Esittely


Kansanopistot ovat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta antavia oppilaitoksia, joiden toimintaa Suomessa valvoo opetusministeriö. Kansanopistot kuuluvat vapaan sivistystyön lainsäädännön piiriin.

Lahden kansanopisto tutuksi

Lahden kansanopisto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten ja aikuisten oppilaitos. Vuonna 1893 perustettu opisto on vaihtoehto ja täydentäjä koulutuspolun nivelvaiheissa eli koulutusasteelta toiselle siirryttäessä mutta myös uuteen kulttuuriin kotouduttaessa.

Opiston koulutuspalveluita toteuttaa ja kehittää neljä tiimiä noin 20 päätoimisen opettajan voimin, laajan tuntiopettaja- ja asiantuntijaverkoston tukemana. Toimistossa, keittiössä ja kiinteistöpalveluissa työskentelee 11 päätoimista opistolaista. Opiston toimintaa johtaa rehtorin, talouspäällikön, kehittämispäällikön ja koulutuspäälliköiden muodostama johtoryhmä.

Kuva: Linda Keränen

Totuuden etsintää ja työn iloa

Opiston vanhin tunnuslause on Elämän totuutta etsi. Sen merkitystä opiskelijat pohtivat joka syksy lukuvuoden alun arvotyöpajoissa. Opistolle Elämän totuutta etsi on palvelulupaus: emme tarjoa opiskelijalle valmiita totuuksia, vaan kannustamme häntä etsimään omaansa ja tarjoamme siihen kulttuurisesti moninaisen yhteisön tuen.

Etusivun näkyvä slogan Rakastuin täällä elämääni on poiminta opiskelijapalautteesta. Samansisältöinen palaute toistuu vuosittain hieman eri tavoin sanoitettuna. Kehotus rakastua omaan elämäänsä nostaa esiin tasa-arvon, arvostuksen ja hyväksytyksi tulemisen kokemisen, josta jokainen opiskelija pääsee omana itsenään opistossa osalliseksi. Opistovuosi auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään itseään kokonaisvaltaisesti.

Lauseessa Pala halusta oppia korostuvat opiston keskeiset arvot: osaaminen ja työn ilo. Opistossa jokainen voi kehittää oppimistaitojaan, oppia eri tavoin ja innostua uuden omaksumisesta. Haluamme avata opiskelijalle maailmaan näkymiä, jotka motivoivat häntä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja sivistämiseen.

Kaiken keskellä opisto

Opiston toimitilat sijaitsevat Lahden keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lahden Matkakeskuksesta, joka on sekä kauko- että lähiliikenteen solmukohta ja HSL:n Z-lähijunan päätepysäkki, matka opiston toimipisteisiin taittuu kävellen 15–25 minuutissa. Kaikki kaupunkikeskustan palvelut sijaitsevat kävelyetäisyydellä.

 

Toiminta-ajatus
  • Tuemme ihmisen kasvua ja sivistämme kansaa.
  • Kaikesta oppii.
Arvot
  • osaaminen ja työn ilo
  • sivistys ja grundtvigilainen perinne
  • tasavertaisuus ja monikulttuurisuus
  • totuudellisuus, kauneus ja onnellisuus
Visio

Lahden kansanopisto on vuonna 2020 elinvoimainen, riippumaton ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattava vapaan sivistystyön yhteisö. Vaalimme grundtvigilaista sivistysperinnettä ja monikulttuurisuutta. Saamme aikaan elämän kestäviä tuloksia.

Päätöksenteko

Opistoa ylläpitää Lahden kansanopiston säätiö, jonka päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus.

Riitta Nieminen, puheenjohtaja, nieminensundell@gmail.com, 040 508 6526
Rauno Grönroos, varapuheenjohtaja, rauno.gronroos@phnet.fi, 0400 798 131

Katariina Mäenpää, jäsen, katariinamaenpaa@gmail.com
Saara Vauramo, jäsen, svauramo@gmail.com
Aapo Pispa, jäsen, aapo.pispa@kolumbus.fi
Petri Pullinen, jäsen, petri.pullinen@lahdenkansanopisto.fi
Susanna Sirén-Valanta, jäsen, susanna.siren-valanta@lyk.fi

Henkilöstön edustajat hallituksen kokouksissa
Timo Raita
Timo Tillqvist

Johtoryhmän edustajat hallituksen kokouksissa
Maria Beirad
Leena Mattila
Juha Taavitsainen
Jarmo Tevajärvi

Pin It on Pinterest