Viiva – jatkuvan oppimisen kuvataideryhmä

Ryhmä A: 31.8.2023–4.5.2024
Ryhmä B: 14.9.2023–4.5.2024

Viiva-koulutus on suunniteltu aikuisopiskelijoille, jotka ovat ehtineet ns. kolmanteen ikään eli työiän jälkeiseen elämänvaiheeseen ja haluavat omistaa aikaansa kuvataiteelle ja omalle hyvinvoinnilleen. Myös työikäiset aikuiset voivat hakea ryhmään.

Osallistuja voi olla taiteen tekijä tai taiteen kuluttaja; tärkeintä on aito kiinnostus ja tutkiva ote taiteeseen sekä halu oppia uutta ja toimia ryhmässä.

Haku lukuvuonna 2024-25 järjestettäviin opintoihin aukeaa 12.4. Siirry sivulle tästä.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Kuvituskuvassa mies maalaa maalaustelineessä olevalle paperille abstraktia sinistä kuviota.

Viiva-ryhmässä perehdytään kuvasommittelun perusteisiin, piirtämiseen ja väriteorioihin. Lisäksi pohditaan kuvataiteen suhdetta yhteiskuntaan ja maailmaan sekä muihin taiteisiin. Ryhmän jäsenet vahvistavat kukin omista lähtökohdistaan paitsi tietojaan ja taitojaan kuvataiteen alalla, myös omaa hyvinvointiaan ja osallisuuttaan.  

Kussakin teemajaksossa järjestetään kaksi lähiopetusjaksoa (pe-la), jotka sisältävät teoriaopintoja sekä ohjattuja harjoituksia. Lähijaksojen välissä opiskellaan eri oppimisympäristöissä opettajan laatiman ohjelman mukaisesti. Etäjaksot sisältävät mm. opintokäyntejä, verkko-opiskelua sekä itsenäistä työskentelyä.

Opiskelussa painottuvat kokeileva ja keskusteleva ote sekä vuorovaikutus opettajan ja ryhmän kesken.

Opintojen aluksi järjestetään orientoiva aloitustapaaminen ja opintojen päätteeksi kotimaan opintoretki.

Opintomaksu

Opintomaksu 450 € käsittää opetuksen, oppimateriaaleja, opintokäyntien pääsymaksut ja matkakuluja. Opintomaksu on mahdollista maksaa 50 euron kuukausierinä.

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli peruutus tehdään ennen hakuajan päättymistä. Peruutusmaksuna peritään 50 % hinnasta, mikäli osallistuja peruu hakuajan päätyttyä jo vahvistamansa paikan ennen opintojen alkua.

Mikäli opiskelija keskeyttää jo aloittamansa opinnot, opintomaksu peritään täysimääräisenä.

Oppimisympäristöt ja terveysturvallisuus

Lähiopetuksen tilat sijaitsevat osoitteessa Saimaankatu 11 (Tietoportti), Lahti. Tiloihin on esteetön pääsy.

Viiva-koulutus on Tietoportissa järjestettävien luentojen, ohjattujen ryhmä- ja itsenäisten harjoitusten sekä erilaisten opintokäyntien kokonaisuus. Opintokäynneillä liikutaan bussilla ja kävellen. Koulutukseen hakevan yleisen terveydentilan ei tule olla este kokonaisuuteen osallistumiselle.

Osallistujien on mahdollista työskennellä oppilaitoksen tiloissa myös viikonlopputapaamisten välissä, erikseen sovittavina aikoina.

Yhteyshenkilöt

Ryhmän opettajana toimii Marja-Liisa Jokitalo. Hän on opiskellut kuvataiteilijaksi Lahden taideinstituutissa (1987–1991) ja valmistunut filosofian maisteriksi 2008 Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitokselta pääaineenaan estetiikka.

marja-liisa.jokitalo@lahdenkansanopisto.fi
040 535 3745

Lisätietoja koulutuksesta

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

 

 

Näin haet Jatkuvan oppimisen kuvataideryhmään

Hae koulutukseen 14.8.2023 mennessä.

Opiskelijavalinnassa painottuivat hakijan kiinnostus kuvataiteisiin sekä halu sitoutua lukuvuoden kestävään opintokokonaisuuteen.

Pin It on Pinterest