Lukuvuosi 2022-23

Viivan jatkoryhmä on suunnattu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka ovat osallistuneet Viiva-koulutukseen aiemmin ja haluavat omistaa aikaansa kuvataiteelle ja omalle hyvinvoinnilleen. Tärkeintä on aito kiinnostus ja tutkiva ote taiteeseen sekä halu oppia uutta ja toimia ryhmässä.

Opintojen sisältö ja aikataulu

Viivan jatkoryhmässä perehdytään mustavalkoisiin piirustustekniikkoihin ja maalaamiseen eri materiaaleja ja välineitä käyttäen. Lisäksi ohjelmassa on elävän mallin piirtämistä.

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja

  • tuntee tekniikkoja, joita soveltamalla hän voi syventää omaa ilmaisuaan ja
  • hallitsee monien kuvataiteellisen työskentelyn materiaalien ja välineiden käyttöä

Ryhmän jäsenet vahvistavat osaamistaan kukin omista lähtökohdistaan.  Opiskelussa painottuvat kokeileva ja keskusteleva ote sekä vuorovaikutus opettajan ja ryhmän kesken. Koulutuksen tavoitteena on myös edistää osallistujan hyvinvointia ja osallisuutta.

Kussakin teemajaksossa järjestetään kaksi lähiopetusjaksoa (perjantaisin klo 16-19 ja lauantaisin klo 10-16), jotka sisältävät teoriaopintoja sekä ohjattuja harjoituksia. Lähijaksojen välissä opiskellaan eri oppimisympäristöissä opettajan laatiman ohjelman mukaisesti. Etäjaksot sisältävät mm. opintokäyntejä, verkko-opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Opintojen päätteeksi tehdään yksipäiväinen kotimaan opintoretki.

Aikataulu
  • Mustavalkoiset piirustustekniikat pe–la 16.–17.9. ja 14.–15.10.2022
  • Elävän mallin piirustus pe–la 18.–19.11. ja 16.–17.12.2022
  • Maalaus (vesivärit, värilliset liidut, puuvärit) pe–la 20.–21.1. ja 17.–18.2.2023
  • Akryylimaalaus pe–la 24.–25.3. ja 14.–15.4.2023 Huomaa muuttuneet ajat!
  • opintoretki 7.5.2023
Oppimisympäristöt

Lähiopetuksen tilat sijaitsevat osoitteessa Saimaankatu 11 (Tietoportti), Lahti. Tiloihin on esteetön pääsy.

Viiva-koulutus on Tietoportissa järjestettävien luentojen, ohjattujen ryhmä- ja itsenäisten harjoitusten sekä erilaisten opintokäyntien kokonaisuus. Opintokäynneillä liikutaan bussilla ja kävellen. Koulutukseen hakevan yleisen terveydentilan ei tule olla este kokonaisuuteen osallistumiselle.

Opintomaksut

Opintomaksu 540 € käsittää opetuksen, oppimateriaaleja, opintokäyntien pääsymaksut ja matkakuluja. Opintomaksu on mahdollista maksaa 60 euron kuukausierinä.

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli peruutus tehdään ennen hakuajan päättymistä. Peruutusmaksuna peritään 50 % hinnasta, mikäli osallistuja peruu hakuajan päätyttyä jo vahvistamansa paikan ennen opintojen alkua.

Mikäli opiskelija keskeyttää jo aloittamansa opinnot, opintomaksu peritään täysimääräisenä.

Yhteyshenkilöt

Ryhmän opettajana toimii kuvataiteilija, FM Marja-Liisa Jokitalo.

mljokitalo[at]hotmail.com
040 535 3745

Lisätietoja koulutuksesta

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

Hakeminen

Viiva II on tarkoitettu ensisijaisesti Viiva-koulutukseen aiemmin osallistuneille. Haku ryhmään päättyy 22.8.2022.

Pin It on Pinterest