Avoimet työpaikat

Töihin meille?

Lahden kansanopistossa ja Vapaassa akatemiassa työskentelee noin 30 päätoimista opettajaa ja kymmeniä tuntiopettajia. Keittiössä, toimistossa sekä siivous- ja kiinteistönhoitotehtävissä työskentelee lisäksi 10 toimihenkilöä.

Lahden kansanopisto ja Vapaa akatemia tarjoavat henkilöstölleen hyvin resursoidun, luovuuteen ja kokeiluihin kannustavan työympäristön, jossa on todetusti hyvä ilmapiiri. Arvojamme ovat sivistys, rohkeus ja osallisuus.

Kasvatustieteiden opettaja-ryhmänohjaaja

29.5.2020

Vapaan akatemian Tiedekoulutukseen haetaan

KASVATUSTIETEIDEN OPETTAJA-RYHMÄNOHJAAJAA (tuntiopettaja)

vastaamaan avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopintojen (Jyväskylän avoin yliopisto, 25 op) opetus- ja ryhmänohjaustehtävistä sekä yksittäisten muiden opintojaksojen opetuksesta ja/tai ohjauksesta. Tehtävään valittavalla tulee olla maisterintutkinto ja syventävät opinnot kasvatustieteestä.

Edellytämme pedagogista pätevyyttä ja/tai kokemusta opetustyöstä. Kokemus verkko-oppimisympäristöistä (esim. Moodle) katsotaan eduksi. Hyvät vuorovaikutustaidot ja ratkaisukeskeisyys ovat opiskelijoiden ohjaamisessa välttämättömyys.

Tehtävässä onnistumista ja työssä viihtymistä edistävät keskusteleva, innovatiivinen ja muutoksia pelkäämätön ote työhön sekä kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana tiimiäkin. Myös halu osallistua aktiivisesti koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä oppilaitoksen toiminnan tunnetuksi tekemiseen mm. sosiaalisessa mediassa sekä niissä tarvittava osaaminen ovat hakijalle eduksi.

 

Palkkaus ja työehdot noudattavat yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tuntimäärä on tehtävään valittavan opinnoista riippuen 10 – 15 t / vk ja erikseen sovittavissa. Pätevän opettajan tuntipalkka on 30,21 € / t.

Määräaikainen työ alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.5.2021.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 14.6.2020 osoitteessa maria.beirad@vapaa-akatemia.fi

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää CV sekä tutkintotodistus, josta tehtävään pätevöittävät opinnot käyvät ilmi.

Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Maria Beirad, p. 050 407 1978, maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi ja kehittämispäällikkö Leena Mattila, p. 040 8389515, leena.mattila@vapaa-akatemia.fi

Ravitsemustieteiden opettaja-ryhmänohjaaja

29.5.2020

Vapaan akatemian Tiedekoulutukseen haetaan

RAVITSEMUSTIETEIDEN OPETTAJA-RYHMÄNOHJAAJAA (tuntiopettaja)

vastaamaan avoimen yliopiston ravitsemustieteiden perusopintojen (Itä-Suomen yliopisto, 26 op) opetus- ja ryhmänohjaustehtävistä sekä yksittäisten muiden ravitsemuksen ja hyvinvoinnin alan opintojaksojen opetuksesta ja/tai ohjauksesta. Tehtävään valittavalla tulee olla maisterintutkinto ja syventävät opinnot ravitsemustieteen alalta.

Edellytämme pedagogista pätevyyttä ja/tai kokemusta opetustyöstä. Kokemus verkko-oppimisympäristöistä (esim. Moodle) katsotaan eduksi. Hyvät vuorovaikutustaidot ja ratkaisukeskeisyys ovat opiskelijoiden ohjaamisessa välttämättömyys.

Tehtävässä onnistumista ja työssä viihtymistä edistävät keskusteleva, innovatiivinen ja muutoksia pelkäämätön ote työhön sekä kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana tiimiäkin. Myös halu osallistua aktiivisesti koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä oppilaitoksen toiminnan tunnetuksi tekemiseen mm. sosiaalisessa mediassa sekä niissä tarvittava osaaminen ovat hakijalle eduksi

Palkkaus ja työehdot noudattavat yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tuntimäärä on tehtävään valittavan opinnoista riippuen 10 – 15 t / vk ja erikseen sovittavissa. Pätevän opettajan tuntipalkka on 30,21 € / t.

Määräaikainen työ alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.5.2021.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 14.6.2020 osoitteessa maria.beirad@vapaa-akatemia.fi

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää CV sekä tutkintotodistus, josta tehtävään pätevöittävät opinnot käyvät ilmi.

Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Maria Beirad, p. 050 407 1978, maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi ja kehittämispäällikkö Leena Mattila, p. 040 8389515, leena.mattila@vapaa-akatemia.fi

Terveystieteiden opettaja-ryhmänohjaaja

29.5.2020

Vapaan akatemian Tiedekoulutukseen haetaan

TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJA-RYHMÄNOHJAAJAA (tuntiopettaja)

vastaamaan avoimen yliopiston terveystieteiden perusopintojen (JYU, 26 op) opetus- ja ryhmänohjaustehtävistä sekä yksittäisten muiden terveyden ja hyvinvoinnin alan opintojaksojen opetuksesta ja/tai ohjauksesta. Tehtävään valittavalla tulee olla maisterintutkinto terveystieteiden, terveyskasvatuksen, gerontologian ja kansanterveyden tai liikuntabiologian alalta.

Edellytämme pedagogista pätevyyttä ja/tai kokemusta opetustyöstä. Kokemus verkko-oppimisympäristöistä (esim. Moodle) katsotaan eduksi. Hyvät vuorovaikutustaidot ja ratkaisukeskeisyys ovat opiskelijoiden ohjaamisessa välttämättömyys.

Tehtävässä onnistumista ja työssä viihtymistä edistävät keskusteleva, innovatiivinen ja muutoksia pelkäämätön ote työhön sekä kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana tiimiäkin. Myös halu osallistua aktiivisesti koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä oppilaitoksen toiminnan tunnetuksi tekemiseen mm. sosiaalisessa mediassa sekä niissä tarvittava osaaminen ovat hakijalle eduksi.

Palkkaus ja työehdot noudattavat yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tuntimäärä on tehtävään valittavan opinnoista riippuen 10 – 15 t / vk ja erikseen sovittavissa. Pätevän opettajan tuntipalkka on 30,21 € / t.

Määräaikainen työ alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.5.2021.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 14.6.2020 osoitteessa maria.beirad@vapaa-akatemia.fi

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää CV sekä tutkintotodistus, josta tehtävään pätevöittävät opinnot käyvät ilmi.

Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Maria Beirad, p. 050 407 1978, maria.beirad@vapaa-akatemia.fi ja kehittämispäällikkö Leena Mattila, p. 040 8389515, leena.mattila@vapaa-akatemia.fi

Avoin hakemus

Jos olet kiinnostunut Lahden kansanopistosta tai Vapaasta akatemiasta työ- tai harjoittelupaikkana, voit lähettää avoimen hakemuksen ja cv:n sähköpostilla rehtori Petri Pulliselle (opetustehtävät) tai talouspäällikkö Juha Taavitsaiselle (tukipalvelut).

petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi
juha.taavitsainen@lahdenkansanopisto.fi

Pin It on Pinterest