Elokuussa 2018 alkavat opinnot
13.8.2018–31.5.2019
12.8.2019–20.12.2019

Etene suomalaisen peruskoulun opinnoissa vaiheesta toiseen. Tee itsellesi mahdolliseksi pääsy ammattikouluun tai lukioon.

Koulutus on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille (oppivelvollisuusiän ylittäneille) nuorille ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja saada päättötodistuksen jatko-opintokelpoisuuden parantamiseksi.

Tavoite ja sisältö

Alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille,

 • joilla peruskoulu on jäänyt kesken omassa maassaan
 • jotka haluavat vahvistaa perusopetuksen päättövaiheessa tarvittavia perustietoja ja taitoja
 • jotka eivät vielä osaa suomen kieltä tai osaavat vain alkeet.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja  opiskelusuunnitelma (HOPS).

Päättövaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille,

 • jotka haluavat suorittaa peruskoulun loppuun ja saada päättötodistuksen.

 

Peruskoulun koko oppimäärän suorittaminen kestää 1-2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma ja opiskelusuunnitelma (HOPS). Koulutus toteutetaan osallistujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden, ja siinä noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2017.

Päättövaiheessa opiskeltavat aineet

 • suomen kieli (S2) ja kirjallisuus tai äidinkieli ja kirjallisuus
 • englanti
 • toinen kotimainen kieli (ruotsi) ja vieraat kielet (englanti)
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • uskonto/elämänkatsomustieto
 • terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • valinnaisaineet
Hyvä tietää

Perusopetuksen koko oppimäärän hyväksytysti suorittaminen antaa 6 pistettä yhteishaussa, kun opiskelija hakee jatkokoulutuspaikkaa.

Opiskelija tai hänen huoltajansa vastaa koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki 32 § 2).

Opintomaksut

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaaan ja päiväkahvin.

18 vuotta täyttäneet voivat hakea asuntolapaikkaa. Opistolla asuvan opiskelijan asuntolamaksu on 385€/kk . Se laskutetaan kerran kuukaudessa.

Lisätietoja

aikuisten perusopetuksen koordinaattori
Tiina Muukka
tiina.muukka@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9309

Hakeminen

Hakuaika elokuussa 2018 alkaviin koulutuksiin päättyy 31.7.2018. Jokainen hakija kutsutaan elokuun alussa pidettävään alkukartoitukseen. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Siirry oikealla olevasta painikkeesta sähköiseen hakuun.

Hakeminen postitettavalla lomakkeella

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen ja postittaa sen opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, MAPE-tiimi, Harjukatu 46, 15100 LAHTI. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Pin It on Pinterest