Viiva – Orientaatio opintoihin

Mitä opiskellaan ja miten?

Viiva-opintoryhmä paneutuu kuvataiteen perusteisiin jatkuvan oppimisen hengessä. Ryhmä yhdistää taiteen tekijät ja kokijat ja tarjoaa heille ainutlaatuisen tilaisuuden tarkastella yhteisen mielenkiinnon kohdetta uusista näkökulmista.

Taiteen tekemistä ja kokemista käsitellään tietoon ja tieteeseen tukeutuen, asenteita, uskomuksia ja valmiita totuuksia välttäen. Opiskelussa painottuvat keskustelut, kokeilut ja vuorovaikutus ryhmän jäsenten kesken.

Osallistuja sitoutuu ryhmässä työskentelyyn mutta säilyttää vapauden työskennellä omista lähtökohdistaan ja omien ideoidensa pohjalta kohti omia tavoitteitaan. Lähiopetus antaa välineet oppimisen prosessiin, etäjaksojen ohjelma puolestaan tukee prosessia ja vahvistaa ryhmän vuorovaikutusta muttei sido oppijaa aikatauluihin; osallistuja voi valita ohjelmasta ne tehtävät ja tapahtumat, joissa haluaa olla mukana. Aktiivinen osallistuminen on suositeltavaa.

Aloitustapaaminen, Tietoportti, Saimaankatu 11, 3. krs

Ryhmä A: to 31.8.2023, klo 16-19
Ryhmä B: to 14.8.2023, klo 16-19

 

 

Kunkin pääteeman käsittely lähtee liikkeelle teoriasta ja taiteiden tutkimuksen näkökulmista. Niiden jälkeen edetään käytännön kokeiluihin ja oppijan omien tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.

Lähiopetuksen viikonloppujen väliin jää ohjatun etäoppimisen jakso.

 

”Työskentely ryhmässä vahvistaa oppijan elävää suhdetta kuvataiteen ymmärtämiseen ja kuvien omakätiseen tekemiseen. Opetusjaksoilla syvennytään tavoitteellisesti kuvan tekemisen perustaitoihin ja –tietoihin sekä kokeillaan uteliaasti erilaisia kuvailmaisun muotoja.

Tehtävänantoihin sisältyy aina omaa pohdintaa ja yhteisiä keskusteluja. Ne auttavat oppijaa tarkentamaan omia tavoitteitaan sekä avartamaan ymmärrystään sekä tekijän että vastaanottajan näkökulmasta.”

Marja-Liisa Jokitalo, Viiva-ryhmän opettaja

”Retket museoihin olivat virkistäviä. Oli myös arvokasta keskustella taidekokemuksista opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa.”

”Opintoretket vahvistavat opiskelua ja antavat uutta näkökulmaa omaan ajatteluun.”

”Pidin erityisesti opiskelun rytmistä, joka oli säännöllistä muttei ahdistavan sitovaa.”

opiskelijapalautteet, lv. 2020-21

 

Pin It on Pinterest