Uusi toteutus:
7.1.2019–29.5.2020

Meneillään oleva toteutus:
15.8.2018–31.5.2019 uudet opiskelijat
16.8.2018-31.5.2019 vanhat opiskelijat
Opetus jatkuu 12.8.2019–20.12.2019

Etene suomalaisen peruskoulun opinnoissa vaiheesta toiseen. Tee itsellesi mahdolliseksi pääsy ammattikouluun tai lukioon.

Koulutus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille (oppivelvollisuusiän ylittäneille) nuorille ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja saada päättötodistuksen jatko-opintokelpoisuuden parantamiseksi.

Tavoite ja sisältö

Alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille,

 • joilla peruskoulu on jäänyt kesken omassa maassaan
 • jotka haluavat vahvistaa perusopetuksen päättövaiheessa tarvittavia perustietoja ja taitoja
 • jotka eivät vielä osaa suomen kieltä tai osaavat vain alkeet.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja  opiskelusuunnitelma (HOPS).

Päättövaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille,

 • jotka haluavat suorittaa peruskoulun loppuun ja saada päättötodistuksen.

 

Peruskoulun koko oppimäärän suorittaminen kestää 1-2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja opiskelusuunnitelma (HOPS). Koulutus toteutetaan osallistujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden, ja siinä noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017.

Päättövaiheessa opiskeltavat aineet

 • suomen kieli (S2) ja kirjallisuus tai äidinkieli ja kirjallisuus
 • englanti
 • toinen kotimainen kieli (ruotsi) ja vieraat kielet (englanti)
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • uskonto/elämänkatsomustieto
 • terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • valinnaisaineet
Hyvä tietää

Perusopetuksen koko oppimäärän hyväksytysti suorittaminen antaa 6 pistettä yhteishaussa, kun opiskelija hakee jatkokoulutuspaikkaa.

Opiskelija tai hänen huoltajansa vastaa koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki 32 § 2).

Opintomaksut

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaaan ja päiväkahvin.

18 vuotta täyttäneet voivat hakea asuntolapaikkaa. Opistolla asuvan opiskelijan asuntolamaksu on 385€/kk . Se laskutetaan kerran kuukaudessa.

Lisätietoja

aikuisten perusopetuksen koordinaattori
Tiina Muukka
tiina.muukka@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9309

Hakeminen

Haku tammikuussa 2019 alkavaan koulutukseen 9.11.2018 mennessä. Hakijat kutsutaan alkukartoitukseen. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Vapaita paikkoja voi tiedustella puhelimitse: Tiina Muukka, p. 040 838 9309.

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Siirry oikealla olevasta painikkeesta sähköiseen hakuun.

Hakeminen postitettavalla lomakkeella

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen ja postittaa sen opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, MAPE-tiimi, Sammonkatu 8 H, 15140 LAHTI. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Pin It on Pinterest