Seniorien musiikkikasvatus, 2 op

22.9.–18.11.2023

Musiikkikasvatuskurssilla tutustutaan senioripedagogiikan perusteisiin sekä musiikin ja taiteen toimintamuotoihin seniorityössä.

Opinnot sopivat erityisesti henkilöille, jotka työkseen suunnittelevat ja toteuttavat musiikillista tai muuta taiteellista toimintaa ikääntyville. Mukaan voivat hakea muutkin musiikkikasvatuksesta kiinnostuneet.

Opintojakso toteutetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston opintoina.

Sisältö ja osaamistavoitteet

Seniorien musiikkikasvatuskurssilla tutustutaan senioripedagogiikan perusteisiin ja aikuisopetuksen keskeisiin lähestymistapoihin musiikin ja taiteen kontekstissa.

Opinnoissa pohditaan senioripedagogiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista: käsitellään musiikin ja taiteen merkitystä elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen kannalta sekä tarkastellaan kriittisesti taiteen soveltavaan käyttöön liittyviä käsityksiä.

Opetus käsittää luentoja sekä toiminnallista lähiopetusta, joka järjestetään Lahdessa.

 

Opintojakson suorittanut opiskelija

 • tuntee aikuis- ja senioripedagogiikan perusteita
 • osaa huomioida senioreiden kohtaamisen erityispiirteitä eri oppimisympäristöissä
 • tunnistaa eri toimintamuotojen mahdollisuuksia ja rajoituksia seniorien parissa
 • osaa suunnitella mielekästä musiikillista/taiteellista toimintaa ikääntyvälle väestölle omaa musiikki-/taidekasvattajuuttaan hyödyntäen.

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää osallistujalta aktiivista osallistumista opetusohjelmaan, harjoituksiin ja ryhmäkeskusteluihin.

Ohjelma ja aikataulu
 • pe 22.9. klo 17–20, lähiopetus
  Muisti ja aivotutkimus musiikin ja ikääntymisen yhteydessä
  Ilja Salakka, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
 • la 23.9. klo 11.00–16.30, lähiopetus
  Kurssin sisällöt ja tavoitteet. Yhteisöllinen musisointi seniorien kanssa.
  Elisa Seppänen, KM, musiikkikasvattaja & Soili Perkiö, MuM, musiikkikasvattaja
 • la 7.10. klo 11.00–16.30, lähiopetus Huom.! muuttunut päivämäärä
  Voimaannuttava laulu – improvisaatio työkaluna. Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä läpi elämän – elämäni soittolista.
  Eija Ahvo,
  näyttelijä, laulaja, ilmaisupedagogi, mentori & Tero Pajunen, muusikko, säveltäjä, pedagogi
 • pe 27.10. klo 17–20, etäopetus
  Myöhäisiän pedagogiikan perusteet – Ikääntyvän oppijan erityispiirteet, musiikki hyvän ikääntymisen tukena
  Heidi Oilimo, musiikkisuunnittelija, sairaanhoitaja, geronomi
 • pe 17.11. klo 17–20, etäopetus
  Luova ikääntyminen ja musiikkihyvinvointi
  Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, musiikkiterapeutti, kulttuurihyvinvoinnin opettaja
 • la 18.11. klo 11.00–16.30, lähiopetus
  Luovan musiikkikasvatuksen toimintatapoja seniorien kanssa. Kurssilaisten töiden esittelyä. Kurssin reflektointi.
  Elisa Seppänen, KM, musiikkikasvattaja & Soili Perkiö, MuM, musiikkikasvattaja
Paikka

Lahden kansanopiston ja Vapaan akatemian päärakennus Saimaankatu 11:ssä

Lähiopetus järjestetään Lahden kansanopiston & Vapaan akatemian tiloissa osoitteessa Saimaankatu 11, Lahti.

Opetustilojen yhteydessä on tilat eväsruokailuun ja kahvitaukoihin. Lounaspaikkoja löytyy kävelyetäisyydeltä.

Opintomaksu ja peruutusehdot

Opintomaksu 220 € käsittää opetuksen ja oppimateriaaleja. Sen voi maksaa 1-2 erässä.

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli koulutukseen valittu peruu osallistumisensa ennen hakuajan päättymistä. Peruutusmaksuna peritään 50 % hinnasta, mikäli osallistuja peruu hakuajan päätyttyä jo vahvistamansa osallistumisen ennen opintojen alkua.

Huom.! Mikäli opiskelija keskeyttää jo aloittamansa opinnot, opintomaksu peritään täysimääräisenä.

Näin haet kurssille

Haku musiikkikasvatuskurssille on avoinna 4.5. – 8.9.2023. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.
Kurssi löytyy luettelon kohdasta Avoin yliopisto. Koulutuksen valinta näkyy ”Ostoskorissa”. Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä maksuja.

Pin It on Pinterest