Avoimet työpaikat

Töihin meille?

Lahden kansanopistossa ja Vapaassa akatemiassa työskentelee noin 30 päätoimista opettajaa ja kymmeniä tuntiopettajia. Keittiössä, toimistossa sekä siivous- ja kiinteistönhoitotehtävissä työskentelee lisäksi 10 toimihenkilöä.

Lahden kansanopisto ja Vapaa akatemia tarjoavat henkilöstölleen hyvin resursoidun, luovuuteen ja kokeiluihin kannustavan työympäristön, jossa on todetusti hyvä ilmapiiri. Arvojamme ovat sivistys, rohkeus ja osallisuus.

Psykologian opettaja-ryhmänohjaaja

28.7.2021

Vapaan akatemian Tiedekoulutukseen haetaan

PSYKOLOGIAN OPETTAJA-RYHMÄNOHJAAJAA (osa-aikainen tuntiopettaja)

vastaamaan avoimen yliopiston psykologian perusopintojen (Jyväskylän avoin yliopisto, 25 op) opetus- ja ryhmänohjaustehtävistä seuraavilla opintojaksoilla

  • kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
  • persoonallisuuspsykologian perusteet
  • terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
  • tutkimuksen tekemisen perusteet

sekä mahdollisesti yksittäisten muiden opintojaksojen opetuksesta ja/tai ohjauksesta. Tehtävään valittavalla tulee olla maisterintutkinto ja syventävät opinnot psykologiasta.

Edellytämme pedagogista pätevyyttä ja/tai kokemusta opetustyöstä. Hyvät vuorovaikutustaidot ja ratkaisukeskeisyys ovat opiskelijoiden ohjaamisessa välttämättömyys. Verkko-oppimisympäristöjen tuttuus (esim. Moodle) katsotaan eduksi.

Tehtävässä onnistumista ja työssä viihtymistä edistävät keskusteleva, innovatiivinen ja muutoksia pelkäämätön ote työhön sekä kyky työskennellä niin itsenäisesti kuin osana tiimiäkin. Myös halu osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä oppilaitoksen toiminnan tunnetuksi tekemiseen mm. sosiaalisessa mediassa sekä niissä tarvittava osaaminen ovat hakijalle eduksi.

Palkkaus ja työehdot noudattavat yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tuntimäärä on tehtävään valittavan opinnoista riippuen 6-10 t / vk ja erikseen sovittavissa. Pätevän opettajan tuntipalkka on 30,21 € / t.

Määräaikainen työ alkaa 18.10.2021 ja päättyy 31.5.2022.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 18.9.2021 osoitteessa leena.mattila@vapaa-akatemia.fi

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää CV sekä tutkintotodistus, josta tehtävään pätevöittävät opinnot käyvät ilmi.

Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Leena Mattila, p. 040 8389515, leena.mattila@vapaa-akatemia.fi ja koulutuspäällikkö Maria Beirad, p. 050 407 1978, maria.beirad@vapaa-akatemia.fi

 

Avoin hakemus

Jos olet kiinnostunut Lahden kansanopistosta tai Vapaasta akatemiasta työ- tai harjoittelupaikkana, voit lähettää avoimen hakemuksen ja cv:n sähköpostilla rehtori Petri Pulliselle (opetustehtävät) tai talouspäällikkö Juha Taavitsaiselle (tukipalvelut).

petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi
juha.taavitsainen@lahdenkansanopisto.fi

Pin It on Pinterest