Lukuvuosi 2018–19

Psykologian opinnot perehdyttävät ihmisen kehittymiseen, ajatteluun, toimintaan ja  tunteisiin. Psykologista osaamista ja ymmärrystä tarvitaan monilla aloilla.

Tässä koulutuksessa suoritat psykologian perusopinnot ja vahvistat mahdollisuuksiasi menestyä yliopiston pääsykokeissa alalla, jolla opiskelupaikkaan yltää keskimäärin alle viisi prosenttia hakijoista.*

 

 

Sisältö

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti psykologian keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä sekä suoritetaan avoimen yliopiston opintoja.

Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset projektit sekä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Lukuvuoden aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia korkeakouluopintoihin, tuetaan omien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen

*Tähtäimessä psykologian pääsykokeet?

Lue lisää.

Keskeiset aihealueet

 • psykologia
  • kehityspsykologian perusteet
  • kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
  • persoonallisuuspsykologian perusteet
  • terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
  • tutkimuksen tekemisen perusteet
 • tilastomenetelmien perusteet
 • erityispedagogiikka
 • draamamenetelmät
 • taideterapiat
 • ilmaisutaito
 • kieli- ja viestintäopinnot

Huom.! Muutokset mahdollisia. Koulutuksen opetussuunnitelma tarkentuu 1.3.2018 mennessä.

Avoin yliopisto

Koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvät psykologian perusopinnot (25 op), tilastomenetelmien kurssi sekä kieli- ja viestintäopinnot (englanti, ruotsi, kirjallinen viestintä) suoritetaan yliopiston (JY, TY) tutkintovaatimusten mukaisesti.

Avoimen yliopiston maksut sisältyvät kansanopiston opintomaksuun.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistossa vapaan sivistystyön linjalla on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa Kelan asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Huom. Opiskelu avoimessa yliopistossa kansanopistovuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa.

Valintaperusteet

Suoritetut lukio-opinnot, opiskelumotivaatio ja kiinnostus koulutusalaa kohtaan ovat keskeisiä kriteereitä opiskeljavalinnassa. Vastaa harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, jossa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi psykologia-alaa kohtaan. Mikäli olet kiinnostunut alasta, mutta et ole käynyt lukiota, suosittelemme ottamaan yhteyttä koulutuspäällikkö Maria Beiradiin.

 

Lisätietoja

koulutuspäällikkö Maria Beirad
maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978

Hakeminen

Haku lukuvuoden 2018-19 koulutukseen alkaa 1.3.2018.

Pin It on Pinterest