Uutiset

Opetuksen koronajärjestelyt jatkuvat

Heikentyneen koronatilanteen vuoksi opetuksen erityisjärjestelyjä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön suositusta soveltaen. Suositus mahdollistaa välttämättömäksi katsotun lähiopetuksen järjestämisen.

Oppilaitoksen päätöksellä  lähiopetusta järjestetään mm. taide- ja teatteriopetuksessa. Aikuisten perusopetuksessa lähiopetuksena järjestetään välttämättömäksi katsotut kertaus- ja koetilaisuudet. Välttämättömyyttä on arvioitu ensisijaisesti oppiaineen luonteen sekä opintojen etenemisen varmistamisen näkökulmista.

Lähiopetuksessa terveysturvallisuudesta huolehditaan korostetusti.

Lahden kansanopistossa ja Vapaassa akatemiassa opiskelevat saavat tiedot opetuksen järjestelyistä omalta vastuuopettajaltaan.

 

Pin It on Pinterest