14.8.2017–1.6.2018

Uusi alkuvaiheen ryhmä alkaa 8.1.2018

Etene suomalaisen peruskoulun opinnoissa vaiheesta toiseen. Tee itsellesi mahdolliseksi pääsy ammattikouluun tai lukioon.

Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja saada päättötodistuksen jatko-opintokelpoisuuden parantamiseksi.

Tavoite ja sisältö

Alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille,

 • joilla peruskoulu on jäänyt kesken omassa maassaan
 • jotka haluavat vahvistaa perusopetuksen päättövaiheessa tarvittavia perustietoja ja taitoja
 • jotka eivät vielä osaa suomen kieltä tai osaavat vain alkeet.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2018.

Päättövaiheen opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille,

 • jotka haluavat suorittaa peruskoulun loppuun ja saada päättötodistuksen.

 

Peruskoulun koko oppimäärän suorittaminen kestää 1-2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Koulutus toteutetaan osallistujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden, ja siinä noudatetaan Aikuisten perusopetuksen OPS:n perusteita 2018.

Päättövaiheessa opiskeltavat aineet

 • suomen kieli (S2) ja kirjallisuus tai äidinkieli ja kirjallisuus
 • englanti
 • toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • uskonto/elämänkatsomustieto
 • terveystieto
 • opinto-ohjaus ja työelämätaidot
 • valinnaisaineet
Hyvä tietää

Perusopetuksen koko oppimäärän hyväksytysti suorittaminen antaa 6 pistettä yhteishaussa, kun opiskelija hakee jatkokoulutuspaikkaa.

Opiskelija tai hänen huoltajansa vastaa koulumatkasta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki 32 § 2).

Opintomaksut

Koulutus on ilmainen. Opiskelija saa opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi maksuttoman lounaaan ja päiväkahvin.

18 vuotta täyttäneet voivat hakea asuntolapaikkaa. Opistolla asuvan opiskelijan asuntolamaksu on 385€/kk . Se laskutetaan kerran kuukaudessa.

Lisätietoja

maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori
Tiina Muukka
tiina.muukka@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9309

Hakeminen

Hakuaika tammikuussa 2018 alkavaan alkuvaiheen koulutukseen päättyy 8.12.2017. Kaikki uudet hakijat kutsutaan kirjeellä valintakokeeseen. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä.
Vanhat hakemukset elokuussa 2017 alkaneeseen koulutukseen ovat edelleen voimassa.

Hakeminen postitettavalla lomakkeella

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa hakulomakkeen ja postittaa sen opistolle osoitteella Lahden kansanopisto, MAPE-tiimi, Harjukatu 46, 15100 LAHTI. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Pin It on Pinterest