Esittely


Kansanopistot ovat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta antavia oppilaitoksia, joiden toimintaa Suomessa valvoo opetusministeriö. Kansanopistot kuuluvat vapaan sivistystyön lainsäädännön piiriin.

Opisto tutuksi

Vuonna 1893 perustettu Lahden kansanopisto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten ja aikuisten oppilaitos. Se on vaihtoehto ja täydentäjä koulutuspolun nivelvaiheissa eli koulutusasteelta toiselle siirryttäessä mutta myös uuteen kulttuuriin kotouduttaessa.

Opistossa ja Vapaassa akatemiassa koulutuspalveluita toteuttaa ja kehittää noin 30 päätoimista opettajaa, laajan tuntiopettaja- ja asiantuntijaverkoston tukemana. Hallinto- ja tukipalveluissa työskentelee 10 päätoimista opistolaista. Opiston arkea johtaa rehtorin, talouspäällikön, kehittämispäällikön ja koulutuspäälliköiden muodostama johtoryhmä.

Arvot ja palvelulupaukset

Toimintamme kivijalan muodostavat arvot: sivistys, osallisuus, elämänlaatu ja rohkeus.

Opiston vanhin tunnuslause on Elämän totuutta etsi. Sen merkitystä opiskelijat pohtivat joka syksy lukuvuoden alun arvotyöpajoissa. Opistolle Elämän totuutta etsi on palvelulupaus: emme tarjoa opiskelijalle valmiita totuuksia, vaan kannustamme häntä etsimään omaansa ja tarjoamme siihen kulttuurisesti moninaisen yhteisön tuen.

Etusivun näkyvä slogan Rakastuin täällä elämääni on poiminta opiskelijapalautteesta. Samansisältöinen palaute toistuu vuosittain hieman eri tavoin sanoitettuna. Kehotus rakastua omaan elämäänsä nostaa esiin tasa-arvon, arvostuksen ja hyväksytyksi tulemisen kokemisen, josta jokainen opiskelija pääsee omana itsenään opistossa osalliseksi. Opistovuosi auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti.

Lauseessa Pala halusta oppia korostuvat keskeiset arvomme. Opistossa jokainen voi kehittää oppimistaitojaan, oppia eri tavoin ja innostua uuden omaksumisesta. Haluamme avata opiskelijalle maailmaan näkymiä, jotka motivoivat häntä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja sivistämiseen.

Kaiken keskellä opisto

Opiston toimitilat sijaitsevat Lahden keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lahden Matkakeskuksesta, joka on sekä kauko- että lähiliikenteen solmukohta ja HSL:n Z-lähijunan päätepysäkki, matka opiston toimipisteisiin taittuu kävellen 15–25 minuutissa. Kaikki kaupunkikeskustan palvelut sijaitsevat kävelyetäisyydellä.

 

Päätöksenteko

Opistoa ylläpitää Lahden kansanopiston säätiö, jonka päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus.

Katariina Mäenpää, puheenjohtaja, katariinamaenpaa@gmail.com
Aapo Pispa, varapuheenjohtaja, aapo.pispa@kolumbus.fi

Rauno Grönroos, jäsen, rauno.gronroos@phnet.fi
Anne Pässilä, jäsen, anne.passila@lut.fi
Helena Salakka, jäsen, helena.salakka@gmail.com
Susanna Sirén-Valanta, jäsen, susanna.siren-valanta@lyk.fi
Petri Pullinen, jäsen, sihteeri, petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi

Henkilöstön edustajat hallituksen kokouksissa
Anna Halme
Timo Tillqvist

Johtoryhmän edustajat hallituksen kokouksissa
Maria Beirad
Leena Mattila
Juha Taavitsainen
Jarmo Tevajärvi

Pin It on Pinterest