Turun yliopisto

2 op

Keskeiset sisällöt

Opiskelija osaa viestinnän onnistumisen kannalta

  • käyttää ääntään ja nonverbaaliviestintää tarkoituksenmukaisesti
  • toteuttaa havainnollistetun ja kohdennetun mielipidepuheenvuoron
  • argumentoida ryhmäviestintätilanteissa valmistellun mielipiteen ja toimia niiden osallistujana ja puheenjohtajana.

Opetus on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, matemaattis- luonnontieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaista ja kurssin suorituksen voi liittää tutkintoon kuuluviin vastaaviin kieli- ja viestintäopintoihin.

Puheviestinnän kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta.

Ajankohta

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2018.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9515

Pin It on Pinterest