Monipuolinen koulutus lukemisen, kirjoittamisen ja teatterin ystäville

10.3.–2.12.2023

Puolipiste-koulutus on suunniteltu aikuisopiskelijoille, jotka ovat ehtineet ns. kolmanteen ikään eli työiän jälkeiseen elämänvaiheeseen ja haluavat omistaa aikaansa lukemiselle, kirjoittamiselle, teatterille ja omalle hyvinvoinnilleen. Myös työikäiset aikuiset voivat hakea ryhmään.

Osallistuja voi olla sanataiteen tekijä tai kuluttaja; tärkeintä on aito kiinnostus ja tutkiva ote lukemiseen, kirjoittamiseen ja erilaisten tekstien analysointiin ja tulkintaan sekä halu oppia uutta ja toimia ryhmässä.

Toteutus ja tavoitteet

Puolipiste koostuu viidestä 2 op:n laajuisesta teemajaksosta. Kussakin jaksossa järjestetään kaksi pe–la lähiopetusjaksoa (perjantaisin klo 16–19 ja lauantaisin klo 10–16), jotka sisältävät teoriaopintoja sekä ohjattuja harjoituksia. Lähiopetusta on siten yhteensä 20 t/teema. Tapaamisten välissä opiskellaan eri oppimisympäristöissä opettajan laatiman ohjelman ja tehtävänantojen mukaisesti.

Ryhmän jäsenet vahvistavat kukin omista lähtökohdistaan paitsi tietojaan ja taitojaan sanataiteen alalla, myös omaa hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Teemojen yhteydessä pohditaan sanataiteiden suhdetta yhteiskuntaan ja maailmaan sekä muihin taiteisiin. Punaisena lankana jaksolta toiselle kulkee osallistujan oma suhde luontoon ja rakennettuun elinympäristöön. Opiskelussa painottuvat kokeileva ja keskusteleva ote sekä vuorovaikutus opettajan ja ryhmän kesken.

Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • tuntee teorioita, käsitteitä ja työkaluja, jotka vahvistavat hänen kykyään analysoida, tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä sekä kokea elämyksiä ja nautintoa niiden parissa,
 • osaa ja haluaa soveltaa oppimaansa omassa elämässään huviksi ja hyödyksi

 

Nainen keltaisessa villatakissa kynä kädessä tietokoneen ja muistiinpanojen ääressä.
Lähitapaamisten välissä osallistujat työstävät annettuja oppimistehtäviä. Suljetussa verkko-oppimisympäristössä yhteys opettajaan ja ryhmään säilyy tiiviinä myös tapaamisten välillä.

Teemajaksot ja aikataulu

1 Kirjoittajan lukupiiri 2 op
 • pe–la 10.–11.3. ja 24.–25.3.2023
 • opintojakson käytyään opiskelija tuntee lukijana käsitteitä ja työkaluja, jotka vahvistavat hänen kykyään analysoida ja tulkita erilaisia tekstejä
 • jatketaan verkkolukupiirinä koko koulutuksen ajan
 • opettaja toimittaja-tietokirjailija, VTM Ina Ruokolainen
2 Ideasta reseptioon 2 op
 • pe-la 14.–15.4. ja 5.–6.5.2023
 • opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvata kaunokirjallista työprosessia ideoinnista julkaisuun ja ymmärtää lukijan roolin osana kirjallisuuden kenttää
 • opintojakso sisältää kirjailijavierailun tai -vierailuja
 • opettaja toimittaja-tietokirjailija, VTM Ina Ruokolainen
3 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen 2 op
 • pe-la 26.–27.5. ja 9.–10.6.2023
 • opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa tarinallisuuden merkityksen ihmiselle, löytää omasta elämästään materiaalia kirjoittamiseen ja osaa etäännyttää kokemaansa fiktion ja faktatiedon keinoin
 • opettaja toimittaja-tietokirjailija, VTM Ina Ruokolainen
4 Kuva ja teksti kohtaavat 2 op
 • pe-la 1.–2.9. ja 15.–16.9.2023
 • opintojakson käytyään opiskelija tuntee sarjakuvan ja kuvituksen historiaa ja käsitteitä ja osaa luoda tiiviin tarinan tai kohtauksen ja yhdistää siihen kuvallista kerrontaa
 • opettaja sarjakuvataiteilija Solja Järvenpää
5 Kirjan sivuilta näyttämölle 2 op
 • la 30.9. klo 10.00–12.30, klo 13.00 Lahden kaupunginteatterin esitys ja su 1.10. klo 10.00–14.00
 • pe-la 13.–14.10.2023 (normaalit kellonajat)
 • opintojakson käytyään opiskelija tuntee dramaturgian perusteita, osaa tehdä havaintoja erilaisten tekstien dramaturgiasta ja soveltaa proosatekstin dramatisoinnin keinoja erilaisissa tekstiharjoituksissa
 • opettaja näyttelijä, FM Anna Pitkämäki
Päätöstapahtuma
 • opintoretki 2.12.2023 Hämeenlinnaan

 

Huom.! Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Oppimisympäristöt

Lähiopetuksen tilat sijaitsevat osoitteessa Saimaankatu 11 (Tietoportti), Lahti. Tiloihin on esteetön pääsy. Opetustilojen yhteydessä on kahvinkeitto- ja eväsruokailumahdollisuus.

Puolipiste-koulutus on Tietoportissa järjestettävien luentojen, ohjattujen ryhmä- ja itsenäisten harjoitusten, verkossa oppimisen sekä erilaisten opintokäyntien kokonaisuus. Opintokäynneillä liikutaan bussilla ja kävellen. Koulutukseen hakevan yleisen terveydentilan ei tule olla este kokonaisuuteen osallistumiselle.

Opintomaksut

Opintomaksu 480 € käsittää opetuksen, oppimateriaaleja, opintokäyntien pääsymaksut ja matkakuluja. Opintomaksu on mahdollista maksaa 60 euron kuukausierinä maalis–kesäkuussa ja elo–marraskuussa.

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli peruutus tehdään ennen hakuajan päättymistä. Peruutusmaksuna peritään 50 % hinnasta, mikäli osallistuja peruu hakuajan päätyttyä jo vahvistamansa paikan ennen opintojen alkua.

Huom.! Mikäli opiskelija keskeyttää jo aloittamansa opinnot, opintomaksu peritään täysimääräisenä.

Yhteyshenkilöt

Ryhmän vastuuopettajana toimii toimittaja-tietokirjailija, VTM Ina Ruokolainen.
Lue lisää: inaruokolainen.fi

Lisätietoja koulutuksesta:

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

Näin haet Puolipiste-koulutukseen

Hae koulutukseen 15.2.2023 mennessä.
Puolipiste löytyy Kurssit-väliotsikon alta. Hakemukseen ei tarvita liitteitä. Hakemus siirtyy ”ostoskoriin”; mitään maksuja ei kuitenkaan hakuvaiheessa peritä.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Valinnassa painottuivat hakijan kiinnostus koulutuksen sisältöihin sekä halu sitoutua lukuvuoden kestävään opintokokonaisuuteen.

Pin It on Pinterest