Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset Kirjoittamisen perusopinnot (30 op) sopivat kaikille, jotka haluavat harjoitella kirjoittamisen perustaitoja, kokeilla eri tekstilajien tuottamista sekä tutustutua kirjoittamisen taiteellisiin ja tieteellisiin lähtökohtiin. Kirjoittamisen opinnoissa kartutat kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta, kohtaat muita kirjoittajia ja saat perusteltua palautetta teksteistäsi.

 

Tietoa oppiaineesta ja suoritustavasta

Kirjoittamisen perusopinnoissa tutustut kirjoittajan työhön: opit kirjoittamaan, analysoimaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä. Lähiopetuksessa kehität tehokkaasti kykyäsi antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuotoisena: lähiopetukseen osallistumisen lisäksi opinnot käsittävät ohjattua ja itsenäistä etätyöskentelyä.

Opintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja kirjoittamisen prosessin hallintaa.

Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin (pe-la) Lahden kansanopistossa (Sammonkatu 8 H, 15140 Lahti). Lähijaksojen välillä opetuksesta vastaavat opettajat ohjaavat kirjallisten oppimistehtävien tekemistä sähköpostitse ja/tai sovitussa sähköisessä ympäristössä.

Suositellun aikataulun mukaisesti etenevä opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden vuoden sisällä.

Opintojaksojen sisältö

Siirry Jyväskylän yliopiston opintotietojärjestelmä Korppiin.

Aikataulu ja hakeminen

Lähiopetus järjestetään viikonloppuisin: pe klo 17.00-20.45 ja la 10.00-14.15 – ellei päivämäärien yhteydessä toisin mainita tai opettajan kanssa erikseen toisin sovita.

Lähiopetuksen aikataulu (muokattu 20.9.2019), jossa ryhmän tekemät jaksovalinnat on otettu huomioon:

Kaikille yhteiset opintojaksot
Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 13.-14.9. ja 27.-28.9.2019 (Ruokolainen)
Kirjoittaja lukijana 15.-16.11.2019 (Ruokolainen)

Kirjoittajan materiaalit ja tiedonhankinta
Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen 24.-25.1. ja 31.1.-1.2.2020 (Ruokolainen). Huom. muuttunut aikataulu!

Lajit
Draama 13.-14.12.2019 (Heiskanen)
Proosa 14.-15.2.2020 ja 7.3.2020 (Hämeenaho)

Prosessi
Kirjoittaminen luovana prosessina 3.-4.4.2020 (Heiskanen)

Hyvä tietää

Opintomaksu 750 €, maksu 1-3 erässä, sisältää avoimen yliopiston perimän maksun.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Perjantaisin opetus alkaa aikaisintaan klo 17.

Opettajat
Ina Ruokolainen, vastuuopettaja
Jukka Heiskanen
Panu Hämeenaho

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
040 838 9515

Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto:
Kirjoittaminen

Hakuohjeet

Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella, johon on linkki tämän sivun alaosassa.

Liitä hakemukseen hakutehtävä, jossa kerrot, millainen kirjallinen elämäsi on tähän asti ollut ja mihin suuntaan haluaisit nyt kirjoittajana kehittyä. Pohdi myös, miten kirjoittamisen perusopintojen sisällöt vastaavat kehittymistarpeisiisi ja -tavoitteisiisi. Hakutehtävän laajuus: 600-800 sanaa.

Käytä perusmerkkilajia (esim. Times New Roman 12 pt) ja riviväliä 1,5. Tallenna tiedosto pdf-muodossa ja liitä se sähköiseen hakemukseesi.

Opiskelijavalinnassa arvioidaan hakutehtävän sisältöä ja tyyliä. Hakemuksesta ilmenevät aiemmat opinnot kirjoittamisen alalla ovat hakijalle eduksi, mutta niitä ei edellytetä.

Opintojen alkamisesta ilmoitetaan hakijoille heti hakuajan päätyttyä. Huom.! Ryhmän minimikoko on 10 osallistujaa. Mikäli soveltuvia hakijoita on vähemmän, opintoja ei järjestetä.

Hakeminen

Varsinainen haku opintoihin on päättynyt 1.9.2019, mutta hakemuksia otetaan edelleen vastaan. Kirjoittaminen löytyy luettelossa väliotsikon Avoin yliopisto alta. Koulutusvalinta siirtyy "Ostoskoriin"; sinulta ei kuitenkaan ilmoittautumisvaiheessa peritä mitään maksuja.

Huom.! Jyväskylän ylipiston Korppi-opintotietojärjestelmään ilmoittaudutaan vasta opintojen alettua, ensimmäisen lähiopetusjakson yhteydessä.

Pin It on Pinterest