Vuonna 1893 perustettu Lahden kansanopisto lukeutuu Suomen vanhimpiin kansanopistoihin. Sen perustivat Lahden kauppalan ja ympäröivän maakunnan kansanvalistustyöstä innostuneet asukkaat, jotka uskoivat Tanskasta tulleen nuorisokasvatusidean olevan hyödyllinen alueen sivistykselliselle ja taloudelliselle kehitykselle, Kansanopistojen perustamisen taustalla Suomessa olivat suomalaisuusaate, säätyjakoisen kansakunnan eheyttämispyrkimys, huoli talonpoikaisnuorison kansakoulun jälkeisestä sivistyksestä sekä talonpoikaissäädyn aseman ja kulttuurin vahvistamisen tarve.

Pin It on Pinterest