Leevi Rantanen

”Eniten olen hyötynyt akateemisista opiskelutaidoista”

”Kasvatustieteen opiskelu oli helpompaa kuin kuvittelin. Paljon on kiinni asenteesta. Pitää suhtautua optimistisesti”, sanoo Leevi Rantanen. Hän opiskeli Kasvatus- ja opetusalan koulutuksessa lukuvuonna 2017-18.

Ennen opintojen alkamista Rantasen mielikuvat opistosta liittyivät aikuisten täydennyskoulutukseen ja harrastustavoitteisiin kuvataide- ja musiikkikursseihin. Kasvatus- ja opetusalan opintojen esittely kotiin postitetussa esitteessä herätti kuitenkin mielenkiinnon. ”Se oli juuri minulle sopiva paketti, josta tiesin hyötyväni pyrkiessäni eteenpäin.”

Opisto oli kuitenkin hiukan muuta kuin mitä Rantanen oli odottanut. ”Huomasinkin olevani omanikäisteni ja omanlaisteni seurassa.” Hän kiittelee viihtyisää ilmapiiriä ja työlleen omistautuneita opettajia. ”Opettajat ja muu henkilökunta ovat huippuluokkaa!”

Opistovuoden lopulla VAKAVA-valintakoe sujui mallikkaasti ja paikka aukesi Jyväskylän yliopistoon kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opintoihin. Opistossa jo suoritetut avoimen yliopiston opinnot keventävät Rantasen työmäärää matkalla tutkintoon mutta eivät vähennä opiskeluun annettuja vuosia. Hän kokee opisto-opintojen vahvistaneen myös tuiki tärkeitä opiskelutaitoja. ”Akateemista lukutaitoa ja itsereflektoinnin taitoja erityisesti. Niistä ja paljosta muusta Lahdessa opitusta on ollut yliopistossa huomattavaa hyötyä.”

Rantanen kertoo suositelleensa ja suottelevansa edelleen Kasvatus- ja opetusalan opintoja monille alalle aikoville. ”Koulutukseen kannattaa hakeutua muidenkin kuin luokanopettajaksi tai lastentarhanopettajaksi tähtäävien. Täytyy pitää mielessä, että se antaa runsaasti eväitä myös yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelun kautta avautuviin tehtäviin.”

Leevi Rantanen aloitti yliopisto-opintonsa suorittamalla kasvatustieteen perusopinnot Kasvatus- ja opetusalan koulutuksessa. Hänen ennakkokäsityksensä opistosta eivät aivan pitäneet paikkaansa: ”Huomasinkin olevani omanikäisteni ja omanlaisteni seurassa.”

Leevi Rantanen toimi opistovuonnaan Lahden kansanopiston opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana. Hän muistuttaa, että monikulttuurisuuden tulisi näkyä paremmin myös opiskelijakunnan toiminnassa. ”Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille pitää viestiä, että heidät halutaan mukaan kaikkeen yhteiseen toimintaan.”

 

Teksti: Leena Mattila
Kuva: Mikko Kerttula

Pin It on Pinterest