Lukuvuosi 2018–19
13.8.2018–31.12.2019

Hanki pätevyys työhön, jota voit tehdä omassa kodissasi joko yksityisenä tai kunnallisena perhepäivähoitajana tai ryhmäperhepäiväkodeissa muiden ammattilaisten kanssa. Tee se monimuotokoulutuksessa, työn ohessa.

Koulutus sopii 18 vuotta täyttäneille, oppivelvollisuuden suorittaneille, lasten kanssa toimimisesta aidosti kiinnostuneille.

Koulutuksen aloitus ja kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Opinnot on mahdollista suorittaa 1–1,5 vuodessa.

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä tutkinnon osasta:

  • Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa (pakollinen)
  • Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa (pakollinen)
  • Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen (pakollinen)
  • Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen (pakollinen)
  • Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen (valinnainen)
  • Yrittäjänä toimiminen (valinnainen)

Miten ammattitaito hankitaan?

Perhepäivähoitajan ammattitaitoa hankitaan teoriaopinnoissa ja työssä oppimalla. Monimuotokoulutuksessa pääosan työssä oppimisesta ja tutkintosuorituksista voi tehdä omassa perhepäivähoitoryhmässä.

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito aidossa toimintaympäristössä henkilökohtaisen tutkinnonsuorittamissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinto on valmis, kun viisi tutkinnon osaa on hyväksyttävästi suoritettu.

 

Monimuotokoulutus sopii henkilölle, joka toimii perhepäivähoitajana vailla alan ammatillista koulutusta. Koulutuksen alkaessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Opiskelu ja työssä jaksaminen edellyttävät opiskelijalta hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja oman arjen hallintaa sekä asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määriteltyä terveyttä. Lue lisää.

Lasten parissa työskentelystä hankittu kokemus on eduksi koulutuksen opiskelijavalinnassa.

”Erittäin positiivinen kokemus aikuisopiskelusta. Opiskelun ja työelämän yhteen sovittaminen osataan järjestää erittäin hienosti.”
Opintomaksut

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalta peritään opintomaksu: Opintomaksut – ammatillinen koulutus

Lisätietoja

koulutuksen vastuuopettaja
Lilli Volanen
lilli.volanen@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 2791

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Huom.! Mikäli tavoitteenasi on aloittaa opinnot elokuussa 2018, suosittelemme hakemaan 20.5.2018 mennessä, koska aloituspaikkoja on rajallisesti.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, joka pidetään kesäkuun alussa. Hakemuksen liitteet tulee olla toimitettuina opistolle ennen haastattelua.

Huom.! Mikäli haet sähköisellä lomakkeella, koulutusvalintasi siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Hakeminen postitettavalla lomakkeella

Tulosta hakulomake ja postita se opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, Ammatillinen koulutus, Sammonkatu 8 H, 15140 LAHTI.

Pin It on Pinterest