Lukuvuosi 2022–23: 15.8.2022–26.5.2023

Uusi alkuvaiheen ryhmä 2.1.2023 – 24.05.2024
Uusi päättövaiheen ryhmä 2.1.2023 – 13.12.2024

Etene suomalaisen peruskoulun opinnoissa vaiheesta toiseen. Tee itsellesi mahdolliseksi pääsy ammattikouluun tai lukioon.

Koulutus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja saada päättötodistuksen jatko-opintokelpoisuuden parantamiseksi.

Tavoite ja sisältö

Alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille,

 • joilla peruskoulu on jäänyt kesken omassa maassaan
 • jotka haluavat vahvistaa perusopetuksen päättövaiheessa tarvittavia perustietoja ja taitoja
 • jotka eivät vielä osaa suomen kieltä tai osaavat vain alkeet.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja  opiskelusuunnitelma (HOPS).

Päättövaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille,

 • jotka haluavat suorittaa peruskoulun loppuun ja saada päättötodistuksen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja opiskelusuunnitelma (HOPS). Koulutus toteutetaan osallistujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden, ja siinä noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017. Peruskoulun päättövaiheen oppimäärän suorittaminen kestää aina vähintään kaksi lukuvuotta.

Päättövaiheessa opiskeltavat aineet

 • suomen kieli (S2) ja kirjallisuus tai äidinkieli ja kirjallisuus
 • englanti
 • toinen kotimainen kieli (ruotsi) ja vieraat kielet (englanti)
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • uskonto/elämänkatsomustieto
 • terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • valinnaisaineet
Hyvä tietää

Perusopetuksen koko oppimäärän hyväksytysti suorittaminen antaa 6 pistettä yhteishaussa, kun opiskelija hakee jatkokoulutuspaikkaa.

Opiskelija tai hänen huoltajansa vastaa koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki 32 § 2).

Opintomaksut

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaaan ja päiväkahvin.

Lisätietoja

aikuisten perusopetuksen koordinaattori
Anna Halme
anna.halme@lahdenkansanopisto.fi
P. 050 562 9984

Hakeminen

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden.
2.1.2023 alkavissa ryhmissä on vapaita paikkoja.
Siirry oikealla olevasta painikkeesta sähköiseen hakuun. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä tai tekstiviestillä.

Hakeminen postitettavalla lomakkeella

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen ja postittaa sen opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, MAPE-tiimi, Saimaankatu 11, 15140 LAHTI. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Pin It on Pinterest