21.8.2017–26.5.2018

Lukuvuosi 2018–19
20.8.2018–25.5.2019

Perehdy sarjakuvan teoriaan ja käytäntöön. Opi peruskäsitteet ja tekniikat. Tunne alan kehityshistoria sekä sarjakuvan käyttöympäristöt. Kehitä taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Sarjakuvalinja sopii myös tavoitteelliselle harrastajalle.

Koulutuksen sisältö

Visuaalisia taiteita opiskellaan koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten piirustusta, sommittelua, värihahmotusta, typografiaa ja kuvankäsittelyä. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen.

Sarjakuvan suuntautumisvaihtoehdon valinneiden ohjelmassa pääpaino on piirtämisessä sekä piirtämisen ja sarjakuvan eri tekniikkojen opiskelussa. Lisäksi opiskellaan dramaturgiaa ja sarjakuvan historiaa. Opetusohjelmaan kuuluu myös lukuvuoden mittaan vaihtuvia visuaalisten taiteiden opintojaksoja.

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaaliseen muotoiluun ja taiteiden tutkimukseen liittyviä avoimen korkeakoulun opintojaksoja.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu opintolinjan yhteiseen opetussuunnitelmaan. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tutkintotavoitteiseen opiskeluun liittyvät tavoitteet.

Visuaaliset taiteet II

Kuvataiteet I –koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Jarmo Tevajärvi
jarmo.tevajarvi@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9994

Sarjakuva: Emma Krogell
Sivun valokuvat: Linda Keränen

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 5.8.2018 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja.

Pin It on Pinterest