21.8.2017–26.5.2018

Vahvista suomen kielen taitoasi jatko-opintoja ja työelämää varten. Hanki tietoja ja taitoja, joita tarvitset omassa arjessasi ja asioinnissa. Kasva aktiiviseksi kansalaiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 16 vuotta, on luku- ja kirjoitustaitoinen ja vailla ammatillista koulutusta ja jatko-opintokelpoisuutta Suomessa. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0–A2.1.

Tavoite ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2012).

Mitä opiskellaan ja miten?

Opiskeltavia aineita ovat

 • suomen kieli ja kulttuuri (alkeet ja hitaat alkeet / lähtötaso 0 sekä jatko / lähtötaso A2.1)
 • yhteiskuntatieto
 • ympäristötieto
 • koulutus- ja työelämätieto
 • tietokoneen käyttö
 • matematiikka

Opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu 20 hengen ryhmässä. Työskentelytapoja ovat mm.

 • keskusteleva luennointi
 • pienryhmätyöskentely, ryhmätyöt, esitelmät
 • tekemällä oppiminen
 • virtuaalioppimateriaalit, kotitehtävät
 • opintokäynnit
 • yhteiset työpajat ja tapahtumat suomalaisten opintoryhmien kanssa.

Opintoihin sisältyy kolmen viikon mittainen työelämään tutustumisjakso.

Opintomaksut

Kotoutumiskoulutuksen opintomaksu on 110 €/kk. Se laskutetaan kerran kuukaudessa. Opintomaksuun sisältyy opetus ja opettajan tekemä oppimateriaali.

 • Opiskelija maksaa itse kurssilla käytettävän oppikirjan. Opisto tilaa oppikirjat koko ryhmälle kerralla.
 • Opintoihin voi hakea Kelan opintotukea tai hyödyntää mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Rahoitus on hyvä selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua.
 • 18 vuotta täyttäneet voivat hakea asuntolapaikkaa. Opistolla asuvan opiskelijan opintomaksu on 385€/kk . Se laskutetaan kerran kuukaudessa. Opistolla asuvan opiskelijan opintomaksuun kuuluu opetuksen ja opetusmonisteiden lisäksi asuminen sekä aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen arkisin.
Lisätietoja

maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori
Tiina Muukka
tiina.muukka@lahdenkansanopisto.fi
p. 040 838 9309

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen päättyy 31.7.2017. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Kaikki hakijat kutsutaan kirjeellä valintakokeeseen elokuun alussa. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä. Mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella ympäri vuoden.

Haku postitettavalla lomakkeella

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen ja postittaa sen opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, MAPE-tiimi, Harjukatu 46, 15100 LAHTI.

Pin It on Pinterest