20.8.2018–25.5.2019

Vahvista suomen kielen taitoasi jatko-opintoja ja työelämää varten. Hanki tietoja ja taitoja, joita tarvitset omassa arjessasi ja asioinnissa. Kasva aktiiviseksi kansalaiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 16 vuotta, on luku- ja kirjoitustaitoinen ja vailla ammatillista koulutusta ja jatko-opintokelpoisuutta Suomessa. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0–A2.1.

Tavoite ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2012).

Mitä opiskellaan ja miten?

Opiskeltavia aineita ovat

 • suomen kieli ja kulttuuri (alkeet ja hitaat alkeet / lähtötaso 0 sekä jatko / lähtötaso A2.1)
 • yhteiskuntatieto
 • ympäristötieto
 • koulutus- ja työelämätieto
 • tietokoneen käyttö
 • matematiikka

Opiskelu on kokopäivätoimista, opiskelijan opinto-ohjelmasta riippuen 21–25 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu 20 hengen ryhmässä. Työskentelytapoja ovat mm.

 • keskusteleva luennointi
 • pienryhmätyöskentely, ryhmätyöt, esitelmät
 • tekemällä oppiminen
 • virtuaalioppimateriaalit, kotitehtävät
 • opintokäynnit
 • yhteiset työpajat ja tapahtumat suomalaisten opintoryhmien kanssa.

Opintoihin sisältyy kolmen viikon mittainen työssäoppimisjakso.

Opintomaksut

Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Maksuttomia koulutuspaikkoja on myös yli kolme vuotta Suomessa asuneille maahanmuuttajille. Muissa tapauksissa opintomaksu on enintään 110 €/kk + oppikirjamaksu. Opettajan tekemä oppimateriaali sisältyy opintomaksuun. Maksut laskutetaan kerran kuukaudessa.

 • Opintoihin voi hakea Kelan opintotukea tai hyödyntää mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Rahoitus täytyy selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua.
 • 18 vuotta täyttäneet voivat hakea asuntolapaikkaa. Opistolla asuvan opiskelijan opintomaksu on 385€/kk . Se laskutetaan kerran kuukaudessa. Opistolla asuvan opiskelijan opintomaksuun kuuluu opetuksen ja opetusmonisteiden lisäksi asuminen sekä lounas ma-pe.
Lisätietoja

aikusten perusopetuksen koordinaattori
Tiina Muukka
tiina.muukka@lahdenkansanopisto.fi
p. 040 838 9309

Hakeminen

Varsinainen hakuaika elokuussa 2018 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Hakijat on kutsuttu elokuun alussa pidettävään alkukartoitukseen. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Vapaita paikkoja voi tiedustella puhelimitse: Tiina Muukka, p. 040 838 9309.

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Siirry oikealla olevasta painikkeesta sähköiseen hakuun. Huom.! Suomen kielen ja kulttuurin koulutus löytyy kohdasta Vapaa sivistystyö.

Haku postitettavalla lomakkeella

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen ja postittaa sen opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, MAPE-tiimi, Sammonkatu 8 H, 15100 LAHTI.

Pin It on Pinterest