Koulutus visuaalisen viestinnän alasta kiinnostuneille ja alalle aikoville

14.8.2020–28.5.2021

Valokuvaukseen ja videokuvaukseen keskittyvä monipuolinen opintokokonaisuus sopii paitsi korkeakoulututkintoon tähtääville myös ammatillisen osaamisen täydentäjille sekä tavoitteellisesti työskenteleville ja omien julkaisujensa kehittämisestä kiinnostuneille tubettajille, vloggaajille ja muille harrastajakuvaajille.

 

 

Koulutuksen sisältö

Visuaalisen viestinnän alalla opintojen pääpaino on videotuotannossa, liikkuvassa kuvassa, valokuvauksen perusteissa, valaisussa, äänessä, editoinnissa, kuvankäsittelyssä sekä näihin liittyvissä käytännön harjoitteluissa. Lisäksi opiskellaan visuaalisen alan historiaa ja kulttuuria. Koulutukseen sisältyy myös vuoden mittaan vaihtuvia taiteiden yhteisiä kursseja.

Vapaa akatemia tarjoaa opiskelijoilleen asiantuntijoiden opetusta, ohjausta ja tukea. Ohjatun opiskelun lisäksi koulutus sisältää runsaasti itsenäistä työskentelyä, johon akatemia tarjoaa työtilat ja välineet sopimuksen mukaan myös iltaisin. Mahdollisuudet joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn ovat erinomaiset.

Visuaalinen viestintä osana taidekoulutusta

Visuaalista viestintää opiskellaan taiteiden koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on mm. piirustusta, sommittelua, värihahmotusta ja typografiaa. Yhteisillä opintojaksoilla ja alojen keskinäisissä työpajoissa verkostoidut muiden taideopiskelijoiden kanssa ja saat tilaisuuden perehtyä laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja kokeilla sinulle ominaisten taiteenalojen ohessa myös muiden alojen menetelmiä, tekniikkoja ja materiaaleja.

Visuaalisen viestinnän opiskelijat voivat suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun kursseja. Nämä opinnot voi myöhemmin hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa.

Avoimen korkeakoulun opintojaksot lukuvuonna 2019–20

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)

Huom.! Visuaalinen viestintä on uusi ala Vapaan akatemian taidekoulutuksessa. Muutokset sisältöihin ovat mahdollisia.

Hyvä tietää

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla käytössään oma digitaalinen järjestelmäkamera.

Opiskelu on päätoimista. Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös oppituntien jälkeen, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Toisen vuoden opinnot

Opiskeltuaan lukuvuoden Vapaan akatemian taidekoulutuksessa opiskelija voi hakea toisen vuoden opintoihin syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opinnot: Taide II.

Lisätietoa

vastuuopettaja Mikko Kerttula
mikko.kerttula@vapaa-akatemia.fi
p. 050 407 2329

Instagram-logoOppilastöitä- ja tunnelmia – käy katsomassa Instagramissa!

Visuaalisen viestinnän opinnoissa opiskelija saa laaja-alaisen käsityksen alasta ja hankkii monipuolista, työelämässä erittäin kysyttyä osaamista.
Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemusten sekä siihen liitettyjen työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu visuaalisen viestinnän alan yhteiseen opetussuunnitelmaan. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen ja opiston asuntolassa asuminen opintotuen asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Haku elokuussa 2020 alkaviin opintoihin aukeaa viimeistään maaliskuussa 2020.

Pin It on Pinterest