Esittely


Kansanopistot ovat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta antavia oppilaitoksia, joiden toimintaa Suomessa valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansanopistot kuuluvat vapaan sivistystyön lainsäädännön piiriin.

Millainen kansanopisto me olemme? Mihin arvoihin nojaamme? Miten lupaamme toimia? Millaisessa ympäristössä toimimme? Tässä joitakin vastauksia.

Tietoportti, Saimaankatu 11, julkisivu
Tietoportti, Saimaankatu 11

Opisto tutuksi

Vuonna 1893 perustettu Lahden kansanopisto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten ja aikuisten oppilaitos. Se on vaihtoehto ja täydentäjä koulutuspolun nivelvaiheissa eli koulutusasteelta toiselle siirryttäessä mutta myös uuteen kulttuuriin kotouduttaessa.

Opistossa ja Vapaassa akatemiassa koulutuspalveluita toteuttaa ja kehittää noin 30 päätoimista opettajaa laajan tuntiopettaja- ja asiantuntijaverkoston tukemana. Hallinto- ja tukipalveluissa työskentelee 10 päätoimista opistolaista. Opiston arkea johtaa rehtorin, talouspäällikön, kehittämispäällikön ja koulutuspäälliköiden muodostama johtoryhmä.

Arvot ja palvelulupaukset

Toimintamme kivijalan muodostavat arvot: sivistys, osallisuus, rohkeus. Niissä on hyvän elämän ainekset.

Opiston vanhin tunnuslause on Elämän totuutta etsi. Sen merkitystä opiskelijat pohtivat joka syksy lukuvuoden alun arvotyöpajoissa. Opistolle Elämän totuutta etsi on palvelulupaus: emme tarjoa opiskelijalle valmiita totuuksia, vaan kannustamme häntä etsimään omaansa ja tarjoamme siihen kulttuurisesti moninaisen yhteisön tuen.

Etusivun näkyvä slogan Rakastuin täällä elämääni on poiminta opiskelijapalautteesta. Samansisältöinen palaute toistuu vuosittain hieman eri tavoin sanoitettuna. Kehotus rakastua omaan elämäänsä nostaa esiin tasa-arvon, arvostuksen ja hyväksytyksi tulemisen kokemisen, josta jokainen opiskelija pääsee omana itsenään opistossa osalliseksi. Opistovuosi auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti.

Lauseessa Pala halusta oppia korostuvat keskeiset arvomme. Opistossa jokainen voi kehittää oppimistaitojaan, oppia eri tavoin ja innostua uuden omaksumisesta. Haluamme avata opiskelijalle maailmaan näkymiä, jotka motivoivat häntä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja sivistämiseen.

Kaiken keskellä opisto

Opiston toimitilat sijaitsevat Lahden keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lahden Matkakeskuksesta, joka on sekä kauko- että lähiliikenteen solmukohta ja HSL:n Z-lähijunan päätepysäkki, matka opiston toimipisteisiin Saimaankatu 11:een ja Aleksanterinkatu 4:ään taittuu kävellen 15–25 minuutissa.

Kaikki kaupunkikeskustan palvelut sijaitsevat kävelyetäisyydellä opiston toimipisteistä. Liikkumista nopeuttavat mobiilisovelluksella käyttöön otettavat sähköpotkulaudat sekä  huhtikuussa 2022 käyttöön tulevat sähköavusteiset kaupunkipyörät. Lahden seudun liikenteen linja-autoilla pääsee sujuvasti pidemmälle kaupunginosiin sekä naapurikuntiin.

Jääkauden muovaama Salpausselän harjumaisema tarjoaa opiskelijalle monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia ja luontoelämyksiä aivan keskustan tuntumassa. Lähiluonnossa virkistäytyminen voidaan liittää myös osaksi opintoja. Retkiä tehdään esim. Lanu-puistoon sekä Linnaistensuolle ja Lapakiston luonnonsuojelualueelle.

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021.

Päätöksenteko

Opistoa ylläpitää Lahden kansanopiston säätiö, jonka päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus.

Katariina Mäenpää, puheenjohtaja, katariinamaenpaa@gmail.com
Jussi Eerikäinen, jäsen
Anne Pässilä, jäsen, anne.passila@lut.fi
Helena Salakka, jäsen, helena.salakka@gmail.com
Susanna Sirén-Valanta, jäsen, susanna.siren-valanta@lyk.fi
Petri Pullinen, jäsen, sihteeri, petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi

Henkilöstön edustajat hallituksen kokouksissa
Sari Antila
Timo Tillqvist

Johtoryhmän edustajat hallituksen kokouksissa
Maria Beirad
Radek Karkulowski
Leena Mattila
Juha Taavitsainen

Pin It on Pinterest