Koulutusta ei järjestetä lukuvuonna 2019-20

Perehdy kasvatuksen- ja opetuksen ajankohtaisiin ilmiöihin. Kehitä ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitojasi. Suorita kasvatustieteen perusopinnot ja muita avoimen yliopiston opintoja. Paranna mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka.

Opinnot sopivat erityisesti sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä esim. luokan- tai lastentarhanopettajana, opinto-ohjaajana, erityisopettajana tai alan asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä sekä suoritetaan avoimen yliopiston opintoja.

Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset yhteistyöprojektit päiväkotien ja koulujen kanssa sekä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Lukuvuoden aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia korkeakouluopintoihin, tuetaan omien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen.

Keskeiset aihealueet:

  • kasvatustieteet
  • erityispedagogiikka
  • kieli- ja viestintäopinnot
  • taide- ja taitoaineet
  • opinto-ohjaus
  • VAKAVA-kurssi
  • työssäoppiminen (kesto 3 viikkoa)

”Pehmeä lasku yliopisto-opintoihin.”
”Kokonaisuutena tämä vuosi on ollut huikea. On hyvä että opiskelimme kaikkia eri aineita.”
Yhdessä tekeminen on ollut parasta.”

 

Lue myös Jyväskylän yliopistossa opiskelevan Leevi Rantasen opiskelijatarina.
Avoin yliopisto

Opetussuunnitelmaan kuuluu avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä erityispedagogiikkaa ja kieli- ja viestintäopintoja (englanti, ruotsi, kirjoitusviestintä). Ne sisältyvät opintomaksuun.

Opiskelu avoimessa yliopistossa akatemiavuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakevana.

Lisätietoja

vastuuopettaja Maria Beirad
maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978

Valintaperusteet

Opiskelumotivaatiosi ja kiinnostuksesi koulutusalaa kohtaan on keskeinen kriteeri opiskeljavalinnassa. Vastaa sen vuoksi harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtaan, jossa kysytään perusteluja koulutukseen hakeutumiselle. Opiskelijavalintaa edeltää valintahaastattelu.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemissa on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Hakeminen

Haku koulutukseen on päättynyt.

Pin It on Pinterest