Kirjoittamisen perusopinnot

Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset Kirjoittamisen perusopinnot (30 op) sopivat kaikille, jotka haluavat harjoitella kirjoittamisen perustaitoja, kokeilla eri tekstilajien tuottamista sekä tutustutua kirjoittamisen taiteellisiin ja tieteellisiin lähtökohtiin. Kirjoittamisen opinnoissa kartutat kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta, kohtaat muita kirjoittajia ja saat perusteltua palautetta teksteistäsi.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opintojen seuraava mahdollinen aloitus tammi-helmikuussa 2024

Tietoa oppiaineesta ja suoritustavasta

Kirjoittamisen perusopinnoissa tutustut kirjoittajan työhön: opit kirjoittamaan, analysoimaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä. Lähiopetuksessa kehität tehokkaasti kykyäsi antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta.

Opintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Kaikille yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja kirjoittamisen prosessin hallintaa. (Huom. Tässä toteutuksessa ei ole tarjolla valinnaisia jaksoja Runous ja Tietokirjoittaminen.)

Lisätietoa oppiaineesta

Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto, opintotarjonta: Kirjoittaminen

Opintokokonaisuus toteutetaan monimuotoisena: lähiopetukseen ja reaaliaikaiseen etäopetukseen osallistumisen lisäksi opinnot käsittävät ohjattua ja itsenäistä etätyöskentelyä erilaisten kirjoitustehtävien parissa.

Lähiopetus järjestetään (pe-la) Lahdessa (Tietoportti, Saimaankatu 11). Lähijaksoja on yhteensä yhdeksän, ja niiden välillä opetuksesta vastaavat opettajat ohjaavat kirjallisten oppimistehtävien tekemistä sähköpostitse ja/tai sovitussa sähköisessä ympäristössä.

Suositellun aikataulun mukaisesti etenevä opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden vuoden sisällä.

Opintojaksojen sisältö

Jyväskylän yliopisto, opinto-opas: Kirjoittaminen

Opintojaksot ja aikataulu

Opintojen seuraava mahdollinen aloitus tammi-helmikuussa 2024

Kaikille yhteiset opintojaksot:
opetus pääsääntöisesti perjantaisin klo 17.00-20.45 ja lauantaisin 10.00-15.00, muutokset mahdollisia

Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat, 5 op (Ina Ruokolainen)

Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, 5 op (Ina Ruokolainen) Kirjoittaja lukijana ja tutkijana, 5 op

(Ina Ruokolainen)

Lajit ja prosessi:

Proosa, 5 op (Panu Hämeenaho)

Draama, 5 op (Jukka Heiskanen)

Kirjoittaminen luovana prosessina, 5 op (Jukka Heiskanen)

Opintomaksu

Opintomaksu 750 €, maksu 1-3 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun.

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli opiskelija peruu hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä.

Mikäli osallistuja opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen peruu osallistumispäätöksensä  tai keskeyttää opintonsa, opintomaksu peritään täysimääräisenä.

*   *   *

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

Hakuohjeet

Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella. Haun ollessa auki, linkki hakemukseen on tämän sivun alaosassa.

Liitä hakemukseen hakutehtävä, jossa kerrot, millainen kirjallinen elämäsi on tähän asti ollut ja mihin suuntaan haluaisit nyt kirjoittajana kehittyä. Pohdi myös, miten kirjoittamisen perusopintojen sisällöt vastaavat kehittymistarpeisiisi ja -tavoitteisiisi. Hakutehtävän laajuus: 600-800 sanaa.

Käytä perusmerkkilajia (esim. Times New Roman 12 pt) ja riviväliä 1,5. Tallenna tiedosto pdf-muodossa ja liitä se sähköiseen hakemukseesi.

Opiskelijavalinnassa arvioidaan hakutehtävän sisältöä ja tyyliä. Hakemuksesta ilmenevät aiemmat opinnot kirjoittamisen alalla ovat hakijalle eduksi, mutta niitä ei edellytetä.

Opintojen alkamisesta ilmoitetaan hakijoille heti hakuajan päätyttyä. Huom.! Ryhmän minimikoko on 10 osallistujaa. Mikäli soveltuvia hakijoita on vähemmän, opintoja ei järjestetä.

”Opettajat olivat aivan loistavia. Ryhmä oli mainio,
ja me olimme toinen toistamme tukevia ja kannustavia.
Opiskelu oli niin positiivinen kokemus, että on vaikea löytää sanoja
kuvaamaan sitä tunnetta, jonka uuden oppiminen minulle antoi.
Töitä jouduin kyllä tekemään.”

Pin It on Pinterest