Century Skills Entrepreneurship

Kaksivuotisessa hankkeessa keskityttiin tulevaisuuden työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseen. Fokus oli työnhakijoissa, jotka tarvitsevat tukea oman osaamisensa tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen.

Hankkeen kesto: 1.11.2020–31.10.2022

Osallistujat suunnittelivat hankkeen aikana kaksi opintokokonaisuutta: toisen työnhakijoille ja toisen heitä ohjaaville opettajille, valmentajille ja muille tukihenkilöille. Lisäksi hankkeessa kehitettiin työkaluja työnhakutyöpajojen järjestäjille ja vetäjille.

21st Century Skills Entrepreneurship sai rahoituksensa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Mukana oli osallistujia viidestä Euroopan maasta.

 •  suem.be, Belgia
 • Stichting Bloom, Alankomaat
 • Ljudska Univerza Nova Gorica, Slovenia
 • TOIMI-työvalmennussäätiö, Suomi
 • Lahden kansanopiston säätiö, Suomi
 • Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej, Puola

 

Lisätiedot

opettaja Mikko Kerttula
mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi

Hankkeen verkkosivut

Kettu – ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta

Hankeen päätavoite oli antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan. Välillisenä tavoitteena oli opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.

Hankkeen kesto: 1.5.2018 – 31.10.2020

Hankkeessa laadittiin ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausvalmennuksen koulutusohjelma, joka sisäls

 • ammattitaitovaatimukset sekä
 • henkilöstön henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS)
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen,
 • tavat hankkia puuttuvaa osaamista 70-20-10 -mallilla,
 • osaamisen arviointitavat

Tuloksia:

 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen on kehittynyt
 • Uraohjausmallin kuvaus
 • Uraohjausmalli käytössä opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa
 • Kokemuksia erilaisista toimintamalleista
 • Uraohjauksen uudenlaiset toimintatavat ovat käytössä osana ammatillista koulutusta
 • Nuorten työllistymisvalmiudet parantuneet

Hankkeessa mukana

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (hallinnoija)
Kiipulan ammattiopisto
Lahden ammattikorkeakoulu Oy (LAMK)
Lahden kansanopisto
Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
Suomen Urheiluopisto (Vierumäki)
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy, Pajulahti

Lisätiedot

opettaja Sari Ryynänen-Jussila
sari.ryynanen-jussila@lahdenkansanopisto.fi

Hanke sai rahoitusta EU:lta.

 

Työmaa – työelämämahdollisuuksia maahanmuttajille

 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää aikuisten perusopetuksessa olevien opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä sekä työelämäjaksoja kansanopistojen ja työelämätoimijoiden yhteistyönä. Hankkeen ytimen muodosti työelämäyhteyksien seitsemän askelman osaamisen portaikon kehittäminen osaksi maahanmuuttajien aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Hankkeen kolmella kansanopistolla on paljon omaa kokemusta työelämäyhteyksien rakentumisesta, mutta hankkeessa hajanaisista kokemuksista koottiin yhtenäinen toimintatapa, joka varmistaa työelämäohjauksen toteutumisen jokaisen opiskelijan kohdalla.

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 31.12.2020

Hanke sai rahoitusta EU:lta.

Tavoitteet

1. Mallintaa maahanmuuttajien työelämäyhteyksien kehittymisen portaikko -toimintamalli, joka voidaan monistaa kaikille aikuisten perusopetuksen koulutuksen järjestäjien käyttöön.
2. Lisätä aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja työelämätoimijoiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa koulutuksen järjestäjien osaamista maahanmuuttajien koulutuksessa.
3. Vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kotoutumista.
4. Vahvistaa maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä yleisiä työelämätaitoja.
5. Mallintaa joustavat työssäoppimisväylät hankkeen työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa.
6. Vahvistaa maahanmuuttajien itsereflektion taitoja ja itsetuntemusta.
7. Tasa-arvon lisääminen eri ammattialoilla

Toimenpiteet ja toteuttajat
 • 7-portaisen työelämälähtöisen osaamisen portaikon mallintaminen ja levittäminen
 • Aikuisten perusopetuksen paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen työelämälähtöisyyden näkökulmasta
 • Kansanopistojen ja työelämätoimijoiden yhteistyön lisääminen ja kehittäminen

Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan Opisto

Osatoteuttajat:
Lahden kansanopisto
Peräpohjolan Opisto

Lisätiedot

rehtori Petri Pullinen
petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi

OSSI – Osaaminen esiin

Hankkeen kesto: 1.8.2015 – 31.1.2018

Tavoitteet

 • edistää maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluopintoihin pääsyä
 • nopeuttaa maahanmuuttajien ammatillisten ja korkeakouluopintojen etenemistä
 • edistää koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä
 • vakiinnuttaa Päijät-Hämeeseen verkostomainen kielikoulutus-, ohjaus- ja rahoitusmalli, joka palvelee myös ylemmän kielitaitotason koulutusta tarvitsevia maahanmuuttajia
 • avata koulutus- ja työelämäpolkuja hankkeen pilottikoulutuksiin ja ohjauspalveluihin osallistuville maahanmuuttajille.

Välillisenä tavoitteena oli monikulttuurisen osaamisen lisääntyminen alueen yrityksissä ja organisaatioissa.

Hankkeessa pilotoitiin ohjaus- ja koulutusmalleja, jotka sisältyvät kolmeen työpakettiin:

 • Työpaketti 1: Koulutustuotteet ja niiden rahoitusmallit (koordinoija Lahden kansanopisto)
 • Työpaketti 2: Ohjausmallin rakentaminen (koordinoija Koulutuskeskus Salpaus)
 • Työpaketti 3: Verkostomaisen toimintamallin vakiinnuttaminen (koordinoija LAMK)

Kohderyhmä

Ensisijainen kohderyhmä: maahanmuuttajataustaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät nuoret ja työttömyysuhan alaiset oppilaitoksista valmistuneet nuoret.
Välilliset kohderyhmät: työssä olevat maahanmuuttajat ja eri organisaatioiden henkilöstö.

Hankkeessa syntyi

 • alueellinen verkostomalli suomen kielen koulutuksen järjestämiseen
 • ohjaus- ja koulutusmalli
 • koulutustuotteita 8-10 kpl
 • julkaisuja 4 kpl

Hankkeen hallinnoija: Lahden ammattikorkeakoulu Oy.
Yhteistyökumppanit: Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kansanopisto

Sidosryhmät
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut
Hämeen TE-toimisto
Lahden kaupungin alueellinen integraatiopalvelupiste (ALIPI)
Lahden yhteiskoulun aikuislukio
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Wellamo- opisto

Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Lisätiedot

rehtori Petri Pullinen
petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi

Pin It on Pinterest