Lukuvuosi 2018–19
20.8.2018–25.5.2019

Perehdy sarjakuvan teoriaan ja käytäntöön. Opi peruskäsitteet ja tekniikat. Tunne alan kehityshistoria sekä sarjakuvan käyttöympäristöt. Kehitä taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Sarjakuvalinja sopii myös tavoitteelliselle harrastajalle.

Koulutuksen sisältö

Visuaalisia taiteita opiskellaan koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten piirustusta, sommittelua, värihahmotusta, typografiaa ja kuvankäsittelyä. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen.

Sarjakuvan suuntautumisvaihtoehdon valinneiden ohjelmassa pääpaino on piirtämisessä sekä piirtämisen ja sarjakuvan eri tekniikkojen opiskelussa. Lisäksi opiskellaan dramaturgiaa ja sarjakuvan historiaa. Opetusohjelmaan kuuluu myös lukuvuoden mittaan vaihtuvia visuaalisten taiteiden opintojaksoja.

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun opintojaksoja yhteensä 18 op.

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu opintolinjan yhteiseen opetussuunnitelmaan. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tutkintotavoitteiseen opiskeluun liittyvät tavoitteet.

Visuaaliset taiteet II

Visuaaliset taiteet -opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoja

vastuuopettaja Radek Karkulowski
radek.karkulowski@lahdenkansanopisto.fi
050 560 9953

koulutuspäällikkö Jarmo Tevajärvi
jarmo.tevajarvi@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9994

Sarjakuva: Emma Krogell
Sivun valokuvat: Linda Keränen

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

 

Hakeminen

Varsinainen haku on päättynyt 5.8., mutta hakemuksia otetaan edelleen vastaan. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest