Japanin kieli

Turun yliopisto, Kielikeskus

Japanin kielen alkeet 1 ja 2, Japanin kielen jatkokurssi

Yht. 12 op

Kohderyhmä

Japanin kielen opinnot kuuluvat kansanopistossa Japanin kielen ja kulttuurin opintolinjalla päätoimisesti opiskelevien opetussuunnitelmaan.

Lisätietoja

Leena Kinberg
leena.kinberg@lahdenkansanopisto.fi
P. 050 592 9491

Pin It on Pinterest