Avoimet työpaikat

Töihin meille?

Lahden kansanopistossa ja Vapaassa akatemiassa työskentelee noin 30 päätoimista opettajaa ja kymmeniä tuntiopettajia. Keittiössä, toimistossa sekä siivous- ja kiinteistönhoitotehtävissä työskentelee lisäksi 10 toimihenkilöä.

Lahden kansanopisto ja Vapaa akatemia tarjoavat henkilöstölleen hyvin resursoidun, luovuuteen ja kokeiluihin kannustavan työympäristön, jossa on todetusti hyvä ilmapiiri. Arvojamme ovat sivistys, rohkeus ja osallisuus.

Psykologian opettaja-ryhmänohjaaja

24.11.2021

Vapaan akatemian Tiedekoulutukseen haetaan

PSYKOLOGIAN OPETTAJA-RYHMÄNOHJAAJAA (osa-aikainen tuntiopettaja)

vastaamaan avoimen yliopiston psykologian perusopintojen (Jyväskylän avoin yliopisto, 25 op) opetus- ja ryhmänohjaustehtävistä seuraavilla opintojaksoilla

  • kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
  • tutkimuksen tekemisen perusteet 5 op

sekä hakijan kiinnostuksesta riippuen toimimaan psykologian valintakoevalmennuksen vetäjänä. Tehtävään valittavalla tulee olla maisterintutkinto ja syventävät opinnot psykologiasta.

Arvostamme pedagogista pätevyyttä ja/tai kokemusta opetustyöstä. Hyvät vuorovaikutustaidot ja ratkaisukeskeisyys ovat opiskelijoiden ohjaamisessa välttämättömyys. Verkko-oppimisympäristöjen tuttuus (esim. Moodle) katsotaan eduksi.

Tehtävässä onnistumista ja työssä viihtymistä edistävät keskusteleva, innovatiivinen ja muutoksia pelkäämätön ote työhön sekä kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana tiimiäkin.

Palkkaus ja työehdot noudattavat yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tuntimäärä on 6-10 t / vk ja erikseen sovittavissa. Pätevän opettajan tuntipalkka on 30,54 € / t.

Määräaikainen työ alkaa 3.1.2022 ja päättyy viimeistään 31.5.2022.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 12.12.2021 osoitteessa leena.mattila@vapaa-akatemia.fi

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää CV sekä tutkintotodistus, josta tehtävään pätevöittävät opinnot käyvät ilmi.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Leena Mattila, p. 040 8389515, leena.mattila@vapaa-akatemia.fi

 

Avoin hakemus

Jos olet kiinnostunut Lahden kansanopistosta tai Vapaasta akatemiasta työ- tai harjoittelupaikkana, voit lähettää avoimen hakemuksen ja cv:n sähköpostilla rehtori Petri Pulliselle (opetustehtävät) tai talouspäällikkö Juha Taavitsaiselle (tukipalvelut).

petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi
juha.taavitsainen@lahdenkansanopisto.fi

Pin It on Pinterest