Lukuvuosi 2019–20
19.8.2019–29.5.2020

Perehdy elokuvan osa-alueisiin. Opi käsitteet, käytännöt ja tekniikat, joiden avulla hallitset elokuvan tekemisen prosesseja. Toteuta projektejasi ammattilaisten ohjauksessa.

Koulutus sopii elokuvasta ja visuaalisista taiteista kiinnostuneille, erityisesti alan tutkintotavoitteisiin opintoihin aikoville.

Koulutuksen sisältö

Elokuvakoulutuksessa perehdytään elokuvan tekemisen prosessiin vaihe vaiheelta: ideointiin, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen, äänitykseen, valaisuun, henkilöohjaukseen ja editointiin. Kuhunkin osa-alueeseen tutustutaan sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelussa korostuvat tekemällä oppiminen ja ryhmätyö. Erilaisia harjoituksia ja projekteja on paljon.

Koulutuksessa perehdytään lisäksi mm. videotekniikkaan, visuaaliseen kulttuuriin sekä taiteiden tutkimuksen perusteisiin.

Lukuvuoden mittaan opettajina vierailee useita alan ammattilaisia. Heidän kauttaan välittyy aito kuva alalla toimimisesta.

 

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana avoimen korkeakoulun opintojaksoja, jotka liittyvät visuaaliseen muotoiluun ja taiteiden tutkimukseen. Opetusohjelmaan kuuluu myös vuoden mittaan vaihtuvia taiteen opintojaksoja.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu elokuvakoulutuksen yhteiseen opetussuunnitelmaan. Huom.! Jos tähtäimessäsi ei ole alan tutkinto mutta olet kiinnostunut alasta ja haluat kehittyä elokuvantekijänä, kerro tästä hakemuksessasi. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatkosuunnitelmat.

Visuaaliset taiteet II

Elokuva-koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea Vapaaseen akatemiaan toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden koulutus on nimeltään Visuaaliset taiteet II

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta työskentely projektien parissa jatkuu usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä sopimuksen mukaan myös iltaisin, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Lisätietoja

vastuuopettaja Jorma Mehtonen
jorma.mehtonen@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 537 3975

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opintomaksut

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opiston asuntolassa asuminen asumislisään. Opintotuen saaminen ei kuitenkaan vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Hakemuksia elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen otetaan edelleen vastaan. Voit liittää hakemukseesi linkin verkkoympäristöön, jossa olet julkaissut töitäsi. Opiskelijavalintaan liittyy myös puhelinhaastattelu. Hakijaan otetaan yhteyttä ja sovitaan sen toteutuksesta ja ajankohdasta.

Elokuva löytyy luettelosta otsikon Vapaa akatemia alta.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest